Bolesti hlavy

      Téměř jedna třetina obyvatelstva trpí pravidelně se opakujícími nebo trvalými bolestmi hlavy. A každý desátý má záchvaty migrény. Tohoto onemocnění  nejsou bohužel uchráněny ani děti. Trpí-li jeden z rodičů migrénou, je velké riziko, že budou jeho děti migrénou trpět také.

      Bolesti hlavy mohou také vznikat jako reakce těla na jiné onemocnění, například při nachlazení, chřipce nebo při vysokém krevním tlaku. V takových případech mluvíme o sekundární bolesti hlavy.

Kapitoly

Příčiny/rizikové faktory

Bolest hlavy jako primární onemocnění

      Poruchy a nedostatek spánku, špatné zubní plomby nebo korunky, nesprávné držení hlavy, práce při nedostatečném osvětlení, případně před špatným monitorem, nedostatek kyslíku, špatný vzduch, hluk, horko, velké množství alkoholu, nikotin, káva ve velkých dávkách - to všechno jsou  předpoklady pro vznik bolestí hlavy.

      Bolesti hlavy mohou být vyvolány i přepětím (stresem), strachem a dlouhodobou přepracovaností. Migréna podmíněná dědičnými vlohami může být vyvolána nadměrnou tělesnou nebo duševní zátěží, a také změnami spánkových, pracovních nebo stravovacích návyků. Lidé s poruchami zraku trpí podstatně častěji stresovými  bolestmi hlavy než lidé dobře vidící.

Bolest hlavy jako sekundární onemocnění

      Druhotné bolesti hlavy vznikají v závislosti na prvotní chorobě. Například po zranění hlavy, po pádu nebo nárazu může dojít k bolestem, závratím nebo zhoršenému vidění. Bolesti mohou být známkou poranění mozku. V tomto případě by měl být pacient okamžitě vyšetřen lékařem a zůstat v naprostém klidu. Bolesti hlavy vznikají také při chřipce podobných onemocněních a nachlazení. Po vyléčení ustupují i bolesti hlavy. Zvětšuje-li se však při smrkání nebo kašlání bolest za obočím nebo v čelistní kosti, může jít  i o známky zánětu vedlejších nosních dutin.nebo zánětu mozkových blan. V tom případě je nutná návštěva lékaře a intenzivní léčba.

      U nemocných  nízkým nebo vysokým krevním tlakem mohou vznikat bolesti hlavy v zadní části hlavy nebo v týlu, které ale obvykle v průběhu dopoledne odeznívají. 

      Pálivé bolesti ve spáncích a viditelné rozšíření spánkových cév upozorňují na onemocnění mozkových žil. Toto onemocnění se vyskytuje nejčastěji u lidí starších 50 let a mělo by být bezpodmínečně léčeno. Ochucovací látka glutamát sodný (často používaná v asijských restauracích, ale i ve smažených  brambůrkách nebo instantních polévkách) může u citlivých osob vyvolávat bolesti hlavy,  pálení na hrudi, krku a ramen, nebo pocit horka v obličeji nebo nevolnost. Také nitritové soli v uzeninách a masných výrobcích mohou vyvolávat migréně podobné bolesti hlavy. Přemíra alkoholu způsobuje všem dobře známou kocovinu, bolest hlavy, nevolnost, chvění, případně pocit na zvracení.

      Bolesti hlavy mohou být i vedlejším účinkem některého léku - upozornění  je většinou uvedeno v příbalovém letáku.

    Velice opatrný by měl být člověk při užívání léků proti bolestem hlavy. Při dlouhodobém pravidelném užívání může samotný lék způsobovat bolest.

Průběh

      Primární ani sekundární bolest hlavy není pouze průvodce nějaké jiné nemoci, je to opravdová nemoc. Většinou zůstane neškodným, i když nepříjemným stavem. Léčena by měla být pouze tehdy, vyskytuje-li se nezvykle často nebo s nezvyklou intenzitou.

      Bolest hlavy z přepětí krčních a zádových svalů je nejčastější forma bolesti u mužů i žen. Jde o tupou, lehkou až středně těžkou bolest, která se šíří z týlu po celé hlavě a vyskytuje se obvykle pouze několikrát  za měsíc.

      Velice často trpí pacienti migrénou. Ta se po prvé objevuje v pubertě, známy jsou ovšem i případy migrény u malých dětí. Postižení mají záchvaty i vícekrát v měsíci. Ve třech čtvrtinách případů jsou to ženy, ale u dětí je poměr mezi oběma pohlavími vyrovnaný. Typické projevy jsou těžké bolesti spojené s nevolností a přecitlivělostí na světlo, hluk a pachy. Záchvaty mohou trvat nepřetržitě i 72 hodin, kdy jsou postižení téměř zcela vyřazeni  z denního života. U dětí trvají záchvaty většinou pouze několik hodin.

