Střevní houba

Střevní houba (Candida albicans)

                                                                                                                                                                                                    Houby, jež jsou pro člověka choroboplodné, tedy které jsou příčinou nemocí, se objevují v trojí formě. Plísně, kvasinky a kožní plísně (tzv. dermatofily). Zatímco u plísně Aspergillus, která produkuje jed Aflatoxin, a u kožních plísní, jejichž dílo zkázy je očividné, není žádných pochyb o jejich chorobném potenciálu, je role kvasinek kontroverzně diskutována.

 

Jednotně se zastává názor, že extrémní kolonizace a rozšiřování kvasinek jako je Candida albicans přes střevo na mnohé orgány - a napadá i pacienty s velmi oslabenou imunitou (např. s onemocněním AIDS) - představuje velmi vážné a tím i životu nebezpečné onemocnění. Odborníci alternativní i školní medicíny se ovšem dohadují o tom, zda lze z četných potíží jako je únava, poruchy zažívání, spánku, sexuální nechuť, návaly náhlého chladu, zapomnětlivost, bolesti kloubů, nečistá pleť a další symptomy usuzovat na napadení střeva kvasinkou Candida.

Kapitoly

Příčiny/rizikové faktory

Ve sliznici potahující tenké a tlusté střevo žije něco kolem 10 bilionů jednobuněčných mikroorganismů, většinou bakterií. To je asi 10 krát více, než buněk obsažených v našem celém těle. Dá se zde prokázat přítomnost více než 500 různých druhů mikrobů, mezi nimi i kvasinek. Zde se hovoří o mikroflóře střeva, která se za normálních okolností nachází ve zdravé rovnováze. Je pro nás životně důležitá. „Užitečné bakterie“ vytváří na střevní stěně vrstvu, která tvoří spojení mezi vnějškem (např. přijmutou potravou) a vnitřkem (střevní stěnou a cévním systémem). Zde se brání „vetřelcům“ z vnějška a tolerují se „přátelé“. V této souvislosti se mluví o imunitním systémy střevní sliznice. Bakterie žijící s námi v úzké symbióze (spolužití s oboustranným užitkem) mají vedle výstavby mikrobiálních bariér i další úlohy. Podněcují hybnost svalů střevní stěny k transportu potravinového řetězce, tvoří pomocí naší potravy důležité živiny a vitaminy (např. thiamin, vitaminy B2,B5, B12) a trénují imunitní systém. Ihned při porodu se první bakterie usídlují v našem těle a obsazují různé výklenky od ústní dutiny až mo střevní vývod.

Při poruchách rovnováhy, ať je to způsobeno tím, že se snížil počet existujících „užitečných bakterií“ nebo tím, že je tělo zaplaveno obzvlášť velkým počtem choroboplodných mikrobů, může docházet k zvýšení počtu nežádoucích a nepříznivých mikroorganismů, jako je např. kvasinka Candida albicans. Candida využívá této poruchy rovnováhy ve střevě a sama se vytváří prostředí, které podporuje její vlastní růst a vytlačuje a ničí potřebné mikroorganismy. Vlivem imunologických látek oslabují imunitní systém a jsou příčinou jmenovaných obtíží. Tělo se nemůže proti „osídlování“ dlouhodoběji bránit. Kvasinky pronikají střevní stěnou a dostávají se cévním systémem do celého organismu. Je-li střevní flóra zdravá, nemají kvasinky žádnou šanci se rozšiřovat. Pokud byly ale předchozí léčbou antibiotiky zahubeny spolu s nežádoucími také ty „užitečné“ střevní bakterie, získávají kvasinky převahu a obsazují uvolněná místa na střevní sliznici. Též léčba cytostatiky, která užívají i pacienti s rakovinou, nebo trvalá léčba kortisonem, což může být například nutné u pacientů s reumatem, je v případě kvasinek výhodná. V obou případech je potlačen imunitní systém a bez jeho působení mají kvasinky lehkou úlohu. Ženy, které často bojovaly se škodlivými plísňovými infekcemi, jsou rovněž ohroženější před infekcí střeva.

Chorobopis

Rozpoznat infekci Candidou není jednoduché, neboť neexistují žádné speciální, nezaměnitelné znaky onemocnění. Podle stavu organismu, popř. imunitního systému mohou být nadmíru rozmanité.

Pokud se opakuje jeden nebo více znaků choroby z následujícího seznamu současně nebo se vyskytují delší dobu, může být příčinou střevní houba.

