Žilní potíže

Žilní potíže patří k nejčastějším civilizačním chorobám. Nemocí trpí zhruba každý osmý člověk na světě. Ve více než 90%  jsou zasaženy žíly dolních končetin.  To není nijak zarážející, protože žíly dolních končetin musí proti zemské přitažlivosti transportovat krev do výše 1,5 m. Existuje celá řada mechanismů, které tento děj podporují a usnadňují transport. Přetěžování této krevní části ovšem usnadňuje vznik otoků a křečových žil.

Následkem mohou být komplikace jako  je zánět povrchových žil (tromboflebitida) nebo tromboembolické onemocnění hlubokých žil.Na vzniku žilních problémů se podílí více faktorů. Většina z nich souvisí se životním stylem moderní industriální společnosti. U přírodních národů se oproti národům moderním tato onemocnění vyskytují zřídka. Prevencí a včasnou léčbou může každý z nás své  žíly pozitivně ovlivňovat.

Kapitoly

Funkce žilního systému

Naše žíly v dolních končetinách mají přetěžkou práci: sbírají krev, která odvzdala orgánům kyslík a přijala od nich odpadní látky, a transportují ji  zpět do srdce. Při tom musí překonávat zemskou přitažlivost. Povrchní žilní systém sbírá krev z chodidel a kůže a vtéká v oblasti třísel do hlubokého žilního systému, který odvádí krev z kostí a svalů. S 90% objemu žilní krve má lví podíl na transportu krve zpět do srdce. Žilní spojky vedou krev z povrchových do hluboko uložených žil.

Na pohybu krve směrem k srdci se podílejí tyto mechanismy:

 • Svalová žilní pumpa: při každém pohybu se svaly stáhnou (svalová vlákna se smrští - kontrakce) a tlačí krev v okolních žilách  nahoru i dolů. Ale zatímco toku krve dolů brání  žilní chlopně, krev tlačená nahoru může  pokračovat v pohybu.
 • Pružníková funkce (arteriopulsní pumpa) funguje na podobném principu: každá pulsní vlna, která vzniká po vypuzení krve ze srdce do arterií, zároveň zvyšuje tlak krve přestupující do  žil. Čím je stěna artérie pružnější, tím je efekt pružníku vyšší (pružnost arterií klesá s věkem!).
 • Dýchání: při každém nádechu vznikne tlakový spád mezi hrudní a břišní  dutinou, a tím dojde k nasávání  krve do žil.
 • Žilní chlopně umožňují  jednosměrný průtok krve směrem k srdci a brání toku opačným směrem. Časem se chlopně opotřebují a ztrácejí elastičnost a nemohou se pořádně dovřít. Tím vznikají podmínky pro hromadění krve v žilách dolních končetin. A když teče krev pomaleji, může snáze dojít k zánětu žilní stěny a tvoření sraženin (trombů). Většina zánětů se sama časem zhojí bez následků, v horších případech může dojít i k vytvoření trombů, a v nejhorších k utržení trombu, která pak putuje s žilní krví až do srdce a z něj  do plicní arterie, kterou může ucpat (plicní embolie) a vyvolat stav bezprostředně ohrožující život.

Příčiny/rizikové faktory

Dědičné vlohy:

Podstatnou příčinou  vzniku žilních potíží je dědičná vloha k slabosti žilní stěny: záleží ale na mnoha různých dalších faktorech, zda skutečně vznikne onemocnění.

Věk a nedostatek pohybu:

S přibývajícím věkem přibývají i onemocnění žilního systému. Hlavními příčinami jsou přirozené zmenšení elasticity cévních stěn a snížená pohybová aktivita starších lidí (a tím i menší pomoc svalů při oběhu krve).

Dlouhé sezení a stání:

Obě tyto příčiny mají velikou spojitost s nedostatkem pohybu. Při dlouhém stání jsou žíly neustále přetěžovány, při sezení jsou  žíly v oblasti kolen ztlačeny, takže pohyb krve je zpomalen, případně zcela zastaven. Některá zaměstnání, vyžadující stání nebo sezení po dlouhou dobu, přímo vybízejí ke vzniku žilních problémů.

