Zvýšené slzení

Hyperlakmirace, epifora

Jedním z nejčastějších příznaků, se kterým se oftalmologové setkávají, je nadměrné slzení. Tento symptom je vedlejším projevem mnoha onemocnění oka a očního okolí. Může docházet k nadměrnému slzení nebo obstrukci slzovodů. Častou příčinou je zánět v oku (v rohovce, spojivce, ale i v jiných částech orgánu), který působí na trojklaný nerv. Právě podrážděním tohoto pátého hlavového nervu (nervus trigeminus) se spouští nadměrné slzení. Jedním z nejčastějších spouštěčů je právě zánět spojivek (konjunktivitida). Záněty oka mohou být nicméně různé – projevují se ale velmi podobně, a to právě hyperlakrimací, otokem víčka, zarudnutím spojivek a bolestí. Pokud je zánět bakteriálního původu, můžeme pozorovat také zduření příušních uzlin. Rozlišujeme v zásadě dva nejčastější typy zánětů spojivek:

Hyperakutní bakteriální konjunktivitidu spouštějí bakterie typu Neisseria gonorrhoeae a Neisseria meningitis. Pokud se tyto druhy bakterií dostanou do styku se spojivkou, objevují se první příznaky během několika hodin – je to již zmíněné zarudnutí očí a prosáknutí spojivky. Oči se brání produkcí hnisavé tekutiny a krční uzliny jsou naběhlé a na omak bolestivé. Jedinec, který na sobě pozoruje tyto symptomy, by měl ihned vyhledat lékařskou pomoc. Nemoc se dá spolehlivě léčit pomocí antibiotik, nicméně její zanedbání může vést až k těžkým poruchám zraku, způsobeným rohovkovým vředem.

Akutní bakteriální konjunktivitida má velmi podobné příznaky, není ale tolik závažná a její průběh je mírnější. Způsobuje ji široká škála bakterií. Záněty spojivek ale mohou být i virového původu (adenovirová konjunktivitida, epidemická keratokonjunktivitida, akutní hemoragická konjunktivitida), ale jejich příčinou mohou být i alergie. Dalším spouštěčem nadměrného slzení pak bývají záněty rohovky. Právě slzení bývá často prvním příznakem, který se spojuje s pocitem, jako bychom měli v oku cizí těleso. Pacient cítí tlak v oku, které je mnohem citlivější a bolestivé, cévy v oku jsou viditelnější. Jedním z průvodních jevů může být i blefarospasmus, reflexivní uzávěr oční štěrbiny. V případě takových příznaků je třeba vyhledat pomoc odborníka – záněty rohovky mohou způsobovat další komplikace, které včasná návštěva lékaře eliminuje. Takřka shodné příznaky má také skleritida a episkleritida, tedy záněty bělimy. Často se jako jeden ze symptomů přidává také světloplachost (fotofobie).

Zvýšené slzení může bát ale příčinou i závažnějších postižení oka – např. zeleného zákalu (akutní glaukom). V takovém případě se jedná většinou o symptomy, které pacientovi nedovolí návštěvu lékaře příliš odkládat: velmi silná bolest jednoho oka, prostupující celou polovinou hlavy, ale také znatelně horší vidění oproti normálu.

Další příčinou hyperlakrimace bývá již zmíněná obstrukce (uzavření, zneprůchodnění) slzovodu. To způsobuje hromadění slz a jejich nadměrný výron například v zimě nebo při větrném počasí, naopak méně v teple.

Zrakem vnímáme až devadesát procent všech okolních vjemů. Není tedy snad ani nutné připomínat, že jde o orgán mimořádně důležitý. Jelikož jsou oči velmi citlivé na okolní nepříznivé vlivy, měli bychom věnovat pozornost každé odchylce od normálu a v případě jakýchkoli potíží ihned vyhledat očního lékaře. Zarudnutí, otok, bolest – to jsou příznaky pravděpodobného zánětu, který se dá velmi snadno vyléčit, ale nesmí se zanedbat, aby nedošlo ke komplikacím ohrožující zrak.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události