Podvrtnutí kloubu

distorze

      Podvrtnutí je poranění měkkých kolemkloubních tkání vzniklé nepřímým násilím. Projevuje se tvarovými, resp. strukturálními  změnami., ale i poruchou funkce kloubu.

Kapitoly

Příznaky/průběh poranění

      Typickým znakem podvrtnutí je fázový průběh. Po počáteční silné bolesti nastává úleva, trvající různě dlouho, s následným zhoršením bolestí, otokem, pocitem napětí v kloubu a výrazným omezením hybnosti. Je-li přítomen větší krevní výron, pátráme po poranění vazů a kloubního pouzdra. Jejich poškození je vážným zraněním, které se může později uplatnit ve formě kloubní nestability a bývá příčinou opakovaných podvrtnutí.

Vyšetření

      U každého nemocného s diagnózou podvrtnutí musíme vyloučit přítomnost zlomeniny, podle závažnosti příznaků buď jen prostým fyzikálním vyšetřením, ve většině případů však minimálně pomocí rentgenového snímku, ve sporných případech je nutné dokonce použít i další zobrazovací metody (např. nukleární magnetickou rezonanci).

Léčba

Léčení nelze bagatelizovat. Nejsou-li výrazně poraněny vazy a kloubní pouzdro, vyhojí se po zklidnění v imobilizačním obvaze  během 2-3 týdnů. Při přetržení vazů je většinou nutná včasná chirurgická léčba, prosté sešití nebo složitější rekonstrukční výkon, po operaci následuje znehybnění kloubu po dobu několika týdnů.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události