      Záchvat migrény probíhá ve čtyřech fázích. Vše začíná takzvanou předfází, jejímž  typickým projevem je špatná nálada, ale také nezvykle vysoká aktivita až euforický stav. K tomu se pomalu přidávají ospalost, poruchy koncentrace, hlad, ztráta chuti k jídlu, žízeň, ukládání vody v tkáních (otoky),  průjem nebo zácpa. Předpokládá se, že příznaky  předfáze jsou spojené s vysokým zatížením těla, které reaguje na počínající záchvat. V 10 - 15% případů se vyskytuje asi půl hodiny před vlastním záchvatem tak zvaná aura - druhá fáze, při které dochází k poruchám vidění s barevnými obrazci před očima a k poruchám řeči. Zjistilo se, že v obou uvedených fázích se postupně zhoršuje prokrvení jednotlivých částí mozku, vyvolané zužováním tepen. Ve třetí fázi se tepny znovu rozšiřují a zvyšuje se prokrvení mozku, při čemž dochází k vlastní bolesti hlavy. Krev je do mozku vháněna tepovými rázy, čímž lze vysvětlit silné bušivé bolesti. V konečné fázi nemocný upadá do spánku. U každého pacienta je průběh záchvatu jiný, nemusí ani dojít k projevům všech čtyř fází. \"Klastrová\" (nahloučená) bolest (cluster-headache) se vyskytuje častěji u mužů než u žen, nejčastěji na jaře a na podzim. Dochází při ní k těžkým bolestem hlavy za očima (jako by byla v oku zapíchnutá jehla), spojeným se slzením, ucpaným nosem a pocitem paniky.

      Lidé starší 60 let často trpí neuralgií. Typickými projevy je palčivé bodání v obličeji nebo v hlavě, které sice trvá velice krátce, ale může se objevovat i stokrát denně.

Varovné projevy

 1. Jako varovné (alarmující)  lze označit bolest hlavy, která je náhlá a velice silná. V tomto případě by se mohlo jednat o počátek nějaké vážné poruchy  zdraví. Zvláště pokud je vám více než 40 let, měli byste neprodleně navštívit lékaře.
 2. Při velice silných bolestech, které se neustále zhoršují, by měl být okamžitě vyhledán lékař, a vyloučeno podezření na krvácení do mozku. 
 3. Trvají-li bolesti nepřetržitě déle než 3 dny, měl by být také vyhledán lékař. 
 4. Náhlé bolesti hlavy spojené s \"chřipkou\", bolesti v týlu či bolesti spojené s extrémní přecitlivělostí na světlo a pachy mohou být projevem zánětu mozkových blan  (meningitidy). Tento zdravotní stav si vyžaduje rychlý zásah lékaře. 
 5. Bolesti projevující se ráno a spojené s poruchami vidění, rovnováhy, krátkodobé paměti či koncentrace mohou být projevem těžké neurologické poruchy, vyvolané  např. nádorem nebo krvácením do mozku.  

Test: jakým typem bolesti trpím já?

U každé otázky vyberte jednu odpověď a poznamenejte si ji na papír.

 1. Bolest se projevuje:
  1. pouze na jedné straně hlavy
  2. kruhovitě po celé hlavě
  3. na spáncích a za očima
 1. Když zůstanete v naprostém klidu, trvá bolest:
  1. 4 - 72 hodin
  2. několik hodin až dnů
  3. půl až dvě hodiny
 1. Bolest se dá popsat jako:
  1. silná a pulzující
  2. tupý tlak na určitém místě, nepulzující
  3. nesnesitelná - jako by vám někdo píchl nůž do oka
 1. Záchvat je vyvolán:
  1. čokoládou, oříšky, jogurtem, červeným vínem, pivem, změnou počasí, u žen menstruací , při odpočinku po psychické či tělesné zátěži
  2. stresem, únavou, starostmi, dlouhým sezením v jedné poloze, napětím obličejových svalů při zaťatých zubech
  3. alkoholem - většinou druhý den ráno po nadměrné konzumaci
 1. Bolest hlavy se projevuje ve spojení s těmito potížemi:
  1. přecitlivělost na světlo a pachy, nevolnost
  2. žádné
  3. oči jsou rudé a slzí, víčka ztěžknou a otečou, nos je buď ucpaný nebo krvácí
 1. Máte-li bolesti, činíte následující:
  1. přesunete se do klidné, tmavé místnosti, kde se snažíte usnout
  2. nic zvláštního
  3. pohybujete se jako tygr v kleci - nemůžete ani sedět, ani ležet
 1. Bolesti hlavy u vás začaly:
  1. v dospívání
  2. mezi 30. a 40. rokem
 1. Ve vaší rodině:
  1. trpí více příbuzných bolestmi hlavy
  2. trpí někdo stejnými bolestmi jako vy
  3. netrpí nikdo stejnými bolestmi jako vy
 1. charakterem jste:
  1. přesný, dochvilný, koncentrovaný, prostě perfekcionista
  2. někdo, kdo se o vše stará a těžko umí projevit  rozčilení a zlost
  3. \"pohodář\" - občas pijete víc než zdrávo, možná i kouříte
 1. Dodatková otázka:
  1. máte stále stejné bolesti, občas více, občas méně
  2. v poslední době trpíte i jinými druhy bolesti než dříve nebo máte bolest při smrkání, kašlání, kýchání, případně při tělesné námaze

