Bolest na hrudi

Bolest na hrudi je mnohoznačným nespecifickým příznakem signalizujícím nevýznamné poruchy i závažná onemocnění. Může mít původ v postižení hrudní stěny, nitrohrudních orgánů i okolních oblastí (krk, ramena, nadbřišek).

Rozlišení původu hrudních bolestí je možné na základě informací z předchorobí (charakter bolesti a okolnosti jejího vzniku, doprovodné příznaky), fyzikálního vyšetření (pohled, pohmat, poklep, poslech), elektrokardiogramu (EKG), laboratorních testů a zobrazovacích vyšetření (rentgen, ultrazvuk, počítačová tomografie, popř. endoskopické vyšetření).

Existují zásadní rozdíly v charakteru hrudní bolesti, které jsou dány rozdílným nervovým zásobením jednotlivých hrudních struktur, z nichž bolest vychází. Bolest hrudní stěny je ohraničená a dobře lokalizovaná, pociťovaná obvykle povrchově. Bolest vycházející z nitrohrudních orgánů (viscerální - útrobní bolest) je neohraničená, difúzní, je pociťována v hloubce. Je vedena útrobními (vegetativními) nervy, které ovlivňují činnost vnitřních orgánů nezávisle na naší vůli.

U bolesti hodnotíme její charakter (tlaková, bodavá, vrtavá, pálivá apod.), intenzitu a dobu trvaní (záchvatovitá nebo dlouhotrvající).

Kapitoly

Bolesti při onemocnění hrudní stěny

Tato hrudní bolest vychází nejčastěji ze svaloviny a kostí. Je většinou jasně závislá na pohybu, zhoršuje se při hlubokém dýchání nebo kašli. Taková bolest může vzniknout již při prosté nadměrné námaze hrudních svalů, např. i při silném dráždivém kašli. Při poranění hrudní stěny (pohmoždění měkkých tkání, zlomenině žeber) je přítomna ohraničená tlaková bolestivost hrudní stěny. Spíše vzácně může dojít ke zlomenině žebra či natržení svalových vláken hrudní stěny při úporném kašli. Zduření, tlaková bolestivost a spontánní klidová bolest v oblasti spojení kostěné části horních (především 2. a 3) žeber s chrupavkou v místě úponu na hrudní kost svědčí o tzv. Tietzově syndromu; jde o zánětlivé onemocnění nejasného původu; v místě postižení nacházíme typické vřetenovité zduření, které je pohmatově bolestivé.

Vždy je velmi důležité odhalit příčinu postižení mezižeberního nervu. Častým důvodem obtíží jsou degenerativní procesy páteře s postižením meziobratlových kloubů - tzv. spondylartróza. Příčinou nevysvětlitelné bolesti hrudní stěny může být pásový opar - onemocnění virového původu - v době před výsevem kožní vyrážky. Nádory a záněty vycházející z páteře a žeber vyvolají místní bolest nebo bolest ve vzdálenější oblasti nervově zásobené příslušným mezižeberním nervem.

Častá bolest hrudníku vychází z pohrudnice (parietální pleury) - tzv. pleurální bolest. Je vedena mezižeberními nervy. Vyvolávajícím momentem je tření postižené nástěnné pleury. Pleurální bolest je píchavého či bodavého charakteru, většinou je dobře lokalizovaná a ohraničená. Zvětšuje se v nádechu, při kašli a zívání a lze ji zmírnit znehybněním hrudníku, např. když se pacient drží za hrudník, mělce dýchá a potlačuje kašel. V průběhu onemocnění, např. při vzniku výpotku v pohrudniční dutině může bolest vymizet, protože zanícená pohrudnice se oddělí od přiléhající plicní tkáně, resp. poplicnice. Při postižení přední a střední částí bránice vystřeluje bolest do ramene. Dráždění dolních částí pohrudnice se projeví bolestí břicha.