 • Průjem, zácpa, nadýmání,
 • Svědivá, červená, někdy mokvavá vyrážka na střevním vývodu.
 • Bolesti žaludku, zápach z úst,
 • Náchylnost k infekcím, přehnaná únava, odmítavost, slabá soustředěnost,
 • Zapomnětlivost, vysoká náladovost,
 • Bolesti svalů a kloubů, blokáda šíje, oteklé klouby
 • Velká chuť na sladké, zvýšení hmotnosti,
 • Mžitky před očima, třes svalů a přitom pocit vyhladovělosti,
 • Vytrvalá nadváha i přes četné diety
 • Astma, ucpaný nos jako při nachlazení, záněty uší, ,
 • Nečistá pleť, zrudnutí, uhry, suchá pleť, nelesklé, mastné vlasy,
 • Sexuální nechuť.

Následky

Někteří experti, kteří odepírají tuto souvislost, se dovolávají toho, že neexistuje doposud žádný náznak spouštěče nemoci - Mikotoxinu (jed hub) z Candidy albicans.

Dokud nebudou experti jednotní, zůstane u léčebných pokusů. Ti pacienti, u nichž byla po dlouhé době utrpení stanovena diagnóza houbové infekce a kteří díky terapii anti-mykotikem (lék hubící houby) doznali zlepšení svých obtíží, nebudou již mít žádné pochybnosti o možném ohrožení kvasinkami.

Rozpoznání/vyšetření

Podezření na infekci střevní plísně lze potvrdit zpravidla důkazem plísně ve stolici. Candida ovšem patří v menší míře k normálnímu „obyvatelstvu střeva“. U 30 - 80% zdravých lidí je jich přinejmenším tolik, aby se dali prokázat (10-10 000 na gram stolice), asi 2% se nachází daleko přes, aniž by pociťovali obtíže. Teprve čísla přes 1 milion na gram při současném vzniku obtíží platí jako nutná k léčení.

 

Vyšetření stolice

K tomu dostanete s sebou domů od vašeho lékaře zkoušecí trubičku s malou plastovou lžičkou. Je-li střevní stěna obsazena kvasinkami, některé se odtrhnou a ocitnou se ve stolici. Ta ovšem není stejnoměrně promísena s plísněmi, nýbrž obsahuje tu a tam tzv. plísňová hnízda. Proto musí být zkušební odběr proveden zvláště opatrně. Nejlepší bude, když stolici zkoušecí lžičkou asi 25 krát prohrabete nebo ji prohnětete. Poté odeberte na minimálně 8 různých místech vzorek vždy ve velikosti hrachu. Trubička smí být ale naplněna maximálně jen do dvou třetin, jinak by mohla kvůli vznikajícím plynům při přepravě prasknout.

Tip:

Kdo chce zcela jistě „jít“, vypije pozdě večer před testem stolice tři polévkové lžice zředěného ovocného octa. Ocet by měl pomoci odloupnout plísně ulpívající na střevní stěně.

Aby při mikrobiologickém vyšetření testu stolice nedošlo k žádnému falšování, neměl by se několik dní před testem jíst žádný plísňový sýr a pít kefír. Obě potraviny jsou vyráběny pomocí plísní, které jsou podobné plísni Candida albicans způsobující onemocnění.

 

Vyšetření krve

Když se musí tělo vypořádat s vetřelci jako jsou např. kvasinky, vytváří proti nim imunitní systém obranné látky (protilátky). Ty se dají prokázat krevním testem. Existuje více typů těchto protilátek: Objevuje-li se akutní plísňová infekce, tak převládají typy imunoglobulinu M (IgM) a imunoglobulinu A (IgA). Pokud došlo ke konfrontaci těla s kvasinkou již před delším časem, lze dokázat znásobeným imunoglobulinem G (IgG). Při znovu se opakujících infekcích se může též v akutním případě výrazně zvýšit IgG a jen mírně IgA a IgM.

Plísně samotné se dají prokázat jen v krvi těžce nemocných, u nichž už je provedeno pronikání plísně střevní stěnou do těla.

Léčba

Anti-mykotická terapie (terapie hubící plísně)

K léčbě Candidosy jsou k dispozici různé léky, které cíleně hubí střevní plísně, nikoli však užitečné střevní bakterie a jsou účinné výhradně v žaludečním-střevním traktu. Nejčastěji užívaným je Nystatin, učinná látka z bakterií, která nemůže prosakovat střevní stěnou do vnitřku těla, a která - po dokončené práci - opouští opět přirozenou cestou trávicí trakt. Proto nemá tento lék téměř žádné vedlejší účinky na tělo, v některých případech může při zvýšeném dávkování zapříčinit průjem.

