Akutní laryngotracheobronchitida

Krup

Krup (Akutní laryngotracheobronchitida) je akutní virový zánět horních a dolních dýchacích cest, který se vyskytuje především u dětí ve věku mezi 6 měsíci a 3 roky. Hlavními vyvolavateli jsou viry parainfluenzy, méně často viry chřipky A a B a další mikroorganismy. Zvláště krup vyvolaný chřipkou může být velmi vážný. Je častý sezónní výskyt onemocnění, např. případy vyvolané viry parainfluenzy se vyskytují převážně na podzim, kdežto onemocnění vyvolané viry chřipky jsou nejčastější v zimě a na jaře. Onemocnění se šíří kapénkovou infekcí nebo přímým kontaktem s infekčními výměšky z dýchacích cest. Nákaza vyvolává zánět hrtanu, průdušnice, průdušek, průdušinek a plicní tkáně. Avšak zúžení dýchacích cest způsobené zduřením a zánětlivým výpotkem je nejvýraznější v hrtanu v oblasti pod hlasivkami. Zúžení zvyšuje dechové úsilí, postupně dojde k vyčerpání dítěte následované výraznými změnami hladin krevních plynů v krvi (nedostatek kyslíku, přebytek kysličníku uhličitého). 

Kapitoly

Příznaky/průběh onemocnění

Krup je obvykle předcházen infekcí horních dýchacích cest. Typickým příznakem je štěkavý kašel a chrapot. Obvykle náhle, většinou v noci, se objeví  chrčení ve fázi nádechu (tzv. inspirační stridor). Dítě se může během noci vzbudit s dechovou tísní, zrychleným dýcháním, vtahováním dýchacích svalů na krku a hrudníku způsobeným námahou při nádechu. V těžkých případech se může u dítěte rozvinout zmodrání kůže (tzv. cyanóza) provázené povrchním dýcháním. Horečka se vyskytuje asi u poloviny dětí. Na začátku bývá zvýšený počet bílých krvinek v krvi, později spíše jejich úbytek. Na rentgenovém snímku hrudníku může být vidět zúžení hrtanu v oblasti pod hlasivkami. Stav dítěte se ráno může jevit jako lepší, ale večer se může opět zhoršit. Onemocnění obvykle trvá 3 až 4 dny.

Léčba

Domácí léčba: O mírně nemocné dítě lze pečovat doma s využitím podpůrných opatření. Dítě by se mělo udržovat v dobré pohodě a dobře zavodněné. Důležitý je klid, protože vyčerpání a pláč mohou stav jen zhoršovat. Vysychání horních dýchacích cest mohou zlepšovat domácí zvlhčovače vzduchu. Dechová tíseň, zrychlený tep, promodrávání kůže a vyčerpanost dítěte ukazují na potřebu hospitalizace.

Nemocniční léčba: Důležitý je pečlivý dohled nad pacientem, musíme být kdykoli připraveni na náhlé zhoršení stavu včetně možnosti vzniku kritické dechové tísně ohrožující život nemocného. Je nutné trvale sledovat hodnoty krevních plynů; pokud dojde k jejich kritickému zhoršení, je pacient po předchozím zajištění dýchacích cest tzv. intubací (zavedení rourky do průdušnice) napojen k dýchacímu přístroji. Je důležité snižovat vazkost obsahu dýchacích cest zvlhčováním vdechovaného vzduchu  a podáním léků, tzv. broncholytik, do aerosolové směsi (preparáty Broncholysin, Mistabron).

Viry, které jsou nejčastěji příčinou krupu, nemají obvykle tendenci k sekundární bakteriální infekci, a antibiotika jsou používána jen zřídka. Adrenalin podávaný ve formě aerosolu působí zlepšení příznaků a odstraní vyčerpanost. Jeho účinky jsou však jenom přechodné, průběh onemocnění, virová infekce nejsou jeho použitím ovlivněny. Na užití glukokortikoidů nejsou dosud jednoznačné názory.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události