Bezvědomí

Bezvědomím rozumíme stav, při kterém částečně či úplně přestává fungovat centrální nervový systém a postižený nereaguje na vnější podněty – oslovení, dotyk. Dle jeho hloubky rozlišujeme tři formy:

  1. Synkopa neboli mdloba je z nich nejmírnější, netrvá déle než pár desítek sekund a po probuzení postižený nabývá plného vědomí.
  2. Soporem rozumíme hlubší bezvědomí, při němž postižený nereaguje na oslovení ani lehké doteky a reakce přichází až s bolestivým podnětem.
  3. Kóma je ze všech tří stavů nejvážnější. Postižený na vnější, a to ani bolestivé podněty nereaguje buď vůbec, anebo podvědomě, dochází pouze k automatické reakci těla na situaci.

Za vznikem bezvědomí mohou stát onemocnění, jako je epilepsie, při níž nesprávně fungující nervové signály způsobují křeče, v jejichž důsledku mozek „vypne“, dále cévní mozková příhoda, v jejímž průběhu se v důsledku ucpání cév krev nemá jak dostat do mozku. Bezvědomí může doprovázet taktéž některá zánětlivá onemocnění, jako je např. meningitida či encefalitida, mozkové nádory a nemoci krevního systému. Bezvědomí nastává, má-li mozek nedostatek kyslíku následkem např. nízkého krevního tlaku, pobytu v dusném a vydýchaném prostředí či velkého emočního vypětí apod.

Mezi jeho nejčastější příčiny se řadí: alkohol, epilepsie, úraz, nízká hladina krevního cukru (hypoglykemie), cévní mozková příhoda, otrava.

Kapitoly

První pomoc

Zjistěte, v jak hlubokém bezvědomí se postižený nachází. Oslovte ho, zatřeste s ním či vyzkoušejte jeho reakci na bolest. Výsledek: bdělý – reaguje na oslovení – reaguje na bolest – nereaguje.

Pokud leží na břiše, otočte ho na záda a uveďte ho do stabilizované polohy – klekněte si vedle něj, pod bližším stehnem ho chyťte za vzdálenější stehno a druhou rukou za bližší rameno a pomalu otočte směrem od sebe.

  • Zakloňte mu hlavu.
  • Soustřeďte se na dýchání. Pokud je v bezvědomí a nedýchá normálně (např. Chrčí) či nedýchá vůbec, proveďte masáž hrudníku a umělé dýchání.
  • Dýchá-li postižený normálně (je vidět zvedání hrudníku a cítit vydechovaný vzduch), uveďte ho do stabilizované polohy.
  • Ihned kontaktujte záchrannou službu.
  • Snažte se zjistit příčinu bezvědomí – zápach alkoholu, úraz hlavy, známky epileptického záchvatu (pokousání, pomočení apod.), prázdné obaly od léků apod.
Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události