Výsledky:

Převažují-li odpovědi a) - pravděpodobně máte migrénu. Nejméně 20% západoevropského obyvatelstva trpí někdy migrenózní  bolestí.

převažují-li odpovědi b) - trpíte nejčastější formou bolesti hlavy - bolestí z přepětí krčních svalů (cervikokraniální syndrom)

převažují-li odpovědi c) - patříte k těm relativně málo lidem, kteří trpí \"klastrovými\" bolestmi hlavy. Vyskytují se častěji u mužů než u žen, většinou se projevují 6 - 8 týdnů v roce, obvykle v noci. Přidruženými znaky jsou: věk  30 let a více, hnědé oči, hluboké vrásky na čele, okolo úst a na bradě.

Jestliže u dodatkové otázky č.10 zněla Vaše odpověď b), měli byste okamžitě navštívit lékaře a přesvědčit se, že se nejedná o vážnou nemoc. Bolesti projevující se mnoho dnů až týdnů a pomalu se zhoršující mohou mít i nějakou organickou příčinu, případně být varovným signálem vznikajícího nádoru.

Následky

      Časté bolesti hlavy někdy vrhají postižené do nechtěné izolace. Dodnes převažuje ve společnosti názor, že bolest hlavy není skutečná nemoc, spíše platí za výmluvu nebo vymyšlenou nemoc. Postižení se cítí odmítnuti, z pocitu izolace se rozvíjí deprese, která bolesti ještě zhoršuje.

      Často si postižení bolest přivolávají sami, buď ve stresové situaci (“teď hlavně žádné bolesti”) nebo ve fázi očekávání (“teď určitě dostanu bolesti”). Samotné očekávání, že se dostaví bolesti, může lidem způsobovat komplikace v soukromém životě i v práci. Pravidelné užívání léků proti bolesti má vedlejší účinky. Mnoho pacientů na dialýze má těžce poškozené ledviny po častém užívání tišících prostředků.

 • Trpíte nějakými průvodními symptomy (nevolnost, oteklé oči, poruchy vidění)?
 • Užíváte pravidelně léky proti bolestem?
 • Užíváte pravidelně jiné léky?
 • Prodělal jste někdy těžké zranění hlavy?
 • Trpí často vaši rodinní příslušníci bolestmi hlavy?
 • V jakém věku se u vás poprvé dostavily těžké bolesti hlavy?  

      Zodpovězením uvedených otázek ještě před návštěvou lékaře můžete napomoci stanovení diagnózy. Pro určení příčin bolestí je doporučováno vést si deník, do kterého denně zaznamenáváte údaje o svém způsobu  života a o projevech bolestí.

      K určení nebezpečných chorobných jednotek spojených s bolestmi hlavy jsou užívány tyto vyšetřovací metody: 

