Zpětná ejakulace

retrográdní ejakulace, porucha ejakulace

Zpětná ejakulace (neboli tzv. retrográdní ejakulace) označuje úplnou ztrátu normální ejakulace. Normální ejakulace znamená vůlí člověka neovlivnitelné intenzivní uvolňování semene (ejakulátu) z mužského penisu. K ejakulaci dochází na konci pohlavního styku při vyvrcholení – orgazmu. K ejakulaci i prožitku orgasmu dochází většinou v důsledku sexuální stimulace penisu nebo samovolně během spánku (tzv. noční poluce a spontánní orgazmus) nebo stimulací mužské prostaty. Jestliže je muž sexuálně stimulován, jeho mozek vysílá nervové signály do oblasti pohlavních orgánů přes nervy v míše, a tím dochází ke stahování svalů semenovodů a svalů pánevního dna. 

Kapitoly

Příčiny/rizikové faktory

V průběhu orgazmu vlny svalových stažení přepravují spermie společně s malým množstvím tekutiny z varlat. V semenných váčcích a prostatě se k vyloučeným spermiím připojují další tekutiny, které spermie chrání. Tato směs spermií a tekutin (označuje se jako ejakulát) cestuje podél močové trubice ke špičce penisu, kde je ejakulát uvolněný ven z těla. Pohlavní cesty vyúsťují do močové trubice v oblasti prostaty relativně blízko pod močovým měchýřem, zpětnému průniku ejakulátu do močového měchýře brání svalový svěrač, který se automaticky při orgazmu uzavře. V případě zpětné ejakulace prochází ejakulát zpět do močového měchýře. Příčinou této poruchy je, že svalový svěrač umístěný v dolní části močového měchýře nepracuje správně a při ejakulaci se neuzavře. Následkem toho muž při orgazmu neprodukuje žádnou viditelnou ejakulaci, protože sperma je ejakulováno do močového měchýře. Proto se tomuto jevu říká „retrográdní“, nebo-li zpětná ejakulace. Jedná se o velmi nepříjemný problém, protože zpětná ejakulace narušuje mužův sexuální život a může narušit i mužskou plodnost.

Při retrográdní ejakulaci dohází při pohlavním styku (nebo i při masturbaci) k normálnímu sexuálnímu vzrušení, které je zakončeno orgazmem, ale nedojde k vystříknutí ejakulátu z močové trubice. Pokud se stav opakuje, je narušena schopnost muže úspěšně oplodnit partnerku, protože ejakulace spermatu je nezbytný předpoklad pro přirozené oplodnění partnerky. Za problémovou zpětnou ejakulací může být u pacienta jedna nebo více příčin. Může se jednat o důsledek onemocnění centrálního nervového systému, kdy funkce svěračů může být narušena při onemocněních mozku, jako jsou mozková mrtvice, roztroušená skleróza nebo mozkové nádory. Do této skupiny patří i narušení funkce svěračů při úrazovém přerušení míchy. Jinou příčinou zpětné ejakulace může být poškození nervů v blízkosti močového měchýře a prostaty, k nimž dochází v rámci změn v organizmu při onemocnění cukrovkou  a také při chirurgických zákrocích, jako jsou například operace na močovém měchýři, operace zvětšené prostaty a operace pro rakovinu prostaty. Centrální nervový systém může být negativně ovlivněn i užíváním některých psychiatrických léků ( například léků proti depresím ) a postižení pacienta zpětnou ejakulací bylo pozorováno i při užívání některých léků na vysoký tlak a léků na zvětšenou prostatu. A konečně i zúžení močové trubice z nejrůznějších příčin se může projevit nejen poruchou odtoku moči a obtížemi při močení, ale i zpětnou ejakulací. Je to proto, že zúžené místo v močové trubici způsobí překážku, a tak je ejakulát pod tlakem vytlačen zpět přes svěrač do močového měchýře. Také existují muži, kteří tvrdí, že jsou schopni sebe trénovat tak, aby dosahovali retrográdní ejakulace jako způsobu antikoncepce vždy, když chtějí. V každém případě je sperma později jednoduše vyloučeno spolu s močí ven z těla.

Průběh a léčba

Diagnózu zpětné ejakulace stanoví lékař na základě rozhovoru s pacientem a na základě výsledku urologického vyšetření pacienta  a  vyšetření jeho moči, v níž je po zpětné ejakulaci nenormálně velké množství spermií. Po samotném určení diagnózy zpětné ejakulace je nutno dále pátrat po její příčině. Při léčení pacienta trpícího zpětnou ejakulací se pokusíme nejprve odstranit vyvolávající příčinu, pokud je to ovšem možné. Znamená to například vysazení některých léků, které tuto poruchu mohou vyvolávat (viz výše). Ovšem léčba poruchy funkce svalového svěrače při postižení nervů a nervového systému je velmi obtížná, někdy může pomoci nasazení léků proti depresím a léků zvyšujících stah svěrače močového měchýře. Pokud nejde vyvolávající příčinu zpětné ejakulace vyřešit, a zpětná ejakulace se opakuje, výrazně se snižuje mužova schopnost oplodnit spermiemi  ženina vajíčka. Postižený muž pak musí s partnerkou zpravidla využít některé z metod asistované reprodukce, jestliže chtějí mít spolu dítě.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události