Endokrinní žlázy

Podvěsek mozkový (hypofýza) je ústřední endokrinní žlázou v těle. Nejen, že tvoří své vlastní hormony, ale také ovlivňuje produkci hormonů v ostatních žlázách. Hypofýza se nachází při bazi mozku. Je napojena na hypotalamus stopkou nervové tkáně a spolupracuje úzce s touto oblastí mozku. Hypofýza a hypotalamus řídí mnoho pochodů látkové přeměny v těle, tedy různé chemické procesy, jejichž úkolem je udržet funkční každou část lidského těla..

Struktura a funkce

Hypofýza je uložena uvnitř ochranné kostní prohlubně zvané "turecké sedlo" (sella turcica). Turecké sedlo je viditelné na rentgenovém snímku lebky; rozšíření sedla je jasným upozorněním, že něco je špatného s hypofýzou, a je třeba provést testy.

Žláza je rozdělena na dvě části, z nichž každá je funkčně zcela oddělena od druhé. Zadní polovina neboli zadní hypofýza je napojena na hypotalamus stopkou hypofýzy. Je zaměřena na produkci pouze dvě hlavních hormonů, které jsou ve skutečnosti tvořeny v hypotalamu. Z něj cestují podél specializovaných nervových buněk do zadní hypofýzy a jsou uvolněny, když hypotalamus obdrží příslušné zprávy o stavu těla. Zadní hypofýza a hypotalamus jsou proto velmi soběstačnou jednotkou.

Přední hypofýza tvoří hormony, které aktivují jiné důležité žlázy v těle, stejně tak tvoří jeden nebo dva důležité hormony působící přímo na tkáně. Ačkoliv není přímo napojena na hypotalamus, je s ním stále velmi těsně funkčně spojena.

Protože přední hypofýza nemá přímé nervové cesty napojené na hypotalamus, závisí kontrola uvolnění jejích hormonů na speciálních uvolňovacích (releasing) a tlumících (inhibičních) faktorů. Některé z těchto faktorů jsou vlastně specializované hormony, které jsou uvolněny hypotalamem a působí na hypofýzu. Jsou přiváděny speciálním souborem krevních cév zvaným hypofyzární portální systém. Tento systém běží mezi hypotalamem a hypofýzou. Ačkoliv mnoho instrukcí k uvolnění hormonů přichází z hypotalamu, také sama přední hypofýza má velký podíl na řízení jejich uvolnění.

Uvolnění některých hormonů je tlumeno látkami krevního oběhu. Příkladem toho je hormon TSH (tyreostimulační hormon), který stimuluje štítnou žlázu na krku k produkci jejích hormonů. Uvolnění TSH hypofýzou je tlumeno, když jsou vysoké hladiny tyreoidálních hormonů v krvi. To je důležitý princip kontroly mnoha hypofyzárních hormonů a nazývá se negativní zpětná vazba. To znamená, že hladiny výsledných hormonů produkovaných v periferních endokrinních žlázách, nemohou nikdy stoupnout příliš vysoko, protože negativní zpětná vazba zastaví v hypofýze tvorbu stimulačních hormonů.

Hypofyzární hormony

Zadní hypofýza produkuje dva hormony zvané antidiuretický hormon (ADH) a oxytocin, a dále množství látek zvaných neurofyzíny, jejichž funkce a význam nejsou zcela jasné. Není ani žádný důkaz, že fungují jako pravé hormony.

ADH se soustředí na kontrolu vody v těle. Účinkuje v kanálcích (tubulech) ledvin, ovlivňuje jejich schopnost zadržovat a uvolňovat vodu. To znamená, že tkáň ledvin je podle potřeb organizmu schopna vyloučit více nebo méně vody podle potřeby do moči, která opouští tubuly. Když je ADH uvolněn do krve, ledviny mají tendenci zadržovat vodu. Když hormon není uvolněn, ztrácí se z těla močí více vody.

Role oxytocinu je méně jasná. Podílí se na začátku porodu a způsobuje děložní kontrakce. Také hraje důležitou roli při nastartování sekrece mléka po porodu. U mužů je oxytocin pravděpodobně spojen s vyvoláním orgazmu.