 • Elektroencefalografie (EEG)
  Měření mozkových elektrických proudů nebolí a je naprosto neškodné.
 • Echoencefalografie
  Ultrazvukové vyšetření mozku. Provádí se hlavně při podezření na hromadění tekutin v mozku.  Metodu lze provádět  pouze u dětí do 18. měsíce života, jejichž lebka  není ještě plně zkostnatělá a mají ještě otevřenou velkou fontanelu. Vyšetření je bezbolestné a neohrožuje pacienta zářením.
 • Gamaencefalografie (mozková scintigrafie)
  Pro zjištění prokrvení mozku je injekcí zavedena do cévy radioaktivní látka. Tímto způsobem lze  zjistit i přítomnost nádorů. Vyšetření je většinou bezbolestné, ale spojené s vysokým rizikem ozáření.
 • Jednoduché rentgenové vyšetření
  Používá se k vyšetření mozkových kostí, v omezené míře také k vyšetření mozkových dutin. Dále při podezření na zranění - například praskliny lebečních kostí. Vyšetření je bezbolestné, s nízkým rizikem ozáření.
 • Počítačová tomografie
  Podstatná vlastnost počítačové tomografie je zjištění již velmi malých kontrastů, jaké jsou pod rozlišovacími schopnostmi běžného rentgenu. Riziko ozáření je však vyšší než u klasické rentgenové metody.
 • Mozková angiografie
  Díky injekci kontrastních látek do krční tepny jsou viditelné mozkové cévy. Tato vyšetřovací metoda je používána hlavně pro zjištění cévních onemocnění (rozšíření, aneurysma nebo zúžení tepen). Injekce je většinou nepříjemná, vzniká střední riziko ozáření.
 • Magnetická rezonance
  Je založena na působení silného magnetického pole a radiových vln na protony (jádra kladně nabitého vodíku, který je v lidském těle všudypřítomný). Jejich jemná vychýlení a časový průběh vychýlení jsou zachyceny a vyhodnoceny pomocí počítače. Je to moderní, poměrně hodně nákladná metoda umožňující velmi dobré rozlišení chorobných procesů v orgánech, zvláště ceněná při diagnostice nemocí mozku a míchy (dokáže zjistit chorobná ložiska od velikosti asi jednoho milimetru). Vyšetření je bezbolestné, a nedochází při něm k ozáření rentgenovými paprsky.

Léčba

Bolest hlavy jako primární onemocnění

      Pokud trpí migrénou pacient s vysokým krevním tlakem, jsou doporučovány beta-blokátory. Omezí tlak v cévách, nejsou to však specifické léky proti migréně. Jsou používány k její prevenci. Jako prostředky proti migréně jsou používány léky proti nevolnosti, ergotamin, pipethiaden (Migrenal) a triptany. Mohou být  doplněny o léky proti depresím. Léky proti nevolnosti jsou při záchvatech migrény používány v případě, že pacient trpí při záchvatech silným zvracením. Tedy, co na bolest hlavy?

      Ergotaminy jsou léky získávané z námelu, s velikou škálou působnosti. Při léčbě akutního záchvatu migrény bez projevů zvracení jsou použity ergotamin a dihydroergotamin. Upravují tonus cév, nejsou to ovšem prostředky tišící bolest. Zároveň snižují uvolňování tělu vlastní substance serotoninu, která je částečně odpovědna za vyvolání a průběh migrénového záchvatu. Z tohoto důvodu pomáhají ergotaminy pouze při migréně, ne však u jiných typů bolestí hlavy.

      Průběh záchvatu nemohou ergotaminy sice úplně  potlačit, ale mohou ho udělat snesitelnější. Měly by být nasazovány hned v začátku záchvatu, zvyšuje se tím jejich účinek.  

      Triptany jsou nové léky používané k léčbě akutní migrény. Podávají se při silných bolestech hlavy nebo když ergotaminy nepomohou, případně vyvolávají silné vedlejší účinky.

      Triptany, podobně jako ergotaminy, pomáhají na základě své schopnosti snížit tlak v cévách hlavy, ale pouze u migrény, ne u jiných typů bolestí hlavy. Na rozdíl od ergotaminů působí triptany ve všech fázích migrény stejně dobře. U jedné čtvrtiny triptanem ošetřovaných pacientů je docíleno plného utišení bolesti na více než 24 hodin. Triptany však nesmí být použity při srdečních onemocněních, těžkých jaterních nebo ledvinových poruchách, neléčeném vysokém krevním tlaku, těhotenství nebo kojení. Triptany nesmějí být podávány dětem.

      Protože se účinky ergotaminů a triptanů oboustranně zvyšují, musí se po podání ergotaminu s podáním triptanu nejméně 6 - 12 hodin počkat. Po podání triptanu se musí počkat s podáním ergotaminu minimálně 24 hodiny. Většina léků proti migréně je k dostání pouze na lékařský předpis - z dobrého důvodu. V lécích jsou často přítomny látky vyvolávající závislost, které jsou již při malém předávkování zdraví nebezpečné. Měly by proto být podávány pouze po poradě s lékařem, nejlépe specialistou.

      Léky jsou nejúčinnější, jsou-li podávány hned v začátcích záchvatu. Jako neškodnou alternativu by měl nemocný v každém případě,  ještě dříve než sáhne po silnějších prostředcích, vyzkoušet preparáty z magnézia, které  v mnoha případech dokáží záchvat potlačit. Vyskytnou-li se více než tři záchvaty migrény do měsíce, měla by se provést preventivní opatření proti migréně. Medikamentózní prevence musí být lékařem pro pacienta zvolena individuálně. Informace o nemedikamentózní prevenci naleznete v odstavci “prevence”.