 

Běžné schema terapie by mohlo vypadat takto:

Po snídani: 2 dražé nebo tablety Nystatinu (dávku určí lékař podle toho, kolik plísní bylo ve stolici), nakonec vyčistit zuby a nystatinovou tekutinou vypláchnout ústa (držet v ústech co možná nejdéle, „vtáhnout přes zuby“ a polykat pomalu v malých porcích).

 

Po obědě i po večeři: jako ráno

Před spaním: V posteli si nalijte do úst ještě jednou nystatinovou tekutinu a v lehu ji pomalu polykejte, tak působí od ústní až po trávicí trubici.

Ještě jeden tip: Abyste se vyvarovali opakované infekci, vyměňujte během doby léčení častěji zubní kartáček.

Působící látka Nystatin je mezi četnými názvy produktů doporučována různými výrobci a je v německých lékárnách volně prodejná. Důležité je, aby byly tablety nebo dražé, které rozvíjí své působení až ve střevě, kombinovány s tekutinou nebo gelem pro ústní a hrtanovou dutinu, nemusí ale pocházet od stejného výrobce.

Dvě další Anti-mykotika, blízko příbuzné Nystatinu, jsou nabízeny rovněž ve formě tablet a tekutiny a působí prakticky bez vedlejších účinků jen ve střevě. Jedná se o látky Natamycin a Amfotericin B, jež musí ale obě předepsat lékař.

Anti-mykotická terapie léky by měla být vždy doprovázena anti-plísňovou dietou a možná i současně podpořena přijímáním užitečných střevních bakterií (mikrobiologická terapie).

Efekt anti-plísňové diety - kvasinky by měl být zbaven přírodní podstaty - je prováděn ovšem odborníky. Přinejmenším by mohla dieta přispět k tomu, aby zásobování plísní zeleninovou stravou a ovocem nebylo zajištěno hned, než by měly užitečné bakterie příležitost vybudovat opět funkční střevní klima.

Vzniku hypercholesterolie se dá zabránit stejnými opatřeními, která jsou doporučována pro snižování hladiny cholesterolu v krvi (viz léčba).

Preventivní podávání léků, tzn. ještě když neexistuje žádná známka poškození srdečních věnčitých cév (např. žádná angina pectoris, žádný srdeční infarkt), platí jako sporné. Ačkoli byla účinnost „CSE-brzdiče“ pravastatinu doložena v prevenci při velkých studiích. Prokazatelně byla po podání této látky sníženo riziko srdečních infarktů. Proto je to (zatím) jediná látka, která byla povolena pro tzv. „primární profylaxi“.

 

Mikrobiologidká terapie (Probiotická imunoterapie)

Vycházejíce z předpokladu chybného obsazování střeva plísněmi Candidy, které narušují bakteriální rovnováhu ve střevě, existují také doporučované terapie, které výhradně nasazují normalizaci přirozeného obsazování dávkou užitečných bakterií (jako např. bifidobacterium bifidum a lactobacillus acidophilus). Měly by zabránit „přerůstání“ candidy albicans. Tato strategie je zdlouhavější a žádaná výdrž. Vyjasněte si možnost takové terapie se svým lékařem.

Podle doporučení pracovního kroužku pro mikrobiologickou terapii by mohla léčba vypadat následovně:

Léčba začíná hubícími bakteriemi v tekutém preparátu. Za 2 týdny je zvýšena dávka. Celkově je prostředek užíván 1 měsíc.

Poté (od 2 do 5 měsíců) následuje užívání žijících bakterií enterobacter faecalis v tekutém preparátu. Paralelně k tomu: vlastní vakcína, jejíž dávka je zvyšována. Případně doplnění stravy mléčnými bakteriemi (od 2 do minimálně 4 měsíců).

Od 4. Měsíce do konce léčby po 5 měsících se navíc užívá žijící bakterie E coli v tekutém preparátu ve zvyšovaných dávkách.

Byly-li prokázány na začátku vysoké počty plísní, je doporučováno mezivyšetření stolice po 10 až 12 týdnech. Pokud je tento důkaz rovněž silně pozitivní, následuje ještě jedno vyšetření. Obecně se po dobu trvání terapie doporučují kontrolní návštěvy u lékaře ve čtyř- až osmitýdenním odstupu.