Přední hypofýza tvoří 6 hlavních hormonů. Čtyři z nich jsou zapojeny do kontroly jiných důležitých žláz v těle: štítné žlázy, nadledvin a pohlavních žláz (varlat u mužů, vaječníků u žen). Aktivita štítné žlázy je spouštěna vlivem TSH, zatímco kůra (zevní část) nadledvin je pod kontrolou ACTH (adrenokortikotropní hormon). Celkové hladiny tyroidálních hormonů a kortizonu z nadledvin jsou udržovány kombinací mechanizmu negativní zpětné vazby v hypofýze a zvláštních signálů, které přichází z hypotalamu, například při stresu. Přední hypofýza také uvolňuje hormony FSH (folikuly stimulující hormon) a LH (luteinizační hormon). Tyto jsou známy jako gonadotropní hormony, které ovlivňují pohlavní žlázy. Stimulují produkci dvou hlavních pohlavních hormonů, estrogenu a progesteronu, které u žen kontrolují menstruační cyklus. U mužů FSH a LH stimulují produkci mužských hormonů a spermií.

Hormon prolaktin je jedním ze dvou hormonů přední hypofýzy, který pravděpodobně působí přímo na tkáně bez stimulace nějakých jiných žláz. Prolaktin stejně jako gonadotropiny se soustředí hlavně na kontrolu prostředků reprodukce. Prolaktin má také podobně složitější roli u žen než u mužů. Ve skutečnosti jeho role u mužů není jasná, ačkoliv jeho nadbytek může způsobit onemocnění.

U žen prolaktin stimuluje prsa k produkci mléka. Když je prolaktinu velké množství, tlumí ovulaci (uvolňování zralého vajíčka z vaječníku) a menstruační cyklus. Toto vysvětluje fakt, že je málo pravděpodobné, že kojící ženy otěhotní (ačkoliv kojení není zcela bezpečný prostředek antikoncepce).

Jiný hormon, který produkuje přední hypofýza, se nazývá růstový hormon (STH, somatotropní hormon); jeho úkolem, jak název napovídá, je zajistit normální růst. Zatímco je nejdůležitější během dětství a dospívání, pokračuje jeho určitá důležitost i v pozdějším životě, protože ovlivňuje látkovou přeměnu cukrů.

Štítná žláza

Štítná žláza se nachází na krku těsně pod úrovní hrtanu. Žláza má dva laloky ležící přímo před a po obou stranách průdušnice, která běží dolů v přední části krku. Oba laloky jsou spojeny malým můstkem tkáně zvaným istmus, a navíc zde může být menší centrální lalůček zvaný pyramidální lalok. U dospělého váží žláza asi 20 gramů.

Funkcí štítné žlázy je tvorba tyreoidálních hormonů, tyroxinu a trijodtyroninu. Při pohledu na žlázu pod mikroskopem můžeme vidět mnoho malých ostrůvků tkáně (folikulů) obsahujících nahromaděný koloid, což je bílkovinná látka obsahující tyreoidální hormony.

Štítná žláza obsahuje jód, který je životně důležitý pro tvorbu tyroideálních hormonů. Je jediným orgánem těla, který potřebuje jód a proto jej velmi účinně vychytává z krve. Chybění jódu v potravě způsobí poruchu funkce štítné žlázy a následně způsobí její patologické zvětšení – stav nazývající se endemická struma.

Hormony štítné žlázy jsou tvořeny ve folikulárních buňkách žlázy. Pak jsou skladovány v koloidu folikulů ve vazbě na bílkovinu tyreoglobulin a odtud jsou pak uvolňovány do krve a odtud transportovány do všech buněk těla. Na hormony štítné žlázy reaguje v cílové buňce pravděpodobně receptor na povrchu buněčného jádra.

Tyreoidální hormony působí na růst, diferenciaci a látkovou přeměnu (metabolizmus). Vlivem hormonů dochází k zvýšení množství energie, které buňka využije; zvyšuje se také množství bílkoviny, které buňka vytvoří. Ačkoliv přesná role hormonů v buňkách není známa, jsou zcela nezbytné pro život.