      Proti bolestem hlavy z kontrakce svalů jsou nejčastěji používány léky jako paracetamol nebo kyselina acetylsalicylová, občas ve spojení s antidepresivy. Protože všechny tyto léky představují zátěž pro organismus, měly by být při hledání dlouhodobé terapie upřednostňovány metody jako například meditace, uklidňující cvičení apod.  

      Proti klastrovým bolestem jsou nejčastěji používána antihistaminika (protialergické léky), ergotaminy, uklidňující prostředky nebo hormony. Jako alternativu bez vedlejších účinků by měl člověk vyzkoušet, ještě než sáhne po těchto lécích, inhalaci kyslíku, která může v některých případech klastrové bolesti hlavy plně potlačit.   Bolesti hlavy mohou být vyvolány některými léky, např. léky na snížení krevního tlaku nebo hormony. Nejčastěji jsou ovšem bolesti hlavy vyvolány samotnými léky proti bolestem. Z tohoto důvodu je nutné říci lékaři zcela otevřeně, zda užíváte nějaký takový prostředek, a pokud ano, v jakých dávkách. Je-li bolest hlavy zapříčiněna užíváním nějakého léku, měla by být taková léčba okamžitě zastavena. V tomto případě byste se měli důvěrně svěřit lékaři, který má zkušenosti se závislostí na lécích.

      Proti bolestem bylo v průběhu staletí vyzkoušeno mnoho léků a alternativních prostředků. Právě u nejčastějšího typu bolesti - z kontrakce svalů, existuje mnoho metod, které by měl člověk určitě vyzkoušet ještě předtím, než sáhne po lécích. Užívání léků by měla být poslední varianta, jak uniknout bolestem, a v žádném případě by se nemělo stát návykem!

      Velmi účinné proti bolestem jsou uklidňující sporty, například turistika, procházky v lese, uklidňující terapie a odbourávání stresu. Při migréně byste měli co nejvíce omezit spotřebu kofeinu (kola, čaj, káva, guarana) a kávu pít pouze tehdy, cítíte-li přicházející záchvat. Potlačte také spouštěče migrény jako neklidný způsob života, hlad, stres a potraviny, které mají spojitost s vyvoláním záchvatu migrény. Mnoha pacientům pomůže klid na lůžku, tma, chladné prostředí a plné duševní “vypnutí". Pro nácvik dosažení stavu duševního klidu je doporučován kurs meditace. Doporučeníhodné jsou uklidňující cviky, odbourávání stresu a meditace.

      Trpíte-li bolestmi týlu nebo ramen, jsou bolesti hlavy často vyvolány přepětím ramenních svalů. Zde zabírají masáže. Buď navštěvujte pravidelně maséra nebo se naučte masérské techniky sám. Optimální je, máte-li takového partnera, který tyto techniky ovládá nebo je připraven se jim naučit.

      Pomáhá také mátový olej. Buď jako zvlhčovač vzduchu nebo jako olej používaný k masážím pro vtírání do kůže spánků nebo jako mátový čaj. Dobré účinky má směs mátového a černého čaje, kde nepůsobí pouze mentol z máty, ale i kofein, obsažený v černém čaji. Horko, zima nebo střídání obojího má silné účinky na křeče: máčení nohou (5 minut v horké vodě, 10 vteřin v ledové vodě, 3 - 4x střídat, poté skončit ledovou vodou), sprchování v teplé a ledové vodě (stejné intervaly jako u máčení nohou), ohřívání bolavých spánků fénem, poté obklady ručníkem, namočeným v ledové vodě.

Prevence

      Jako u většiny nemocí je i při bolestech hlavy možná prevence. Důležité je  rozpoznat příčiny bolestí a ty pak potlačit. K tomu velmi dobře poslouží deník, do kterého zanášíte údaje o bolestech (údaje o užívaných lécích, o tom, kdy se bolest vyskytla v průběhu dne, o svých činnostech aj.). Vytrvalostní sporty jako běh, jogging, jízda na kole nebo plavání mají velmi dobré preventivní účinky.

      Kurz o tom, jak překonávat stres a vyrovnávat se s ním,  pomůže nemocným rozpoznávat v denním životě a v práci stres, a zároveň je naučí metody, jak takový stres potlačovat.

      Vhodná jsou i relaxační cvičení. Zvlášť pro bolesti hlavy byla vytvořena progresivní metoda relaxace svalů podle Jacobse, při které se pacienti naučí cíleně uvolňovat a napínat určité svaly.