Jako doprovodná terapie k léčbě nystatinem stačí jednoduché schema. Neboť jsou různé úseky střeva obsazovány různými bakteriemi, doporučuje se užívání alespoň dvou druhů střevních bakterií: mléčné bakterie (laktoabkterie) pro tenké střevo a bakterie E coli pro tlusté střevo.

Anti-plísňová dieta

Při bohaté nabídce potravy se plísně ve střevě rozmnožují zvláště rychle. Přirozeně se nedá nechat tyto nemilé příživníky vyhladovět, ale dá se jim „nasadit dieta“, aniž by tím musela trpět vlastní chuť k jídlu a životu. Zdecimované odpovídajícím omezováním potravy, mohou být plísně díky lékům zahubeny zvláště efektivně. Anti-plísňovou dietou samotnou se tento problém nedá vymýtit.

Přejít na potraviny chudé na plíseň znamená vzdát se všech potravin obsahujících cukr (včetně ovoce a produktů z plodů) a alkoholu. Kromě toho by se měly konzumovat obzvlášť hodně nasycené uhlohydráty a vlákniny (celozrnné obilí, brambory, zelenina). Při změně stravování pomáhá celá řada rádců a speciálních kuchařek s detailními dietními předpisy a rezepty na chutnou a rozmanitou anti-plísňovou stravu.

Základní princip anti-plísňové diety: cukr je „nalezlé žrádlo“ pro kvasinky a tedy naprosto tabu! Přitom nehraje žádnou roli, zda se jedná o cukr domácí, kandysový, hroznový, ovocný nebo sladový. Také sladicí prostředky doporučované k plnohodnotné stravě jako např. med, glukozový cukr nebo zhuštěné šťávy tímto „padají“.

Zákaz zahrnuje i potraviny, které obsahují byť jen nepatrné procento cukru a na které člověk hned v prvním momentu ani nemyslí, jako např.: hořčice, ocet balsamico, konzervovaná zelenina nebo rybičky v tomatové omáčce. Také tzv. produkty „bez cukru“, jako jsou nabízeny diabetikům, se musí požívat s opatrností. Jsou-li na seznamu přísad látky nahrazující cukr jako je sorbit, manit, isomalt nebo xylit, měli byste se jich rovněž vyvarovat. Plísně tu nedělají žádný rozdíl a žijí v případě nouze také z alternativních sladidel. Jediný doporučený cukr, který není plísněmi přímo využíván, je mléčný cukr (laktóza). Je dobrý proti plísni, neboť se jím živí bakterie mléčného cukru ve střevě, které mohou opětovně vypudit plísně. Další útěcha pro toho, kdo se nechce úplně vzdát sladké chuti. Dovoleny jsou také nápoje nebo potraviny s bezuhlohydrátovými náhražkami cukru jako sacharin, cyslamat, aspartam a acesulfam.

U chleba se musí dát pozor na to, zda je vyroben bez kvasnic a sladového cukru. Vhodný je celozrnný chléb z kvásku. Kdo chce jistě chodit, volí k snídani speciální plísňové müsli bez cukru, které nabízí obchody se zdravou výživou.

Některé příklady pro výhodné živiny a pro takové, kterých by se měl člověk vyvarovat během anti-plísňové diety:

 

 

Není dovoleno

dovoleno

Tuky a oleje

Tuky na smažení a pečení s vysokým podílem nasycených mastných kyselin, jako je kokosový tuk

Máslo, margarín, sádlo, rostlinný olej

 

Produkty z obilí a brambor

Světlá pšeničná nebo žitná mouka (s nízkým typovým číslem), housky, chlebové placky, koláče a směs pečiva, bílá rýže a celozrnná rýže, krupice, směs müsli se sušenými plody, pšeničné klíčky, prášek do polévky, omáčky, chlupaté knedlíky a pudingy

 

Žitný chléb z kvásku nebo celozrnný z otrub (bez přídavku sladu), neslazené celozrnné keksy, celozrnný křehký chléb, veškeré obilí jako celá zrna nebo šrot, celozrnná mouka nebo krupice, ovesné, pšeničné nebo žitné vločky, brambory, hranolky, bramborové chipsy.