Povrchové, většinou ohraničené bolesti hrudní stěny se mohou objevit i při onemocnění vnitřních orgánů (tzv. bolestivé vyzařování - Haedovy zóny). Bolesti průdušnice a velkých průdušek se projikují do oblasti horní části hrudní kosti, bolesti srdce do oblasti nad prsními bradavkami, především vlevo, ale i do oblasti levého ramenního kloubu. Haedova zóna na levé straně zad ukazuje na onemocnění žaludku, bolesti zad vpravo odpovídají postižení východové části žaludku (vrátníku) a dvanáctníku, nejčastěji při vředové chorobě. Také nemoci slinivky břišní a jícnu mohou vyvolat ohraničenou, jedno- nebo oboustrannou bolest v zádech nebo v ramenech. Bolest vyzařuje do ramen prostřednictvím bráničního nebo bloudivého nervu.

Bolesti při onemocnění dýchacích orgánů

Bolesti na hrudi vznikají při postižení sliznice průdušnice. Postižení vlastní plicní tkáně a poplicnice (tzv. viscerální pleury tj. blány pokrývající plíci) působí jen hluboko usazenou, neurčitou, tupou bolest vznikající drážděním nervových čidel rozepjetím plicní tkáně (tzv. viscerální - útrobní bolest). U zánětu průdušnice pacient pociťuje palčivou až řezavou bolest za hrudní kostí, zvětšující se při kašli.

Bolesti při onemocnění srdce a velkých cév

Bolesti na hrudníku srdečního původu jsou pociťovány často velmi dramaticky. U onemocnění srdce jsou údaje z předchorobí o subjektivních obtížích nemocného ještě mnohem důležitější než v jiných oborech vnitřního lékařství a dalších medicínských oborech, protože pacient může trpět velmi závažnou život ohrožující srdeční chorobou (typickým příkladem jsou některé formy tzv. ischemické srdeční choroby), ačkoli základní pomocná vyšetření (ekg, laboratorní testy) mohou přinést normální výsledky, a teprve koronarografie (rentgenové zobrazení věnčitých tepen prokrvujících srdeční sval) potvrdí závažné onemocnění.

Naopak někdy jsou bolesti srdečního původu vnímány atypicky spíše jako „tíseň“, a mnohdy ji pacient sám ani nezmíní, pokud se na ni cíleně nezeptáme.

U každého pacienta s bolestí na hrudníku podezřelé ze srdečního původu je nutné pátrat po všech dalších možných doprovodných příznacích - dušnosti, bušení srdce, krátkodobých poruchách vědomí při náhlé poruše srdeční funkce (synkopách), namodralém zbarvení kůže a sliznic (cyanóze), otocích a vykašlávání krve (hemoptýze).

Jako u každé bolesti musíme zjistit především její charakter, lokalizaci, šíření a faktory, které ji zmírňují či zhoršují.

U anginy pectoris (uzávěrového onemocnění věnčitých tepen projevujícího se epizodami bolestí na hrudi - tzv. stenokardiemi, typicky vyvolanými námahou a ustávajícími v klidu nebo po podání nitroglycerinu) je obraz bolesti na hrudi velmi variabilní. Nejčastěji je pociťována za hrudní kostí. Bolest může být neurčitá, sotva vnímaná, tupá; někdy naopak vzniká náhle velmi těžká, zdrcující bolest. Může vyzařovat do levého ramene a dolů do levé horní končetiny až do prstů, nebo přímo do zad, do krku, čelistí, zubů a někdy až do pravé paže, dokonce mohou být bolesti pociťovány i v nadbřišku. Méně často se angina pectoris projeví bolestí v srdeční krajině vlevo od hrudní kosti.

Angina pectoris je typicky spouštěna fyzickou aktivitou a obvykle netrvá déle než několik minut. Ustává v klidu. Bolestivou reakci na námahu lze obvykle předpovídat. Námahová angina se zhoršuje po jídle, v chladném počasí a ve větru. Záchvat anginy pectoris může vyvolat také první kontakt s chladným vzduchem při opuštění vytopené místnosti nebo divoký noční sen či jiný silný zážitek, spojený se zrychlením dýchání, tepu a kolísáním krevního tlaku. Frekvence záchvatů anginy pectoris se pohybuje v rozmezí od několika za den po sporadické epizody v intervalu několika týdnů, měsíců nebo i let.