      Velmi účinná, ale časově nákladná, je léčba vytvořením biologické zpětné vazby (biofeedback therapy). Při ní jsou pacienti naučeni převádět příznaky (jako je např. vysoký krevní tlak) do viditelných nebo slyšitelných signálů, které mohou sami ovlivňovat.

Časté dotazy

      Na co by měl být člověk opatrný při projevech migrény u dětí?
     Aby mohl lékař stanovit diagnózu migrény u dětí, musí se nejprve zeptat ostatních členů rodiny, zda netrpí podobnými bolestmi hlavy. Také u dětí je důležité zjistit průběh a souvislost mezi bolestmi a nevolnostmi, zvracením a potřebou spánku. U dětských migrén se nemusí bolest hlavy vůbec dostavit, protože v popředí stojí nevolnost a zvracení. Většinou si děti při záchvatu migrény samy lehnou do postele a usnou. Při podezření na migrénový záchvat u dětí by měl být neprodleně vyhledán lékař. K léčbě je nejčastěji nasazována kyselina acetylsalicylová a paracetamol. Paracetamol má výhodu v dobré snášenlivosti, může být totiž podáván v kapkách. Ergotaminy a triptany by neměly být dětem podávány vůbec. Není to s ohledem na délku záchvatů ani nutné.  

      Může člověk při užívání triptanů udělat chybu?
      Triptany by neměly být užívány již při auře. Vznik bolestí se tím nedá ovlivnit. Nedostaví-li se výsledek po užití první dávky triptanu, nemá cenu brát si další, případně jiný typ. V žádném případě by člověk neměl ze strachu před vedlejšími účinky tabletu rozdělovat. Není pak totiž dodržena minimální účinná dávka, což má za následek naprostou neúčinnost léku. Ergotaminy a triptany nesmějí být požívány současně, případně krátce po sobě.

      Jak často obvykle dochází k záchvatům migrény?
      Průměrně dochází k záchvatům jednou za měsíc, mohou ale vznikat i častěji. Dochází-li pravidelně k více než třem záchvatům za měsíc, mělo by být zjištěno, zda záchvaty nevyvolávají samy léky proti migréně. Mezi 35. a 45. rokem života se takové \"lékové\" migrény začínají vyskytovat častěji. Délka a frekvence záchvatů i potíže při nich později znovu ustupují.  

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.
Tento komentář reaguje na Terezie [1]
0
TOPtoni10. 3. 2013 21:38:30
nic to neni

1
1Terezie17. 5. 2012 17:32:34
Dobrý den chci se zeptat jsem v období dospívání a v poslední době pociťuji značnou změnu své osobnosti, což je s dospíváním spojeno. Strachy ze smrti a bádání nad smyslem života je asi také normální.. V zimě jsem byla na horách a spadla jsem na pravé rameno, nevím, zda to s tím souvisí, ale po příjezdu domů jsem začala mít panické strachy ze smrti. Od té doby mývám zvláštní nevím, zda se to dá nazvat bolestí, zvláštní pocity v hlavě na zadní straně vpravo nad krkem. Cítím tam zvláštní teplo a vždycky dostanu strach a začnu se potit a blednout. Taky mě bolívají trochu záda a ta ramena.Můžete mi prosím řícit, čím by mohla být bolest v hlavě způsobena?..děkuji..
Na tento komentář reaguje toni [2], Sarka [4], spíla [8],
Tento komentář reaguje na Terezie [1]
0
2toni10. 3. 2013 21:38:30
nic to neni
0
3Michaela19. 6. 2013 17:33:35
Zdravím . . mám dotaz :) už 3tí den mám nesnesitelnou bolest hlavy :/ na levé straně hlavy 5 cm od ucha mám bouličiku je tvrdá . . o velikosti hrášku. . první den jsem měla veliké bolesti. . pouze zadní část hlavy a samozřejmě bouličky . . dnes je to 4 den a mam bolest nad obocim a celeho cela velmi silny tlak . . jsem vycerpana a citim se unavena . . mam strach jestli to nni vazne onemocne.i dekuji za odpovedi :)
Tento komentář reaguje na Terezie [1]
2
4Sarka19. 9. 2013 8:21:00
Ahoj, rekla bych, ze budes mit problem psychickeho razu. Nejaky druh uzkostni deprese nebo tak podobne.
0
5Magda S.2. 10. 2013 7:42:13
Dobrý den,
kolegyně v práci přišla vyděšená s informací, že už tento lék pojišťovna neproplácí, je to opravdu tak?
Děkuji za odpověď.
reagovat
0
6Magda S.2. 10. 2013 7:42:33
Pardon, vypadnul mi jeho název DANOVAL
0
7Beny26. 11. 2013 17:21:34
Není to dlouho, asi tak 1 týden spíš 4 dny, ale mam jeden problém nevim už jsem si o tom dost přečetl jak tady tak i na jinných fórech. Jde o to že jakmila vivinu větší námahu tlak do hlavy nebo tak začnu mít bolest v zátilku poprvé se to projevilo při cvičení říkal jsem si, asi jsem málo pil po druhé znovu pořád jsem si říkal, asi špatný pitný režim. Dnes ve škole však musela být příčinna jinná. Jen tak ze srandy jsem si dával s kamarádem páku a bylo to tu zas ale tentokrát to nepřestalo po 1-2 hodinách stalo se to kolem 9-10 hod ráno a přetrváva to a to už je 18:19 je to dost nepříjemné bez cvičení si život neumím představit. zvláštní je že při jinné fyzické námaze ani při dost tvrdém sparingu kdy občas dochází k obrovským tlakům na hlavu se nic nestalo
Tento komentář reaguje na Terezie [1]
2
8spíla2. 1. 2014 16:14:12
Mohu se zeptat kolik ti je? Mě je 18 let a mám stejný problém, každý den. Nevím jak to mám řešit, byl jsem na vyštření mozku, nic mi tam nenašli tak se mi udělalo na pár hodin lépe, ale zase se to vrátilo, už to trvá bez dvou dnů měsíc, a stále nevím čím to, zemřel mi dědeček a od té doby cítím tento tlak v pravé části hlavy.
Na tento komentář reaguje Lukáš [9],
Tento komentář reaguje na spíla [8]
0
9Lukáš 29. 1. 2014 17:25:29
Ahoj , jmenuji se Lukáš a dovolím si reagovat na vaše komentáře :)) V první řadě , bychom si měli uvědomit že v zadní části na pravé straně hlavy , se nachází ,, Pravá hemisféra,, . Zde najdeme naše emoce , pocity , představivosti , zrak a nevědomou mysl ... Myslím že vaše problémy jsou zajisté způsobeny ,, Psychickým nátlakem ,, ... Zde slečna , má problémy , jelikož myslí na smrt a nad životem ... v tomhle stádiu dospívání na to samé myslí skoro každý ,, teenager ,, !! Musíme si však říct že na smrt jsme mladí a to co bude v životě je jen na nás ... Každý je svého štěstí strůjcem .