 

Masné a salámové zboží

Trvanlivé salámy, které jsou zpracovány cukrem nebo medem

Drůbež, zvěrina, hovězí, vepřové, jehněčí, čerstvá uzenina, šunka, necukernaté trvanlivé salámy a salámy z porážky

Nápoje

Pivo a všechny alkoholické nápoje, slazené limonády, ovocné džusy a cola, slazené mléčné nápoje

 Dietní nápoje i Cola bez přídavku cukru se sacharinem, zrnková káva, černý nebo bylinkový čaj, minerálka, zeleninové džusy bez přídavku cukru

Ovoce / zelenina

Ovoce (čerstvé, zmrazené, sušené, jako džem, džus, sirup nebo konzervované)

Všechna zelenina (čerstvá nebo hluboce zmrazená), zvláště česnek, cibule, ředkev, křen, řeřicha, pórek, luštěniny, kyselé konzervy zavařené bez cukru, zelenina s mléčnou kyselinou, např. kyselé zelí.

Mléčné výrobky

Ovocný jogurt a podobné mléčné výrobky s přídavkem cukru

Přírodní jogurt, tvaroh, čerstvý sýr, všechny druhy mléčných a smetanových, krájených, tavených a měkkých sýrů (bez plísně)

Ryby

Rybí konzervy s omáčkou, smažené ryby, rybí marinády

Všechny mořské a sladkovodní ryby, ústřice, slávku jedlou, sépie (bez „panade?“), kraby, humry, rybí konzervy s vlastní šťávou nebo olejem

 

Prevence

 Kvasinky jsou v našem životním prostředí všudypřítomné. Patří k více než 500 různých druhů mikroorganismů, které sídlí v našem střevě. Proto se nedá zvolit obecná prevence proti usazování plísní. Kdo si ovšem udržuje své tělo a imunitní systém zdravým životním stylem fit, vyskytuje se u něj menší nebezpečí, že se naruší jeho biologická rovnováha ve střevech a plíseň nabyde převahy. V oslabeném imunitním systému způsobeném dlouhodobým stresem nebo chronickými nemocemi má plíseň snadnou úlohu.

Candida albicans není vybíravá. Kvasinka nepostihuje jen člověka, z něhož se prostřednictvím polibku přenáší z úst na ústa, ale také zvířata, naše domácí miláčky - kočky a psy - nevyjímaje.

Počítá-li se kvůli blížící se antibiotické terapii s tím,že bude poškozena zdravá bakteriální flóra a tak budou kvasinky výhodně růst, mohou se na nějaký čas ke stavbě střevního prostředí užívat bakteriální preparáty doprovázející terapii.

Důležité upozornění

I když předpokládáte , že se u vás znovu objeví některé z uvedených symptomů a ačkoli jsou léky hubící plísně volně prodejné v lékárnách, neměli byste bojovat s domnělou plísní na vlastní pěst. Možná jsou základem vašich obtíží jiné příčiny, které vám může objasnit lékař.

Časté otázky

Mám za sebou dlouhou léčby antibiotiky. Musím se tedy nyní obávat onemocnění plísní střeva?

Ne každý pacient, který prošel delší léčbou antibiotiky, dostane na závěr infekci střevní plísně. Ale léčba antibiotiky zvyšuje riziko této infekce. Můžete preventivně užívat preparát na stavbu střevní flóry.

 

Budu se léčit kvůli onemocnění střevní plísní. Můj lékař mi poradil vzdát se sladkého. Musí to být?

Vzdání se všeho, co podporuje růst plísně, je nebezpečné pro úspěšnou léčbu. Vedle mléčného cukru patří k povoleným bezuhlohydrátovým náhražkám cukru jako je sacharin, cyclamat, aspartam a acesulfam.

 

Mám infekci střevní plísně. Je to nakažlivé?

V podstatě byste mohla přenést plíseň (candida albicans) na jiné lidi. Neboť asi tři čtvrtiny obyvatelstva stejně mají tuto plíseň ve střevě, aniž by měli rozeznatelné příznaky nemoci, není přenášení plísně ještě žádný důvod k přenosu nemoci. Jen když plíseň získá ve střevě této osoby převahu, může dojít ke znakům nemoci.

Aktuálně

Od počátku 80. Let je diskutována otázka, zda je plíseň Candida albicans zodpovědná za řadu obtíží a onemocnění. Přesto se předpokládá, že vysoká konzumace cukru může podpořit růst plísně. Zvláště zástupci alternatibních léčebných metod, ale též někteří školní medikové, jsou příznivci této nedokázané představy.