Špatná strava/ zácpa:

Strava s převahou jídel, která člověk sice považuje za pochoutku,  ve kterých je ale jen  málo balastních látek, vede - často spolu s nedostatkem pohybu - u mnoha lidí k zácpě. Stolice, dlouho ležící v tlustém střevě, zvyšuje tlak na hlavní žílu v břišní dutině (dolní dutá žíla, která sbírá žilní krev z dolních končetin, orgánů pánve a břicha) a způsobuje tím zpomalení  průtoku krve. Žíly v dolních končetinách se rozšíří, snáze dojde ke vzniku křečových žil.

Obezita:

Při nadměrném zvýšení tělesné hmotnosti se také nadměrně zvětšuje tlak na žíly dolních končetin a zhoršuje se zpětný tok krve do srdce. Většinou se obezita vyskytuje v úzké souvislosti se špatnou výživou a nedostatkem pohybu.

Špatná obuv/oblečení:

Obuv s vysokými podpatky způsobuje špatné postavení nohou a snižuje výkon svalově-žilní pumpy, časem může dokonce lýtkové svalstvo  zakrnět. Příliš těsné oblečení zatěžuje zpětný tok žilní krve do srdce. Oboje může velikou měrou podporovat vznik křečových žil.

Těhotenství/hormony

Ženské hormony ovlivňují srážlivost krve i funkci žil. To napomáhá vytváření křečových žil a vzniku tromboflebitid již na počátku těhotenství. Podobně ke vzniku zánětu povrchových i hlubokých (což je zvláště nebezpečné) žil přispívá užívání antikoncepčních hormonálních přípravků (pilulek proti otěhotnění).

Průběh

Máte pocit těžkých nohou v průběhu dne, objevují se občas pocity napětí (obzvláště za tepla), otoky (edémy) a svědění? To všechno mohou být počáteční příznaky nějakého onemocnění žil. Potíže se zlepší - na rozdíl od arteriálních poruch prokrvování - když člověk leží s nohama ve zvýšené poloze nebo při pohybu.

Jako „metlicovité žíly“ (idiopatické teleangiektázie) se označuje jemné červenomodré žilní kresby, které prosvítají kůží na kotníku, na vnitřní a vnější straně stehen nebo v dekoltu. Není to nemoc, ale spíše jen kosmetický problém.

Křečové žíly (varixy) jsou viditelné jako namodralé, klikaté vystupující povrchové žíly, nejčastěji žíly nohou. Samy od sebe nevymizí. V pokročilém stádiu se kůže nad křečovými žílami změní: je pigmentovaná (zahnědlá), pergamenově slabá a lesklá.

Zánět povrchních žil (tromboflebitida) je projevuje jako tvrdý, oteklý a zarudlý žilní svazek. Na pohmat je teplý a velice citlivý. K zánětům mají sklon žíly, které mají  poškozenou stěnu (například křečové žíly nebo žíly, jejichž stěny jsou drážděny infuzemi nebo injekcemi).

Hluboká žilní trombóza (flebotrombóza) často vzniká u dlouho ležících pacientů. Typickými známkami jsou pocit napětí,  bolesti v průběhu žíly, otoky a namodralé zabarvení dolních končetin. Většinou se zároveň dostaví  slabá horečka. Toto žilní onemocnění je jediné, které vyžaduje klid v posteli! Vzniká totiž akutní nebezpečí vzniku plicní embolie.

Následky

Žilní varixy nemohou být vyléčeny. Když se vyskytují, mohou nepříznivě působit na celý žilní systém dolních končetin - proto by měly být křečové žíly vždy pečlivě vyšetřeny odborníkem, aby se pokud možno předešlo vzniku jiných žilních onemocnění.