Potom , zmínil se zde mladý muž o tom samém problému ... Když se zamyslíš co se nachází v zadní části , pravé strany naši hlavy ;) určitě ti dojde, že je to kvůli úmrtí tvého dědečka . (Upřímnou soustrast ). Lidi přijdou a odejdou , chce se to hodit do pohody , jelikož všichni o někoho přicházíme a bohu žel i přijdeme :// .... To , že ti na nic nepřišli je jasná věc ... jelikož zatížená mysl ,se léčit nedá !! Zkus si jednou lehnout , vše v hlavě vypnout a odpočívat ... Třeba i dvakrát denně ;)) ULEVÍ SE TI :) ... (Omlouvám se , jestli vám vadí že jsem vám v textu tikal a přeji , ať už je jen líp ! ).
Na tento komentář reaguje Filip [12],
1
10Tomáš 13. 8. 2014 20:13:51
Ahoj, reaguji hlavně zde na Lukáše. Moc děkuji za radu. V podstatě studuji, do toho pracuji, pomáhám otci s podnikáním a ve svém volném času jezdím s babičkou a dědou po doktorech. Psycholožka mi řekla, že na můj mladý věk (22) si toho nakládám strašně moc. A poslední měsíc mě v hlavě až píchá, taková třeštivá bolest. Tak jsem Tě poslechl a snažím se odpočívat, jenže jakmile se zastavím, začnu přemýšlet nad spatným děním kolem sebe jako např. co se stane, když nepůjdu do práce, co se taně, když nepojedu nakoupit atd.. Já bych strašně rád chtěl odpočívat, ale i při odpočívání mě bolí hlava. Jestli je to tím, že se s tím psychika vyrovnává. Možná je to hloupé, že to sem takto píši, ale rád bych znal názor obyčejných lidí jako jsem já. Děkuji
0
11David28. 8. 2014 7:55:10
Dobrý den,
Prosím o radu. čtvrtý den trpím bolestí pravé zadní části hlavy. Bolest je velice pichlavá, že mývam pocit jakoby mi z hlavy mělo něco každou chvíli vyskočit. Ze začátku jsem měl podezření na migrénu, ale tu procituji jinak. Bolest je už citlivá i na povrch, že nedokážu ani opřít hlavu. Bolest se pichlavě zesiluje.. Před rokem jsem prodělal operaci cholesteatomu pravého ucha, tak nevím, zda na to nemá nějaký vliv.. Prosím poraďte, případně jakého doktora navštívit.
Děkuji
Tento komentář reaguje na Lukáš [9]
0
12Filip11. 9. 2014 18:29:49
Mám taky velké problémy skoro ty samé jak slečna Terezie a musím poděkovat Panu Lukáši jelikož jsem na to trošku dřív přišel ale nebyl jsem si jistí pořád jsem měl strach ale díky moc za objasnění a dokázání toho že jsem se bál neoprávněně i když být opatrný není na škodu :)
1
13terezza30. 12. 2015 8:04:54
dobry den chtěla jsem se zeptat trpím na bolesti hodně často .. ale tak po každé to po jednom dnu přestane ale ted je to jiné bolí mě hlava asi přibližně 5 den hlavně okolo pravého oka tam je to nejsilnější ale je to hrozná bolest a nezabírá vůbec nic
0
14David Květoň8. 2. 2017 8:51:41