Stejně jako mnohé další endokrinní žlázy je štítná žláza pod kontrolou hypofýzy. Když hypofýza uvolní TSH (tyreotropin, hormon stimulující štítnou žlázu), zvýší to množství tyreoidálních hormonů, které jsou uvolněny ze žlázy. Množství TSH uvolněné hypofýzou stoupne, jestliže množství tyreoidálních hormonů obíhajících v krvi klesá, a klesne, jestliže množství tyreoidálních hormonů stoupá. To má za následek poměrně stálou hladinu tyreoidálních hormonů v krvi. Hypofýza je sama pod vlivem hypotalamu a množství produkovaného TSH se zvýší, jestliže se uvolňuje látka zvaná TRH (tyreoliberin, TSH uvolňující hormon) z hypotalamu.

Existují dvě formy tyreoidálních hormonů, které se liší podle počtu atomů jódu. Většina hormonů uvolněných ze žlázy je ve formě tetrajódtyroninu (T 4), který obsahuje 4 atomy jódu. Avšak na úrovni buňky je účinným hormonem trijódtyronin, který obsahuje 3 atomy jódu a je znám jako T 3. Ačkoliv štítná žláza uvolní i nějaký T 3 do krve, většinu její hormonální produkce tvoří T 4, a tento je přeměněn na T 3 ve tkáních. Někdy tkáně změní způsob přeměny T 4 na proces vedoucí k tvorbě neúčinné složky zvané reverzní T 3. To znamená, že bude menší aktivita tyreoidálních hormonů ve tkáních, ačkoliv hladina hormonů v krvi je normální.

Příštitná tělíska

Příštitná tělíska jsou 4 drobounké žlázy umístěné těsně u štítné žlázy. Hrají hlavní roli v kontrole množství vápníku v těle. Vápník je životně důležitý minerál nejen proto, že je hlavním stavebním prvkem při tvorbě kostí a zubů, ale také proto, že hraje ústřední roli v činnosti svalů a nervových buněk. Hladina kalcia v krevním séru musí být držena stále v patřičných mezích, jinak svaly ustanou v činnosti a mohou se objevit křeče. Toto je právě oblast působení příštítných tělísek: udržují hladiny vápníku v rovnováze.

Vstřebávání vápníku do krve kontroluje vitamin D, který získáváme ze slunečního světla a z některých jídel. Důležitý hormon produkovaný příštitnými tělísky se nazývá parathormon neboli PTH. Jestliže hladina vápníku je příliš nízká, příštitná tělíska vytvoří větší množství hormonu PTH, který uvolní vápník z kostí, aby se zvýšila jeho hladina v krvi. Obráceně, jestliže je příliš mnoho vápníku, příštítná tělíska sníží nebo zastaví produkci PTH, což sníží hladinu vápníku v krvi. Příštítná tělíska jsou tak malá, že může být obtížné je při operaci najít. Horní dvě tělíska jsou umístěna u štítné žlázy; dolní dvě však mohou být ve skutečnosti uvnitř štítné žlázy nebo někdy i uvnitř hrdla.

Slinivka břišní (pankreas)

Pankreas, který je jednou z největších žláz v těle, je ve skutečnosti tvořen dvěma žlázami, endokrinní a exokrinní spojenými v jeden celek. Téměř všechny jeho buňky se účastní sekrece. Je to endokrinní žláza tvořící hormony, ze kterých je nejdůležitější inzulin. Také je to exokrinní žláza (žláza s vnější sekrecí), jedna z těch, které vylučují šťávy do střeva. Slinivka břišní leží napříč horní částí břicha, vzadu před páteří a před aortou a dutou žílou (hlavní tepna a žíla těla). Dvanáctník je zatočen kolem hlavy slinivky. Zbytek pankreatu se skládá z těla a ocasu, které jsou protaženy přes páteř na levou stranu.


