Úraz elektrickým proudem

Úrazy elektrickým proudem jsou poměrně častá zranění, ke kterým dochází zpravidla v důsledku nesprávného zacházení s elektrospotřebiči a při jejich neodborných opravách. Závažnost zranění se odvíjí od velikosti proudu, doby a směru jeho průchodu a od velikosti kožního odporu. Po zásahu proudem o velikosti cca 20 mA postižený dostává křeče do svalů, jež mu brání uvolnit se z elektrického obvodu, 50 mA způsobuje silné křeče s následným bezvědomím, 200 mA pak fibrilaci srdečních komor, jež se projevuje zástavou krevního oběhu.

80 % případů tvoří úrazy nízkým napětím, z nichž jen mizivé procento končí smrtí, zbylých 20 % připadá na úrazy vysokým napětím, u nich je smrtelných cca 30 %.

Úrazy elektrickým proudem bývají ve většině případů doprovázeny poruchou vědomí, amnézií na událost, poruchami srdečního rytmu, popáleninami III. stupně v místě kontaktu, trombózou, a měl-li postižený silné křeče, pak často i zlomeninami.

Kapitoly

První pomoc

Nejprve je třeba zasaženou osobu vyprostit z elektrického obvodu buď vypnutím zdroje napětí, nebo za pomoci nevodivého předmětu. Pohybujete-li se v místě spadlého elektrického vedení, dělejte malé kroky. Zjistěte stav základních životních funkcí (vědomí, dýchání), v případě potřeby přistupte k resuscitaci. Volejte záchrannou službu a ošetřete zraněnému popáleniny a jiná zranění.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události