Bechtěrevova nemoc

morbus Bechtěrev, spondylitis ancylosans

Bechtěrevova nemoc je bolestivé, chronicky probíhající revmatické onemocnění, které především poškozuje funkce páteře. V průběhu chronického zánětu a degenerace páteřních obratlů a zánětu vazů dochází k částečnému nebo - v koncovém stadiu - úplnému zkostnatění a tím ztuhnutí páteře. Následkem bývá silné omezení hybnosti a posléze držení těla pacienta v trvalém předklonu („postava sběračů brambor“). Podle dnešního odhadu je Bechtěrevovou nemocí napadeno asi 1% středoevropské populace - u nás je to asi 100 000 pacientů. Muži jsou postiženi přibližně dvakrát až třikrát častěji než ženy; kromě toho probíhá onemocnění u žen mírněji, často však neméně bolestivě. Obvykle propuká choroba mezi 15. a 40. rokem života.

Kapitoly

Příčiny/rizikové faktory

Příčina Bechtěrevovy nemoci je dosud neznámá. Uvažuje se zatím o neznámých virech nebo bakteriích, ale také o poruchách látkové výměny. Stejně jako u jiných revmatických onemocnění  by mohly hrát roli také takzvané autoimunitní pochody, při nichž imunitní systém útočí proti vlastním tělním strukturám a vyvolává a udržuje trvalý zánět. Jisté je, že sklon ke vzniku Bechtěrevovy nemoci je dědičný. Asi u 80% postižených se na krvinkách vyskytuje určitý znak, takzvaný faktor HLA-B27. Jelikož však všichni nosiči faktoru HLA-B27 neonemocní,  předpokládá se, že musí přistoupit jeden nebo více dalších faktorů (např. infekce), aby nemoc propukla.

Průběh

Bechtěrevova nemoc je onemocnění celého organismu, především však bývá postižena páteř. Přibližně u třetiny pacientů jsou zachváceny také kyčle a ramenní klouby, kolena a kotníky. Bechtěrevova nemoc začíná většinou nočními bolestmi v oblasti bederní části páteře (bolestmi v kříži), které mohou vystřelovat až do stehen. Mnoho pacientů hovoří v počátečním stadiu také o bolestech šíje, kloubů a pat, o ranní ztuhlosti kloubů a o svíravém pocitu v oblasti hrudníku. Řídčeji bývá pozorováno postižení vnitřních orgánů - srdce, plic, ledvin a jater. Příležitostně bývá průběh zkomplikován zánětlivými střevními onemocněními nebo lupénkou (psoriázou). K onemocnění se však často (zhruba u 20% pacientů) přidává zánět oční duhovky. Nemoc probíhá pomalu a u každého jedince jinak. Fáze vyšší aktivity choroby - doprovázené silnými bolestmi, pocity rozlámanosti, ztrátou váhy, bledým vzezřením a příležitostně také horečkou - se střídají s relativně klidnými obdobími.

Následky

Bolestivé záněty kloubů mezi obratly, mezi obratly a žebry či mezi křížovou a kyčelní kostí vedou ke zkostnatění kloubů a vazivového aparátu a nakonec k částečnému nebo v koncovém stadiu trvalému ztuhnutí celé páteře včetně křížové oblasti a kyčlí. Vývoj nemoci ke svému koncovému stadiu trvá většinou 15 až 25 nebo i více let. V pozdějším stadiu se mohou bolesti poněkud zmírnit  a nemocní si osvojují typické dopředu ohnuté držení těla (kyfóza). Kvůli tomuto postoji připadá pacientovi obtížné vydržet dívat se svému protějšku do očí. Tělo reaguje na pohyb bolesti uhýbavými pohyby, které nadměrně zatěžují jiné klouby - např. klouby kyčelní nebo  klouby dolních končetin. To ústí do drastického omezení pohyblivosti a celkového snížení schopnosti zatížení. Kvůli častým krajně bolestivým pohybům při každodenních činnostech bývá nemocný z velké části či úplně znehybněn.

Rozpoznání/vyšetření

V počátečním stadiu nebývají potíže většinou nijak specifické a jsou proto nezřídka chybně posuzovány. Dnes však existuje značný počet kritérií, s nimiž zkušení revmatologové dovedou spolehlivě stanovit diagnózu. U většiny pacientů trpících Bechtěrevovou nemocí je možno nalézt alespoň čtyři z pěti následujících varovných signálů:

 • Počátek bolestí před 35. rokem života
 • Ranní strnulost páteře
 • Pohyb přináší úlevu
 • Mírný počátek příznaků
 • Trvání symptomů déle než po tři měsíce

Při propuknutí nejasných bolestí zad se doporučuje co nejdříve vyhledat lékaře. Ten by měl důkladným vyšetřením (krevní vyšetření, rentgen, počítačová tomografie atd.) zjistit, zda by se při těchto potížích mohlo jednat o Bechtěrevovu nemoc.

