Poruchy spánku

Problém se spaním

Poruchy spánku postihují v současné době značnou část naší populace, na vině bývá stres, střídání nočních a denních směn i přepracovanost.

Mezi spánkové poruchy řadí odborníci nejen nespavost neboli insomnii, ale také nadměrnou spavost neboli hypersomnii, dále jet lag syndrom (porucha cirkadiánního rytmu při přelétávání časových pásem) a ostatní poruchy postihující spánkovou kvalitu, jako je náměsíčnost, skřípání zubů, noční můra a děsy, křeče v končetinách objevující se v noci, pomočování i abnormální chování v REM fázi, což je hluboká fáze spánku, při níž máme sny.

Více informací naleznete v článku Nespavost.

Nadměrný spánek často postihuje pacienty s depresí, demencí, roztroušenou sklerózou či s mozkovými infekcemi. Sekundární nadměrná spavost se pak objevuje v souvislosti s nespavostí, při níž je postižený abnormálně unavený přes den, ale doprovází také obstrukční syndrom spánkové apnoe (chrápání a dechové poruchy ve spánku), psychózy a syndrom neklidných nohou.

Jestliže není známá příčina, respektive neexistuje, jde o primární nadměrnou spavost neboli narkolepsii, při které usíná postižený několikrát během dne vždy na 5 minut až půl hodiny a tyto chvilky jsou pro něj velmi osvěžující. Kataplexie je pak definována jako náhlá ztráta svalového tonu při zachovalém vědomí po probuzení nebo před usnutím, přičemž znemožněné volní pohyby se objevují i u spánkové obrny. Na narkolepsii pomáhají stimulancia (modafinil), zatímco na spánkovou obrnu a kataplexii antidepresiva (například Xyrem, který dosáhl výsledků v zahraničí).

Mezi poruchy cirkadiánního rytmu lze zařadit kromě jet lag syndromu i syndrom předčasné a zpožděné fáze spánku, při nichž pacient (především staří lidé) usíná velmi brzy a velmi brzy se také probouzí, nebo naopak usíná (hlavně mladí lidé) v pozdních nočních hodinách a probouzí se až pozdě dopoledne. Trápí-li vás podobné příznaky, ačkoliv počet hodin spánku je víceméně zachován, není třeba nasazovat léky, ale doporučujeme vám upravit denní režim. Na nespavost a jet lag syndrom může pomoci hormon melatonin.

V případě spánkových poruch, které vznikly vinou jiného onemocnění, je dobré obrátit se na lékaře, jenž dokáže určit jejich příčinu.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události