Základními strukturami slinivky břišní jsou lalůčky, soubory buněk kolem slepého konce malého vývodu. Každý vývod se napojuje na vývody z ostatních lalůčků, dokud nejsou všechny napojeny na hlavní vývod běžící dolů středem pankreatu. Mezi lalůčky jsou malé skupinky buněk zvané Langerhansovy ostrůvky: tyto ostrůvky jsou endokrinním orgánem (žlázou s vnitřní sekrecí) tvořícím a vylučujícím hormon inzulin, který tělo potřebuje pro stálou kontrolu hladiny cukru v krvi. Ostrůvky tvoří také hormon zvaný glukagon, který zvyšuje hladinu cukru v krvi.

Nedostatek inzulinu způsobuje cukrovku (diabetes mellitus, úplavice cukrová). Toto onemocnění můžeme dnes úspěšně léčit injekcemi zvířecího nebo uměle vyrobeného inzulinu.

Jestliže hladina cukru v krvi začíná stoupat nad určitou hodnotu, Langerhansovy ostrůvky reagují uvolněním inzulinu do krve. Inzulin má opačný účinek než hormony zvyšující hladinu cukru v krvi, jako jsou kortizon nebo adrenalin.

Inzulin snižuje hladinu krevního cukru zvýšením průniku cukru (glukózy) do buněk a omezením výdeje cukru z jater. Nejdůležitějšími cílovými tkáněmi pro inzulin jsou svaly, tuková tkáň a játra, v jiných tkáních působí inzulin velmi málo nebo vůbec (například v mozku). V buňkách je cukr využit jako palivo.

Nedostatek inzulinu u lidí trpících cukrovkou je způsoben selháním slinivky břišní, a to zničením jeho inzulín-produkujících buněk Možné příčiny destrukce Langerhansových ostrůvků jsou dosud předmětem výzkumů. Zdá se, že u některých lidí se vyvine cukrovka pravděpodobněji, a že některé události – možná infekce – mohou tento proces spustit. Cukrovka, který se vyvine náhle v důsledku úplného nebo závažného selhání produkce inzulinu, postihuje spíše mladé lidi nebo děti, a je často nazývána "juvenilní diabetes" (diabetes I. typu). Léčí se injekcemi inzulinu vyrobeného ze slinivek dobytka nebo prasat.

Většina diabetiků však trpí tak zvaným "senilním diabetem" (diabetes II. typu). V tomto případě slinivka produkuje inzulin, často v normálním množství, ale tělesné tkáně nejsou citlivé na jeho působení, a to způsobí vysokou hladinu cukru v krvi. Onemocnění jde často ruku v ruce s obezitou. Základem léčby je dieta omezující přísun cukru, která je obvykle doplněna tabletami, které stimulují pankreas k větší produkci inzulinu.

Oba výše uvedené typy cukrovky se často kombinují. Někteří mladší lidé a dokonce i děti mají zdánlivě zralý – dospělý typ cukrovky, zatímco někteří starší lidé potřebují inzulin k udržení nízké hladiny cukru v krvi.

Nadledviny

Nadledvinné žlázy – známé jako nadledviny – jsou umístěny nad ledvinami, kde sedí jako čepice na vrcholu každé ledviny. Každá žláza se skládá ze dvou oddělených částí: vnitřní dřeně a zevně uložené kůry. Tyto části produkují různé hormony, z nichž každý má zcela jinou funkci.

Dřeň nadledvin je část žlázy, která vylučuje adrenalin a látku jemu blízce příbuznou, noradrenalin. Dohromady jsou známy jako hormony pro "boj nebo útěk", protože připravují tělo k velkému úsilí, které bude třeba pro setkání s nebezpečím, vyrovnání se stresem nebo k řešení složitého úkolu.

Dřeň nadledvin je těsně spojena s nervovým systémem. To lze jistě očekávat u žlázy zodpovědné za přípravu těla k okamžité akci. Nebezpečí a stresy, kterým musíme čelit, jsou psychického i fyzického rázu, ale tělo na ně odpovídá vždy stejnou fyzickou reakcí. Je to vzestup produkce adrenalinu, který způsobí, že srdce bije rychleji a silněji. To zvýší tlak krve, a zároveň způsobí stažení krevních cév ve střevech a v kůži, čímž se redistribuje krevní oběh ve prospěch životně důležitých orgánů (mozek, srdeční sval). To je také důvodem, proč jsme "bledí strachy". Při stresu je uvolněn glykogen z jater, a je štěpen na glukózu potřebnou pro extrémní energetický výdej.

