Snížené vnímání bolesti

Anestezie, analgezie, bezbolestnost, hypalgezie

Naše tělo přestává vnímat bolest, která je velmi snížená, tzv. hypalgezie, v krizových situacích, neboť je ovlivněno endorfiny, které na něj působí v danou chvíli jako opiáty. Spolu s dalšími látky umožní člověku přežít i v extrémních situacích a sáhnout si tzv. na dno vlastních sil. Známy jsou mnohé případy, kdy se těžce zraněný člověk dokázal sám dopravit pro pomoc, která byla na kilometry vzdálená.

Snížené vnímání bolesti se také objevuje v odpovědi organismu na nerovnováhu (šok). Zároveň ji může vyvolat i otrava alkoholem a dalšími látkami, čímž je sníženo i naše vnímání nebezpečí.

Kromě akutních stavů zapříčiňuje trvalé snížení bolesti porucha funkce nervů (neuropatie), jako například neuropatie diabetická, způsobující syndrom diabetické nohy. Postižený necítí na své končetiny ani chlad či teplo, ani bolest nebo tlak, a tak si může nohu opařit horkou vodou nebo jakkoliv jinak zranit a neví o tom. Noha se navíc velmi špatně hojí, neboť je kvůli cukrovce špatně prokrvena a pacient se dostává do bludného kruhu. Lze tedy doporučit, aby diabetici nosili speciální boty, jež jsou vždy vyrobeny na míru nohy.

Máte-li pocit, že je vaše vnímání bolesti nějak sníženo, konzultujte svůj stav s praktickým doktorem.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události