Katetrizace plicnice

Katetrizace plicnice, tj. plicní tepny vycházející z pravé komory do plicního („malého“) krevního oběhu, je prováděna pomocí tzv. Swanova - Ganzova balónkového katetru. Katetr je zaváděn cestou jugulární (hrdelní) žíly uložené na krku, dále ve směru toku žilní krve do horní duté žíly, pravé poloviny srdce a nakonec do plicního oběhu. Při zavádění je balónek prázdný, v horní duté žíle se nafoukne vzduchem. Pak vplouvá před pravou síň a komoru do plicní tepny. Během vyšetření se měří tlak v horní duté žíle (tzv. centrální žilní tlak), pravé síni, pravé komoře, plicnici a po posunutí katetru a zaklínění balonku v plicní tepně se změří tzv. „tlak v plicnici v zaklínění“. Z výsledků měření lze vypočítat veškeré hodnoty informující o stavu krevního oběhu.

Katetrizace plicnice se provádí u nemocných s akutními stavy, například se snížením krevního tlaku neodpovídajícího na léčbu (zejména k rozlišení, zda je příčinou nízkého tlaku dehydratace nebo porucha srdeční funkce), při komplikovaném akutním srdečním infarktu, těžkém srdečním selhání, plicním otoku, rozsáhlé plicní embolii (zavlečení pohyblivého vmetku - krevní sraženiny do malého krevního oběhu).

Komplikace vyšetření jsou úměrné tíži stavu nemocného. V průměru je výskyt závažných komplikací několikaprocentní, u kritických stavů však až 20 %. Mezi nejčastější komplikace patří krvácení do měkkých tkání v okolí přístupové (nejčastěji jugulární) žíly nebo přímo krvácení stěnou žíly, poranění plíce, poranění pažního nervového pletence, vyvolání srdeční arytmie, trombóza (tvorba krevní sraženiny) v přístupových žilách. Vyšetření musí přesně odpovědět na položenou otázku a musí dát jednoznačný návod na léčení. Jinak není odůvodněné. V řadě případů může být nahrazeno neinvazivní zobrazovací metodou, především echokardiografií (ultrazvukové vyšetření srdce a cév).

 

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události