Když zmizí nebezpečí nebo stres, klesne produkce adrenalinu a tělo se vrací k normálu. Avšak jestliže je nebezpečí či stres trvalý, nebo jsme stále předráždění nebo pod tlakem, tělo zůstává připraveno k akci – a po čase to může vést k stresem navozeným poruchám, jako je vysoký krevní tlak.

Kůra nadledvin

Zevně kolem dřeně nadledvin je kůra nadledvin, která vylučuje řadu hormonů známých jako steroidy, z nichž nejdůležitější jsou aldosteron a kortizon.

Aldosteron: Jsou tři odlišné skupiny steroidů, každá jednotlivě má zcela odlišnou funkci. První skupina obsahuje hormony známé jako "sůl a voda". Tyto hormony zadržují vodu v těle. Hlavním hormonem této skupiny je aldosteron, který účinkuje jako chemický posel a předává ledvinám povel ke snížení ztráty soli močí. Sůl určuje objem krve v oběhu, který zase ovlivní výkonnost srdce jako pumpy. Každá molekula soli v těle je doprovázena velkým počtem molekul vody. To znamená, že při ztrátě velkého množství soli, ztratí tělo také ještě větší množství vody, a to sníží objem a tlak cirkulující krve. Výsledkem je, že srdce obtížně čerpá dostatečné množství krve do krevního oběhu.

Vylučování aldosteronu je řízeno hormonem reninem, který je produkován v ledvinách. Systém pracuje na principu "houpačky": když je hladina aldosteronu nízká, ledviny produkují renin a hladina hormonu stoupá; když je hladina aldosteronu příliš vysoká, ledviny sníží svou aktivitu, a množství hormonu v krvi se vrací k normální úrovni.


Kortizon. Kortizon je zodpovědný za zvýšení hladiny glukózy v krvi. Glukóza je základním palivem těla, a když je jí potřeba extra velké množství jako při stresu, kortizon zahájí přeměnu bílkoviny na glukózu. Mnoho hormonů zvyšuje hladinu cukru v krvi, ale kortizon je z nich nejdůležitější. Naopak je pouze jeden hormon, který drží hladinu cukru dole, inzulin. Díky této nerovnováze je mnohem pravděpodobnější jeho deficit, tedy situace známá jako cukrovka, která se léčí inzulínem v injekcích nebo dietou a léky.

Zároveň s klíčovou rolí v látkové přeměně (metabolizmu) je kortizon nezastupitelný také ve fungování imunitního systému, který chrání těla proti nemoci a poranění. Ale jestliže je hladina kortizonu v krvi uměle – farmakologicky zvýšena, je naopak odolnost proti infekci snížena. S tímto jevem se setkáme například při prevenci odmítnutí darovaného orgánu v transplantační chirurgii.

Pohlavní hormony. Poslední skupinou hormonů tvořeným nadledvinami jsou pohlavní hormony. Jsou vylučovány dření nadledvin a doplňují šest pohlavních hormonů produkovaných v daleko větších množstvích tzv. gonádami – mužskými a ženskými pohlavními žlázami. Základním mužským pohlavním hormonem – také přítomným u žen v menší míře – je testosteron, který je odpovědný za zvětšování svalů. Anabolické steroidy jsou mezi jinými také syntetické deriváty mužských pohlavních hormonů.

Kontrola sekrece kortizonu

Kortizon je pro funkci těla natolik důležitý, že musí být jeho vylučování přesně řízeno. Produkci kortizonu a dalších steroidů řídí hypofýza. Hypofýza vylučuje hormon ACTH (kortikotropin, adrenokortikotropní hormon), který stimuluje produkci kortizonu na principu zpětné vazby. Když je hladina kortizonu příliš nízká, hypofýza vyloučí ACTH a hladina kortizonu stoupne; když je příliš vysoká, žláza sníží produkci a hladina kortizonu klesá.

Další části

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události