Nebezpečným může být zánět hlubokých žil, protože při něm může dojít k uvolnění krevní sraženiny a  plicní embólii. Alarmujícími známkami embolie jsou náhlé, silné bolesti v lýtkách nebo v celých dolních končetinách, červeno-modrá barva kůže, otoky kotníků nebo celé nohy: v takovém případě ovšem okamžitě zavolejte lékaře a položte se do vodorovné polohy s nohou ovinutou elastickým obinadlem.

Jako pozdější následek chronického onemocnění žil, zejména trombózy hluboké žíly, se objeví poruchy vyživování kůže, která se stane suchou a šupinkovatou, zpočátku se zbarví do červena, později do hněda, svědí a pálí. Když dojde k otevřenému poranění takovéto kůže, vytvoří se na ní vřed - nejčastěji na bércích (bércový vřed, ulcus cruris). Vyléčení se zdaří pouze v tom případě, jesliže je kromě léčby vředu vyléčena i příčina neprůchodnosti žíly.

Práce spojená s dlouhým sezením nebo stáním (prodavač, kadeřník, sekretářka, řidič....) nejsou nemocným s varixy doporučovány. Trvají-li potíže i přes léčbu, je zapotřebí změnit zaměstnání. Ale samo zaměstnání nemoc nezpůsobuje, pouze zhoršuje již existující varixy (které nemusely být viditelné).

Rozpoznání/vyšetření

Klinické vyšetření a anamnéza mohou být doplněny instrumentálními vyšetřeními:

Dopplerův ultrazvukový průtokoměre:

Dopplerova sonda vysílá ultrazvukové vlny skrz kůži ke zvolené žíle. Proudící krev odráží tyto paprsky zpět (echo), a přístroj je ukáže na monitoru. Přístroj umožňuje jednak měřit průtok krve cévou, jednak zjistit, zda jsou  žilní chlopně v pořádku nebo propuštějí krev zpět.

Světelná reflexní reografie:

Infračerveným světlem je ozářena pokožka, odrážející se paprsky jsou zachyceny a zobrazeny na monitoru. Toto vyšetření podává informace o funkčnosti pumpy lýtkového svalstva a rozsahu poruch odtoku žilní krve.

Flebografie:

Injekční stříkačkou je vpíchnuta do žíly kontrastní látka, která umožní zobrazení žil na rentgenu a zjistit změny žilní stěny a přítomnost i čerstvých sraženin, tvořených pouze krví (později do nich prorůstá i vazivová tkáň, usazuje se v nich vápník atd., a stanou se samy dostatečně kontrastními).

Léčba

Základem úspěšné léčby je odstranění zbytečných příčin jako je nadváha, nedostatek pohybu nebo příliš těsné oblečení. Kdo trpí častým pocitem těžkých nohou, měl by  omezit působení velkého tepla. Příliš slunce, horké koupele, sauna rozšiřují krevní cévy, což vede k otokům a snižování krevního průtoku.

Kromě toho existuje celá řada možností jak potlačit onemocnění sil:

Komprese žil:

Pomocí tlaku (komprese) na žíly je bráněno nadměrnému roztahování žilní stěny, zvýšen tlak krve v žilách a zrychlen její průtok. Tím se sníží i riziko vzniku sraženin. Hodně chůze je nutností, která mimo jiné napomáhá kompresní léčbě. Kompresní obvaz je používán spolu se speciálními obvazy hlavně při  otocích a zánětech žil, při trombóze a po operativních zákrocích na žilách. Po odeznění otoku jsou většinou používány elastické kompresní punčochy (mohou být vyrobeny přesně na míru), které jsou vhodné i  pro dlouhodobé použití. Stejně jako kompresní obvaz jsou elastické punčochy navlékány každé ráno hned po probuzení.

Léčba křečových žil je prováděna především ke zmírnění obtíží a zlepšení vzhledu končetiny. Odstranění varixů nijak nebrání tomu, aby v jiném úseku žíly nevznikly další (v tomto smyslu nelze varixy vyléčit).