Prof. Dr. med. Heinrich Kasper, medicínská univerzitní klinika ve Würzburgu, zaujímá k tomu stanovisko: „střevní plíseň s označením candida albicans se dá dokázat u tří ze čtyř zdravých západoevropanů, a k tomu, kolik je tam dalších mikroorganismů, přirozeného spolubydlícího našeho trávicího traktu. Vyšetření na medicínské univerzitní klinice ve Würzburgu, při nichž jsou zdravým pokusným osobám poskytována velká množství domácího cukru, neukázali ani nejmenší vliv na výšku plísňového obsazení střeva. Také často vyjadřované domněnky, že jsou střevní plísně příčinou celé řady nespecifických obtíží jako chronická únava, poruchy trávení a depresivní nálady, nelze potvrdit. Vyšetření, při nichž pacienti dostali „anti-plísňovou dietu“ popř. léky hubící plísně, objasňují, že toto v žádném případě konejšivé působení ukazuje na popsané obtíže.

Přívrženci teorie střevní plísně je oproti tomu stále uváděno, že by v jednotlivých případech mělo dojít díky anti-plísňové dietě ke vymizení trávicích obtíží. Přitom je ovšem časem podmíněn pozorovaný pozitivní efekt této diety, a to díky vysokému podílu stravy bohaté na vlákninu, a ne jak je mylně předpokládáno, následkem ubývajícího usazování plísně ve střevě.

Podle soudobého stavu vědění neexistuje žádná souvislost mezi zvýšenou dávkou cukru a vznikem různých, nespecifických obtíží, která jsou spojována se zvýšeným osídlováním střeva.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.
0
TOPBohumila27. 11. 2021 20:02:07
Mám plíseň všude už i v krvi,doktorka mi řekla že to je psichosomatickeho původu a vůbec to neřeší,je to hrozné, hlavně že mi zjistila špatnou krev/ jaterních testů,Asi nic nezbývá, držet dietu a. Posilovat střevo😁✋

4
1Hana H. 16. 8. 2012 8:15:51
Doporučení na této stránce jsou ponekud zvláštní. Coca cola při této dietě je dost nadsazené, přestože aspartham možná nemá vliv na tvoření kvasinek, jeho negativní rakovinotvorne účinky jsou známé. Sladidla jako je přírodní Stevia jsou nejlepší alternativou. Určitě vynechat kávu a černý čaj, dále vepřové maso a mnoho ryb je kontaminovaných těžkými kovy, takže to organismu, který si potřebuje vybudovat lepší imunitní systém, neprospívá.
14
2Hana8. 4. 2017 18:54:54
Odkaz na lékaře je asi vtip. Lékaři tuto nemoc neznají, natož aby byli schopni poradit. Mám bohaté zkušenosti se škemráním o pomoc.
6
3hanka19. 5. 2017 11:51:33
Souhlasím se jmenovkynemi. Od obvodního lékaře jsem se dozvěděla, že nic takového neexistuje, mám si natřít jazyk gencianovou violeti, brisni chirurg mi doporučil jídla, která mi léta působí nevolnosti a za 6 týdnu prý budu v pořádku. Zubař nic zvláštního nepozoruje, ačkoliv mám těžkou paradontozu, na krčním mi řekla, že jsem v pořádku a vymýšlím si. Má prý v čekárně skutečné pacienty. Teď se chystám na gyndu, to zas bude bzunda.
3
4Romana4. 1. 2020 9:55:05
Odpověd pro Hanka : To já také znám. Nejhorší na tom je, že u nás to má skoro cele město a doktori jsou naprosto v klidu. Nic neřeší. Já behala po doktorech 8 let a až před ctvrt rokem mi přišli na Candidu. Ale řekli mi uplné prd, to co jsem si nezjistila, bych do ted nevěděla. Za co berou těch 30 000kč měsícně by mne opravdu zajímalo. Natož na co já si hradím zdravotní pojistění, když by nikde nejsou schopni ani poradit. Zajimalo by mne Hano jak jste byla na tom krčním, máte třeba problém s tím, že se Vám stahuje hrdlo v noci, když spíte a špatně se Vám dychá? Děkuji
3
5Magda26. 8. 2020 11:05:54
Já si koupila Nystatin stada 100 tablet a mám klid. Paní která jezdí pravidelně do Německa . Email na paní - lekyznemecka@seznam.cz Lékaři mě nepomohli bohužel.
0
6Bohumila27. 11. 2021 20:02:07
Mám plíseň všude už i v krvi,doktorka mi řekla že to je psichosomatickeho původu a vůbec to neřeší,je to hrozné, hlavně že mi zjistila špatnou krev/ jaterních testů,Asi nic nezbývá, držet dietu a. Posilovat střevo😁✋

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události