Léčba

Bechtěrevova nemoc zatím není léčitelná. Medikamentózní léčba se omezuje hlavně na protizánětlivé a bolest tišící látky (většinou takzvaná nesteroidní antirevmatika nebo kortikosteroidy), které sice uleví bolestem, ale nemohou zastavit průběh samotného onemocnění. Totéž platí pro léky z oblasti přírodních léčiv, které mohou pozitivně ovlivnit látkovou výměnu a celkový zdravotní stav. V úvahu tu přicházejí enzymové preparáty potlačující záněty, vitaminy, obzvláště vitamin E, nebo výtažky z kopřivy. Vedle léčby medikamenty jsou žádoucí aktivní a pasivní fyzikální opatření. V popředí stojí intenzivní a pravidelné cvičení, jež může zpomalit hrozící tuhnutí páteře a udržet co možná nejdéle její pohyblivost. Včasná diagnóza a brzké zahájení a důsledné provádění vhodných cvičení má rozhodující význam. Zpravidla jsou doporučována tato opatření:

 • Ambulantní odborné vyšetření revmatologem
 • Po stanovení diagnózy péče ve specializovaných revmatologických nemocnicích či klinikách
 • Péče na rehabilitačních pracovištích
 • Zdravotní gymnastika - samostatné cvičení i s pomocí druhé osoby
 • Nepřetržitá pohybová terapie ve zvláštních terapeutických skupinách pod vedením kvalifikovaných fyzioterapeutů (pohybové koupele/plavání v nejméně 30 °C teplé vodě, speciální gymnastika, terapeuticky upravený sport)
 • Rozšířená odborná fyzioterapie (koupele, zábaly atd.)
 • V případech těžkého pokřivení těla napřimující operace ve speciálních klinikách
 • Podpora držení těla pomocnými prostředky, např.upravenými postelemi, matracemi, podhlavníky apod.

Morbus Bechtěrev a zaměstnání

Často je pro nemocného možné vykonávat i nadále dosavadní zaměstnání. Ideální je činnost, při níž je možné střídavě sedět, stát a chodit. Dlouhodobému a jednostrannému zatížení (zejména v předklonu) by se mělo zabránit, právě tak jako zvedání těžkých nákladů, vystavení zimě a vlhkosti. Pro pracovní činnost by měl být používán upravený sedací nábytek. V obzvláště těžkých, popř. velmi pokročilých stadiích však Bechtěrevova nemoc může vést i k pracovní neschopnosti.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

9
1Petr17. 3. 2016 11:35:54
Volné sdružení Bechtěreviků - Bechtěrevova nemoc ( Bechtěrev ) - facebooková skupina pro pacienty s diagnozou Ankylozující spondylartritida
(také morbus Bechtěrev či spondylitis ankylosans ).
Vše o nemoci Běchtěrev od samotných Bechtěreviků - cílem naší facebookové skupiny je praktická pomoc Bechtěrevikům. Přidejte se do naší níže uvedené facebookové skupiny, PŘEČTĚTE SI ODPOVĚDI NA JEDNODUCHÉ ANKETNÍ OTÁZKY A ZÁROVEŇ SVÝMI ODPOVĚDMI POMOZTE OSTATNÍM.
Napište zde mj., kde jste objevili nejlepší cvičení pro Bechtěreviky, které léky včetně biologické léčby považujete za nejlepší.
Napište také jaké lázně na Bechtěreva považuje za nejúčinnější. Pokud jste žádali o invalidní důchod, napište své zkušenosti.
NEPIŠTE PROSÍM ZDE, ALE NA TYTO STRÁNKY NAŠÍ FACEBOOKOVÉ SKUPINY:
https://www.facebook.com/groups/828223630640225/
Pravidelná páteční setkání volného sdružení Bechtěreviků - výměna zkušeností nejen s cvičením léky a lázněmi
Jako každý pátek srdečně zvu všechny Bechtěreviky na pravidelné páteční setkání volného sdružení Bechtěreviků s cílem výměny osobních zkušeností nejen s cvičením, léky a lázněmi. Akce se účastní nejen lidé z Facebooku, Twitteru, Google+ , ale i mimo ně. Sraz je vždy před vstupem do nádražní haly Brno, Královo Pole nádraží přesně v 19,45 hod. ( prosím o dochvilnost- na opozdilce nemůžeme čekat ). Navštívíme jednu z místních vinoték. Další informace na T: 731 876 515 - i SMS- zavolám.
Zdraví Vás Petr
volne-sdruzeni-bechtereviku-be.webnode.cz

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události