Frekvence záchvatů může během života narůstat nebo naopak ubývat, až i úplně vymizet, jestliže se v srdečním svalu vytvoří dostatečný náhradní (tzv. kolaterální) krevní oběh nebo převládne-li srdeční selhání, které limituje fyzickou námahu. Projevy anginy pectoris u konkrétního pacienta se obvykle nemění; jakákoli změna obtíží (častější, delší, silnější záchvaty), označovaná jako nestabilní angina pectoris, je závažná a může být předzvěstí akutního srdečního infarktu.

Srdeční infarkt (infarkt myokardu) je odúmrť části srdečního svalu, vzniklý následkem prudkého snížení krevního průtoku věnčitými tepnami v určitém úseku srdce. Asi u 2/3 pacientů se několik dní až týdnů před příhodou objevují nespecifické příznaky - únavnost, zhoršené dýchání či zhoršení anginy pectoris. Prvním příznakem srdečního infarktu bývá tupá nebo tlaková bolest za hrudní kostí, často vyzařující do zad, čelisti nebo levé paže. Bolest má podobný charakter jako u anginy pectoris, avšak obvykle bývá intenzivnější, trvá déle a v klidu nebo po podání nitroglycerinu pod jazyk se zmírňuje jen částečně nebo přechodně. I u srdečního infarktu (asi u 20 % pacientů) mohou být obtíže velmi mírné nebo úplně chybět a pacient jim nevěnuje žádnou pozornost. Naopak při silných bolestech se může objevit úzkostný pocit z předtuchy blížící se smrti. Jako komplikace srdečního infarktu se mohou objevit příznaky selhávání levé komory provázené dušností, šokový stav s výrazným poklesem krevního tlaku či závažné poruchy srdečního rytmu provázené mj. bezvědomím.

Disekující aneurysma hrudní aorty (srdečnice) je akutní výduť tepny s rozpolcením její stěny a průnikem krevního proudu do stěny. Výdutí jsou postiženy odstupující tepenné větve, kterými přestává proudit krev. Hrozí riziko prasknutí cévy v zeslabeném místě výdutě. Onemocnění se nejčastěji objevuje na tepně postižené „kornatěním“ (aterosklerózou).

Bolest na hrudi při tomto závažném onemocnění je obvykle velmi intenzivní, lokalizací i charakterem podobná bolesti při srdečním infarktu. Vzniká většinou velmi náhle - během vteřin (u infarktu se rozvíjí během minut), propaguje se do zad nebo i do břicha. Diagnózu jednoznačně potvrdíme počítačovou tomografií hrudníku.

Také zánět osrdečníku (perikarditida) je provázen tupou bolestí v srdeční krajině, trvající řadu hodin až dnů. Charakteristická je obvykle úleva od bolesti v poloze vsedě a zhoršení vleže. Někteří nemocní proto spí v křesle. Typické je také prudké „píchnutí“ při kašli nebo hlubokém dýchání.

Bolesti při onemocnění jícnu

Bolesti na hrudi nebo v zádech jsou druhým nejčastějším příznakem onemocnění jícnu (po poruchách polykání). Rozdělují se na pálení žáhy a bolesti při polykání. Pálení žáhy (pyróza) je palčivá bolest pociťovaná za hrudní kostí, stoupající ze žaludku nahoru do hrudníku, někdy vyzařující až do krku, hrdla nebo i obličeje. Je způsobena okyselením jícnu díky navracení žaludečního obsahu při tzv. refluxní chorobě jícnu. Dostaví se obvykle po jídle nebo po ulehnutí.

