Hrb

Nadměrná kyfóza, gibbus

Lidská páteř je dvojitě esovitá, přičemž při vyklenutí dopředu nastává lordóza bederní a krční, zatímco při vyklenutí dozadu mluvíme o kyfóze křížové a hrudní. V případě, že je vybočena do stran, nastává skolióza, za kterou může jednostranné přetěžování páteře.

Hrb neboli gibbus je charakterizován jako hrudní kyfóza, s případným oslabením krční lordózy. Hrbatá záda může způsobovat zmenšování výšky člověka v pozdějším věku, ale i nesprávné držení těla vlivem dlouhodobého sezení u počítače či práce s mikroskopem, neboť hlava je nakláněna dopředu a dolů. Tím dochází ke zkracování svalů a jejich fixaci, takže hlava vypadá jako posazená rovnou na trup.

Prevencí proti vzniku hrbu je pravidelný pohyb ve formě sportu či cvičení, pomůže také střídání pracovní polohy a protahování.

Na vzniku hrbu se však mohou podílet také metabolické poruchy, při nichž dochází k nadměrnému ukládání tuku v souvislosti s Cushingovým syndromem a nemocí (bufalo hump). Hrb může zapříčinit i tuberkulóza kostí, při níž jsou obratle napadány mykobakteriemi a následně dochází k jejich zhroucení. Lze tomu zabránit nošením podpůrného korzetu, límce či vhodnými léky. Rovněž i léčba viru HIV pomocí virostatik může vznik hrbu způsobit.

Při křivici, která je způsobena nedostatkem vitaminu D, avšak v našich podmínkách se příliš nevyskytuje, může vzniknout tzv. rachitický hrb. Páteř je totiž kvůli nedostatku vápníku v kostech příliš měkká a ohebná, a nedokáže tak udržet tělesnou váhu. Tato choroba se objevuje u dětí, které se teprve vyvíjejí. Vrozené páteřní vady se vyskytují jen velmi výjimečně.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události