Somatizační porucha

Pro toto onemocnění se také používá označení Briquetův syndrom. Jedná se o neurotické onemocnění, které je charakterizované přítomností mnohotných somatických ( tj. tělesných ) příznaků, včetně takových, které jsou pozorovány u klasické konverzní hysterie ( viz příslušná kapitola ). Pacient trpící tímto postižením v naprosté většině případů vyhledává pro své obtíže lékaře jiných odborností než psychiatra. Nemocní se somatizační poruchou byli v minulosti většinou považováni za pacienty trpící hysterií a bylo s nimi jako s takovými zacházeno. V současnosti byla somatizační porucha na základě fenomenologického klinického výzkumu ustanovena  jako samostatná diagnóza. Porucha zpravidla začíná v období dospívání jedince nebo pak v období časné dospělosti. Mnohem častěji se somatizační porucha vyskytuje u žen ( postihuje zhruba 1 až 2 procenta celé ženské populace ) a v  rodinné anamnéze pacientek se u mužských příbuzných v naprosté většině případů vyskytuje sociopatie ( tedy společenská nepřizpůsobivost ) a nebo alkoholismus.

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Příčina vzniku somatizační poruchy není doposud známá, i když se toto onemocnění v řadě případů vyskytuje familiárně ( tj. dědičně ) a je zde jasná souvislost s narcistickou osobnostní strukturou ( to znamená, že se u postiženého jedince vyskytuje výrazná potřeba závislosti a zase naopak extrémně projevované hněvivé afektivní projevy v případech, jestliže tato jeho potřeba není plně uspokojována ). Manifestní klinické příznaky jsou somatizovanou podobou ( tedy různými tělesnými poruchami se projevující )  poselství vyjadřující jedincovu nesmírnou potřebu pomoci a pozornosti. Přitom intenzita klinických projevů  a  jejich trvání vyjadřuje pacientovo extrémní přání býti opečováván ve všech aspektech života.

Chorobopis

Hlavním manifestním klinickým příznakem somatizační poruchy u pacienta je přítomnost mnohočetných a nepřesně určených somatických stížností, které se mohou týkat kterékoliv části pacientova těla. V naprosté většině případů se však somatická porucha u nemocného projevuje jako bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, střevní obtíže, dysmenorea ( tj. porucha pravidelného cyklu menstruačního krvácení u žen ), pocit únavy, synkopa ( tedy náhlá, krátkodobá ztráta vědomí, vedoucí obvykle k  pádu, následná úprava vědomí je spontánní, úplná a obvykle také rychlá ),  dyspareunie ( tj. nepříjemné až bolestivé pocity ženy během soulože, může vyústit až do odporu k pohlavnímu styku ) a sexuální frigidita ( tedy porucha sexuální funkce, vyskytující se především u žen a spočívající v pohlavní chladnosti, projevuje se v malé sexuální aktivitě, nezájmu pohlavní styk, v necitlivosti pohlavních orgánů a v neschopnosti vzrušení a orgasmu ). Tyto obtíže navíc velmi často doprovázejí pocit úzkosti a deprese. Tzv. somatizace se tak jeví jako součást poruchy osobnosti postiženého jedince, která má i další charakteristiky. Tito pacienti ve svých vztazích s lékařem, stejně tak jako se svým okolím, vystupují při projevování svých příznaků velmi dramaticky a emočně, mohou být také otevřeně svádějící a exhibicionističtí. Čím více se vyvíjí vzájemný vztah, tím více vystupují do popředí nenaplnitelé požadavky vyplývající z pacientovy závislosti. Takový pacient se stále více dožaduje pomoci a emoční podpory a může se projevovat výbuchy hněvu zejména v těch případech, jestliže pociťuje, že jeho potřeby nejsou uspokojovány.  Nemocný se velmi často pokouší manipulovat s ostatními a používá k tomu i vyhrožování sebevraždou nebo sebevražednými pokusy. V celé řadě případů takový pacient nespokojený s poskytnutou péčí navštěvuje stále další a další lékaře. Somatizační porucha má zpravidla tendenci k proměnlivému, ale chronickému průběhu. Kompletní ústup klinických příznaků je bohužel velmi vzácný a nezbytná vyšetření a případné chirurgické zákroky mohou často modifikovat další průběh pacientových obtíží a dysfunkcí ( tedy porušených různých tělesných funkcí ). V některých případech onemocnění somatizační poruchou u nemocných vystoupí  i  po několika letech průběhu do popředí deprese, časté zmínky a demonstrace týkající případné sebevraždy začnou nabývat na závažnosti a pacient skutečně může skončit sebevraždou.

Rozpoznání / vyšetření

Stanovení správné diagnózy postižení jedince somatizační poruchou spočívá především v podrobném klinickém vyšetření lékařem, především neurologem. Je třeba somatizační poruchu  odlišit  především od hypochondrické neurózy ( viz příslušná kapitola ). Typické pro somatizační poruchu je, že onemocnění začíná již v době dospívání a pacient své potíže popisuje velmi nepřesně, vágně a nepřesně je také lokalizuje na svém těle. Somatizační poruchu je dále nutno odlišit od úzkostné neurózy, hysterické neurózy a deprese, a to především na základě mnohotnosti a přetrvávání somatických stížností. Chybí zde objektivní nález, který je charakteristický pro velkou depresi, případné sebevražedné jednání je teatrální a manipulativní. Nejobtížnějším problémem je ovšem stanovení přítomnosti nebo nepřítomnosti případné somatické choroby ( tedy onemocnění  postihující tělo, narušující  funkci nebo strukturu tělesných orgánů  ). Protože i pacienti trpící somatizační poruchou mohou současně vážně onemocnět nějakou chorobou postihující tělesné orgány a funkce, je naprosto nezbytné provést podrobné klinické a také laboratorní vyšetření, a sice jak na počátku lékařské péče, tak i při jakékoliv změně standardního klinického obrazu.

Léčba

Léčba pacienta trpícího somatizační poruchou je nesmírně obtížná a vyžaduje od ošetřujícího lékaře veliký takt a nezměrnou trpělivost. Příslušný lékař doslova kráčí po uzounké pěšince a pohybuje se mezi rizikem možnosti závažného onemocnění a rizikem, že svými postupy pomůže upevnit pacientův obraz závažného onemocnění. Medikamentózní léčba ( tedy podávání některých léků ) nebývá v naprosté většině případů onemocnění  somatizační poruchou u pacientů úspěšná a pokusy přivést nemocné k náhledu nad poruchou rovněž většinou selhávají. Pacient potřebuje klidný, pevný a podpůrný přístup ošetřujícího lékaře, který nemocného uklidní a stanoví účinné a přiměřené hranice jeho histriónským ( pojem histrionský je odvozen od slova histrion, což byl starověký herec či  kejklíř, tento termín nahradil dřívější, ne zcela přiléhavý a dnes poněkud nehezky znějící  výraz hysterický, pro tuto poruchu je typická snaha upoutat  na  sebe  pozornost a být v jejím středu ) a přehnaným požadavkům i jeho jednání.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

3
1Jana chmurova17. 11. 2016 14:51:48
Mám pocit ze trpím somatizacni poruchou a chci se optat jak si od ni pomohu ?

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události