Zdravím v Pátek minulého tydne jsem cvičil nohy a asi jsem to trocha víc prehnal a od ty doby mne neustale bolí hlava když jdu do fitka že musím jít domu po 20minutách. nevité co by to mohlo být ? přetažení, migréna ? jsem z toho na prášky nevím co mám delat strasně mne to omezuje....
0
15Renata28. 2. 2017 10:18:00
Dobrý den.34 let trpím migrenou (v rodině).Před 15měsíci jsem doma upadla(ztráta peměti asi 5hod.),na temeni hlavy v pravo jsem měla 2měsíce bouly o vel.dlaně.Od tè doby jsem měla 6× velmi silnou až nesnesitelnou bolest v pulce hlavy,v místě úrazu silný tlak a pocit i dotykem jako by se boule opet zvětšovala.(ale nic jsem tam neměla).Děkuji za rady.
0
16Martin31. 5. 2017 1:50:21
Lidi vypněte a jeďte se o víkendu projít do lesa na místo výletu do supermarketu. Hlava přestane bolet a nic to nestojí. Vlastní zkušenost. Taky jsem chtěl být pracovník roku a vydělávat bůhví kolik... nakonec v 37 vyčerpaná troska, kruhy pod očima, bolesti hlavy a vděk nikde. Takže už žádné přesčasy a víkendy v práci a hele jde to, dokonce si Vás začnou i víc vážit. Mějte se.
0
17Andrea11. 12. 2017 13:12:48
Zdravim vsechny.
Mam otazku.
Je mi 32.let a posledni mesic a pul mam zvlastni bolest v prave zadni casti hlavy, asi 5.cm od praveho ucha.
Ta bolest se projevuje palivym tlakem, ktery pride a zase hned odezni. Ale nekolikrat za sebou.
Do prace nyni nechodim, jsem zena v domacnosti. i kdyz v poslednim case jsme tak trochu delali modernizaci v byte.
Takovou bolest jsem nikdy nemivala. I kdyz ze zady jsem mivala problemy, ale diky terapii jsem na tom nyni lepe.
nevim z ceho mohou ty problemy byt. Prosim nekoho o radu, opravdu kdo se vyzna.
Predem dekuji
0
18Andrea11. 12. 2017 13:22:00
jeste mohu dodat ze mam nizky tlak pri aktivite mi nic neni, ale jakmile prestanu, tak mam slabou zavrat, ktera se stupnuje. Vodu piji hodne, na doporuceni lekare. Leky vubec neberu, pouze kdyz uz mi je opravdu hodne spatne.
Jinak mam vyssi cholesterol a malo zeleza.
Nevim jestli to muze mit vliv na nektere z techto potizi.
0
19NatašaEriova21. 6. 2020 17:23:34
Z vlastní zkušenosti vím, co to je, když bolí hlava. Už od puberty jsem trpěla silnými migrénami, které mě sice netrápily každý měsíc, ale když přišly, tak to stálo za to. Vyzkoušela jsem různé léky a zabraly mi až ty největší driáky, po kterých jsem byla celkově dost oblbnutá, takže jsem je nechtěla užívat. Radši jsem hledala pomoc v přírodě a našla jsem. Osvědčil se mi CBD olej, který jsem si objednala z https://www.cibdol.cz/ a díky němu můžu říct, že už mě hlava konečně nebolí.
0
20Iv8. 11. 2020 9:00:22
Dobry den,mamdoma potize z rodici,ne sice kazdy den ale skoro by se dalo rict ze stale,vse mivadi a hned jsem vstekla,a mam pri tom duneni v hlave,tlaky a motanicu,prosim prosin pomozte je to neco vazneho? A co s tim nebo co uzivat dekuji Mnohokrat!!

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události