Alergická konjunktivitida

Alergický zánět očních spojivek

Alergická konjunktivitia (akutní nebo chronická) tvoří obvykle součást širšího příznakového souboru (např. senné horečky - viz. nemoc „alergická rinitida“), může se však vyskytovat i samostatně, pokud se pacient dostane do přímého kontaktu s látkami roznášenými vzduchem (např. pyl, spóry hub, prach, zvířecí chlupy a kožní šupiny). Alergická konjunktivitida je nejčastější v populaci s dobrými hygienickými návyky.

Kapitoly

Příznaky

Onemocnění se projevuje výrazným svěděním očí a velkým slzením. Oční spojivky jsou oteklé a překrvené (nastříklé).

Vyšetření

Na vyvolávající látku (alergen) lze mnohdy soudit podle předchorobí a může ji potvrdit kožní test.

Léčení

Pacient by se měl vyhýbat prokázanému, případně i potenciálnímu alergenu. Neměl by nosit kontaktní čočky. V léčbě bývají úspěšná tzv. perorální antihistaminika (tj. léky blokující uvolňování histaminu zodpovědného za projevy alergické reakce; jsou podávána v tabletách - ústy). Jsou k dispozici antihistaminika pro místní aplikaci (0,5% antazolin, 0,3 a 0,5% feniramin, 0,1% pyrilamin), která jsou v očních kapkách vždy kombinována s látkou smršťující cévy (nafazolin, fenylefrin). Zejména k prevenci vzniku obtíží může být užitečný kromolyn sodný.

Je-li medikamentózní léčení špatně snášeno, je doporučována tzv. desenzibilizace (aplikace alergenu v postupně se zvyšujících dávkách s cílem vytvořit protilátky blokující účinek alergenu). Poslední možností v těžkých případech je oční roztok (suspenze) glukokortikoidu (medryzon, fluorometholon). Před zahájením této léčby a pravidelně v jejím průběhu by se měl měřit nitrooční tlak a léčba by se měla ukončit co nejdříve.

Jiné alergické oční choroby

Víčka mohou být postižena otokem, kopřivkou, kontaktní vyrážkou nebo tzv. atopickým ekzémem. Příčinou kontaktní vyrážky mohou být různé oční léky nebo jiné léky, které jsou prsty zaneseny do očí, nebo pudr, lak na nehty nebo barva na vlasy. Rohovka může být postižena rozšířením alergického zánětu spojivek nebo variantou povrchového „tečkovitého zánětu“ rohovky, který vede jen zřídka k jizevnatění. Bolest, světloplachost a slzení ukazují na možnost zánětu živnatky. Její příčina je obvykle neznámá, zřídka může jít o specifický alergen zevního prostředí nebo přecitlivělost na bakterie. Tzv. endophtalmitis phacoanaphylactica je alergií na bílkoviny čočky. K této těžké reakci dochází zpravidla po nekomplikovaném odstranění čočky z jednoho oka v čočce druhého oka, méně často může jít o následek poranění nebo zánětu obalu čočky.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události