Křečové žíly mohou být léčeny pomocí:

 • sklerotizace: lékař vstřikne do žíly látku, která způsobí místní zánět. Zanícené stěny žil se navzájem slepí a uzavřou žílu. Pevně přiložený kompresní obvaz na zhruba 2 -3 týdny způsobí, že proběhne úplná vazivová přeměna žíly. Příslušný úsek žíly je tak natrvalo vyřazen, a krev proudí jinými žilami.
 • při chirurgickém zákroku (operaci žil) je celý postižený úsek žíly odstraněn.

Z pomocných prostředků se při zánětech žil se osvědčily obvazy s léčivým bahnem nebo tvarohem. Používání chladné vody je velice vhodný prostředek prevence a doplňující léčby, kromě toho se dá dobře provádět i doma. Působením chladu se cévy stáhnou, dojde k urychlení krevního toku. Při použití chladné vody platí: používat, jen když jsou nohy teplé. V opačném případě zahřát nejprve chůzí nebo teplou vodou. Chladná voda může být používána pouze pokud je chlad snesitelný. Neotírejte si nohy do ručníku, nechte je pouze okapat a oblečte si teplé ponožky. O znovuzahřátí dolních končetin se postará pohyb (cvičení, masáž, rychlá chůze).

Pomocí léků mohou být žilní potíže pouze zmenšeny. Příznivý účinek se projevuje zmenšením otoků a zlepšením výživy tkáně. Je používán aescin, směs látek izolovaných ze semen pakaštanu koňského, který působí i protizánětlivě.  Z pohanky izolovaná látka rutin má povahu vitaminu. Dále se užívají různé extrakty rostlin, např. diosmin (extrakt ze zrnek bílého vína), glykosid z Vaccinium myrtilus aj. Otoky, pocity těžkých nohou a pálení odezní. Mastě nebo gely s hirudinem (látka získávaná z pijavice lékařské) nebo heparinem zabraňují srážení krve a tím tvorbě trombózy, a pomáhají rychlejšímu vyléčení povrchových zánětů. V případě silných otoků mohou být použity odvodňovací léky (ne všechny jsou vhodné, u některých se zvyšuje nebezpečí trombózy!). O farmakoterapii by měl vždy rozhodovat zkušený lékař.

Dobrá zpráva pro těhotné: křečové žíly, které se vytváří u zhruba 80% těhotných žen, vymizí samy od sebe po několika týdnech až měsících po porodu.

Důležité upozornění

Slabost stěny žil, křečové žíly (varixy), krátce žilní problémy a jejich příznaky a komplikace (trombóza, tromboflebitida) jsou  mezi naším obyvatelstvem tak časté, že vznikl samostatný obor medicíny, který se tímto problémem zabývá - flebologie. Internisté a chirurgové se speciálním vzděláním v otázkách žil, žilního oběhu, srážlivosti a vzniku trombů a dalších souvisejích otázkách proto přebírají dlouhodobou, někdy dokonce celoživotní léčbu těchto pacientů.

Prevence

Jak bylo uvedeno, onemocnění žil úzce souvisejí s naším moderním způsobem života. Proto by měl každý pro své žíly něco preventivně dělat. Již mladé ženy by měly žít s vědomím, že existují rizika a nemoci žil:

