Negativní účinky umělého světla na naše zdraví a jak je minimalizovat

S nárůstem urbanizace trávíme většinu času v uzavřených prostorách a v důsledku toho se umělé osvětlení stalo nezbytnou součástí našich životů. Dopady umělého osvětlení na naše fyzické a duševní zdraví si však v poslední době získaly pozornost. Tento článek pojednává o vlivu umělého osvětlení na naše fyzické a duševní zdraví a o tom, jak minimalizovat jeho negativní dopady.

Účinky umělého osvětlení na fyzické zdraví

Umělé osvětlení ovlivňuje naše fyzické zdraví mnoha způsoby. Nejvýraznější vliv má na náš spánek. Vystavení umělému osvětlení v noci potlačuje produkci melatoninu, hormonu, který reguluje cykly spánku a bdění. To často vede k nespavosti, která může mít za následek únavu, podrážděnost a neschopnost se soustředit. Dlouhodobé vystavení umělému osvětlení může vést také k bolestem hlavy, namáhání očí a celkové únavě.

Vystavení umělému osvětlení ovlivňuje také náš cirkadiánní rytmus, což jsou přirozené hodiny našeho těla, které regulují cyklus spánku a bdění, produkci hormonů a další fyziologické funkce. Narušení našeho cirkadiánního rytmu pak může vést k metabolickým poruchám, kardiovaskulárním onemocněním, a dokonce i rakovině.

Účinky umělého osvětlení na duševní zdraví

Umělé osvětlení ovlivňuje i naše duševní zdraví. Výzkumy ukazují, že vystavení jasnému umělému osvětlení způsobuje stres, úzkost a deprese. Jasné světlo totiž zvyšuje produkci kortizolu, hormonu spojeného se stresem. Umělé osvětlení také negativně ovlivňuje naši náladu, produktivitu a kreativitu.

Minimalizace negativních dopadů umělého osvětlení

Abyste minimalizovali negativní dopady umělého osvětlení, můžete zkusit tito tipy:

U vás doma

  • Používejte teplá bílá nebo tlumená světla: Teplá bílá světla méně ruší náš cirkadiánní rytmus než jasně bílá nebo modrá světla. Zkuste také zainvestovat do stmívacích světel, které pomáhají vytvořit příjemnou, uklidňující atmosféru, která podporuje lepší spánek.
  • Snižte expozici modrému světlu: Je známo, že modré světlo potlačuje produkci melatoninu, což ovlivňuje náš cyklus spánku a bdění. Ke snížení expozice modrému světlu můžete použít filtry modrého světla na vašich elektronických zařízeních nebo přejít na brýle proti modrému světlu.
  • Nainstalujte chytré osvětlení: Chytré osvětlení dokáže automaticky upravit jas a barvu světel, aby odpovídala reálným světelným podmínkám denní doby, což může pomoci regulovat náš cirkadiánní rytmus.

U vás v práci

  • Udělejte si přestávky venku: Čas strávený venku v přirozeném světle pomáhá regulovat váš cirkadiánní rytmus a snižovat negativní účinky umělého osvětlení. I krátká procházka venku během polední pauzy může znamenat velkou změnu.
  • Umístěte svoje pracoviště strategicky: Pokud je to možné, umístěte například svůj pracovní stůl blízko okna, abyste maximalizovali vystavení přirozenému světlu. Svůj stůl můžete také umístit mimo jasná stropní světla a místo toho použít lampu s přirozenějším světlem.
  • Upravte nastavení počítače: Většina počítačů umožňuje upravit jas a teplotu barev obrazovky. Úprava těchto nastavení může pomoci snížit únavu očí a usnadnit noční usínání.
  • Vsaďte na světelnou terapii: Světelná terapie zahrnuje vystavení jasnému světlu, obvykle ráno, abyste pomohli regulovat váš cirkadiánní rytmus. Můžete použít lampu pro světelnou terapii u svého pracovního stolu nebo se v časných ranních hodinách projít venku.
  • Podporujte přirozené světlo v kanceláři: Máte-li kontrolu nad kancelářským prostředím, podpořte přirozené světlo odstraněním předmětů blokujících vstup denního světla do místnosti a použitím světlých stěn a nábytku k odrážení světla.

Závěr

Umělé osvětlení se stalo nezbytnou součástí našich životů, ale nelze ignorovat jeho negativní dopady na naše fyzické a duševní zdraví. Abyste minimalizovali negativní dopady umělého osvětlení, měli bychom používat teplá bílá nebo tlumená světla, omezit vystavení modrému světlu, co nejvíce využívat přirozené světlo a instalovat chytré osvětlení. Těmito kroky můžete podpořit lepší spánek, snížit stres a úzkost a zlepšit vaše celkové fyzické a duševní zdraví.

 

Zdroje

https://www.sleepfoundation.org/bedroom-environment/light-and-sleep

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/blue-light-has-a-dark-side

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1791.html


(Nehodnoceno)


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události