Nateklé mandle

Oteklé mandle, otok tonsil

Mandle (tonsily) jsou malý lymfatický orgán umístěný v hrdle, který slouží k lokální obraně proti škodlivým mikroorganismům, tedy bakteriím a virům. Jejich úkolem je zachycení a odstranění bacilu již v této oblasti horních dýchacích cest a zabránění jeho sestupu níže a způsobení bronchitidy či zápalu plic. Z tohoto důvodu se v dnešní době již jejich odstraňování (tonzilektomie) neprovádí tak automaticky jako dříve, pacienti jsou totiž pak náchylnější k onemocněním dolních dýchacích cest. Naopak u jedinců trpících na časté angíny může být odstranění mandlí velmi prospěšné.

Zánět mandlí neboli angína se projevuje otokem mandlí doprovázeným bolestí v krku a jeho zarudnutím, dále se na mandlích objevují i různé povlaky lišící se podle druhu jejich vyvolávacího činitele. K těm patří ve většině případů streptokoky, stafylokoky či různé viry (např. mononukleóza).

Oteklé mandle mohou značit i vážnější onemocnění, např. syfilis, leukémii, HIV apod., v dřívější době byly také příznakem záškrtu, v jehož průběhu na nich docházelo k tvoření povlaků špinavě šedé barvy, které přesahovaly i jejich okraje a tvořily až jisté „blány“.

Je nutné vždy správně posoudit situaci a odlišit běžné nemoci dýchacích cest od onemocnění, která vyžadují návštěvu lékaře.

Virová versus bakteriální infekce

Otok mandlí může být způsoben virovou nebo bakteriální infekcí. Na otoky bakteriálního původu se předepisují antibiotika, na virová onemocnění nezabírají. Ve vážnějších případech, které jsou doprovázeny velkými bolestmi, jež nedovolují postiženému jíst ani pít, a výrazným zarudnutím, je dobré antibiotika začít užívat, neboť se k virové infekci bakteriální může brzy přidat.

Jak rozeznat infekci virovou od bakteriální?

Bakteriální infekce způsobuje bodavé až řezavé bolesti krku, virová infekce naopak většinou nepostihuje pouze sliznici krku, ale způsobuje i bronchitidu či zánět spojivek a jsou pro ni typické i bolesti kloubů a svalů. Virová infekce má také mírnější průběh, jakmile se postižený zbaví horečky, cítí se výrazně lépe, u bakteriální infekce i po ustoupení horeček přetrvává únava, nechutenství a celková schvácenost.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události