 • posilujte své žíly používáním ledové vody
 • pohyb oživuje svalově-žilní pumpu. Procházky (nejlépe na boso), turistika, jízda na kole, plavání (ulevuje žilám), běh na lyžích, tanec a cvičení zaměřené k posílení žilního systému jsou vhodnými prostředky prevence.
 • pomocí zdravé a plnohodnotné výživy s příměsí balastních látek regulujete činnost střev. Silný tlak při stolici žíly namáhá.
 • snižte nadváhu. Každé kilo navíc zbytečně zatěžuje funkci žil.
 • noste pohodlné (nikoli těsné) oblečení a  boty, které správně podpírají chodidlo.
 • pro případ, že musíte dlouho sedět nebo stát: čas od času si dopřejte přestávku a  projděte se nebo cvičte.
 • opalování, sauna a horké koupele žilám škodí
 • při zvedání těžkých předmětů nebo nošení těžkých věcí dochází k obrovskému tlaku na žíly nohou. Z tohoto důvodu by měly být takovéto činnosti co nejvíce omezeny.
 • pravidlený trénink dýchání zlepšuje žilní průtok krve. Každé ráno a večer se u otevřeného okna alespoň 10x pořádně zhluboka nadýchněte.
 • hodně pijte. Díky tomu zůstane krev tekutější a nebudou se v ní tvořit sraženiny.
 • především ženy, které trpí slabostí žil a užívají hormonální koncepci, by neměly kouřit, neboť tato kombinace mnohonásobně zvyšuje riziko vzniku životu nebezpečných trombóz. Při výběru hormonální antikoncepce by měl gynekolog dávat veliký pozor na stav žil, stejně tak jako při léčbě hormony v době přechodu
 • elastické stahovací punčochy nikdy neškodí: i při lehkých žilních potížích nebo  v době těhotenství je můžete preventivně nosit. Vzhledem se konečně téměř neliší od běžných  punčocháčů.

Časté otázky

 Co mohu dělat, když dojde ke krvácení z křečových žil?

Rozšířeniny drobných žil velikosti špendlíkové hlavičky, které se občas mohou objevit v blízkosti kotníků, se mohou otevřít a krvácet. Většinou se ale dají rychle a jednoduše uklidnit: Polože se vodorovně a nohy opřete do výše (musí být výš než srdce) o stěnu. Čistým kapesníkem na chvíli zatlačte na krvácející místo a následně je obvažte. Nyní můžete vstát a pokud možno co nejrychleji vyhledat lékaře.

Škodí žilám kouření?

Na rozdíl od onemocnění artérií nebyl dodnes prokázán žádný vztah mezi vznikem křečových žil a kouřením. Kouření ale zvyšuje riziko vzniku trombózy. U žen, které kouří a užívají hormonální antikoncepci, stoupá riziko dokonce 8x až 10x.

Chtěla bych se zbavit svých křečových žil. Pro kterou metodu léčby se mám rozhodnout?

Rozhodnutí záleží kroě jiného i na šířce: menší křečové žíly by měly být léčeny skleroterapií, větší křečové žíly (asi tak průměru tužky) by měly být operovány. Dalším kritériem je při rozhodování poloha křečových žil. Ale nejlepší je poradit se s odborníkem-flebologem, který posoudí zdravotní závažnost varixů i kosmetický výsledek jednotlivých zákroků.

Nikdy jsem netrpěla žádnými problémy žil. Přesto po začátku těhotenství se mi na nohou objevily křečové žíly a „metlicovité žíly“. Jak a kdy je musím nechat léčit?

Nejprve vůbec. Křečové žíly vzniklé v těhotenství mohou po několika týdnech až měsících po porodu samy od sebe vymizet. Drobounké metlicovité žilky většinou nebolí a jsou jen kosmetickým problémem. Nejprve byste měla podpořit žíly cvičením a prevetivními opatřeními.

Je pravda, že se trombózy často vyskytují po delších cestách?

Ano. Při delším sezení jsou v podkolenní jamce žíly stlačeny a odtok krve je znesnadněn nebo přerušen. V úzkých prostorách letadel je často veliký nedostatek alespoň minimálního pohybu. Nechcete-li začít dovolenou trombózou nebo zánětem žil, tak se v letadle čas od času postavte a udělejte pár kroků. Hodně pijte! V případě, že již máte potíže se žílami,  užívejte v době cestování žilní léky a na dobu cesty si navlékněte kompresní punčochy.

Mohu chodit do sauny, když mám křečové žíly?

Ačkoliv teplo je vlastně pro rozšířené žíly škodlivé, může být sauna povolena, protože se při ní střídá fáze pocení s fází intenzivního ochlazení. Ale kdybyste se chladné vodě vyhnula, mohou se žíly zanítit. Při pocení by měly být nohy položeny výš než trup a hlava, aby se ulehčilo odtoku žilní krve do srdce.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události