Bolest při polykání (odynofagie) provází zánět jícnu (ezofagitidu) nejrůznějšího původu - při refluxní chorobě jícnu, při bakteriálních, virových a houbových infekcích jícnu, poškození jícnu chemickými látkami (poleptání kyselinami, louhy) a poruchy hybnosti jícnu - např. při tzv. achalazii. Pacient často popisuje tuto bolest jako palčivý pocit nebo svírání za hrudní kostí, v typickém případě vyvolávané velmi horkou nebo studenou potravou či nápojem. Bolest následuje bezprostředně po polknutí. Trvalá silná bolest pociťovaná za hrudní kostí je typická pro nádory jícnu.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.
Tento komentář reaguje na Anna [5]
0
TOPjanys26. 4. 2013 15:15:10
dobrý den to mě trápilo skoro rok už jsem to nemohla vydržet tak jsem se rozjela na alergologii a ejhle mám astma dostala jsem spreje a supeeeeeeeeeeeeer tak nečekej a upaluj pa

27
1blankahola@seznam.cz6. 3. 2012 18:24:04
Dobrý večer.Již delší dobu trpím bolesti na hrudním koši na levé straně pod prsem.Bolest cítím i na žebru pod lopatkou. Nenápadně jsem začala zvracet po jídle,měla jsem pocit totální přejezenostia přešlo to až na pálení a pocit plynatosti v oblasti žaludku.Mám vyšetření srdce i rentgeny plic a páteře,krevní testy.Vše v pořádku.Jsem bez teplot,ale bolest přetrvává.Prosím o názor.Děkuji. Kolářová Blanka
Na tento komentář reaguje MUDr. Martin Wald, Ph.D. [3],
11
2iva4. 1. 2013 17:36:57
Dobrý den.CHtela bých se zeptat mám problém asi tak 14dní bolest na hrudi nad prsem a okolo prsa na levé straně někdý se táhne až do ramene a jakobý do podpaží občas až do ruký jako bý býla slabá někdý mám bolest i v lopatkách.Mohlo bý se jednat o problém se srdcem?ta bolest je taková zvláštní tahavá,pálivá a spíše trvalá s přestávkama nedokážu tu bolest ani pořádně popsat.Zhruba tak před 2měsíci me strašneě bolelý nohý taková vnitřní bolest že ani spát sem nemohla.Býla sem na preventivní prohlídce kde krev,moč a rtg plic v pořádku.Nalezena mi býla zvýšena hodnota štítné žlázý na kterou se zatím neléčím kde sem na hranici podle lékařký.Jinak časté zánětý prudušek a hpermobilitu.Je mi 33let kuřačka.Děkuji
Na tento komentář reaguje MUDr. Martin Wald, Ph.D. [4],
Tento komentář reaguje na blankahola@seznam.cz [1]
4
3MUDr. Martin Wald, Ph.D. 17. 1. 2013 15:44:23
Vážená paní Kolářová,

jsou dvě věci, které bych doporučil doplnit:

1.vyšetření gastroenterologem, včetně gastroskopie – obtíže mohou mít původ v onemocnění žaludku 2. vyšetření fyzioterapeutem – obtíže mohou mít vertebrogenní původ (od páteře) i přes normální rtg nález

S pozdravem
Za redakci www.anamneza.cz
MUDr. Martin Wald, Ph.D.
Tento komentář reaguje na iva [2]
6
4MUDr. Martin Wald, Ph.D. 17. 1. 2013 15:44:59
Vážená paní Ivo,

je toho trochu moc, abychom vše mohli řešit po internetu. Potíže, které popisujete, však na mne dělají dojem tak zvaného vertebrogenního syndromu s cervikobrachiální symptomatologií – neboli česky: bolest může vycházet z páteře a šířit se do hrudní stěny vpředu i vzadu a vystřelovat do ruky. Jednoduchou souvislost s dolními končetinami ani spojení s onemocněním štítné žlázy však nevidím resp. bylo by poněkud složitější. Nelze jej však také vyloučit.

Pokud mohu po internetu něco poradit, pak je to vyšetření a pokus o ovlivnění bolestí šikovným fyzioterapeutem/rehabilitačním pracovníkem (nikoli masér).

S pozdravem
Za redakci www.anamneza.cz
MUDr. Martin Wald, Ph.D.
3
5Anna23. 2. 2013 20:49:17
Dobrý večer.Už mesiac na sucho kašlem.Najhoršie je to, keď ležím.Mám búšenie srdca a tiež mi aj vynecháva,taketo búšenia cítim už skoro celý deň,prv to bolo len párkrát cez deň.Keď ležím,cítim búšenie na bruchu a keď chcem urobiť len slabý nádych alebo z hlboka sa nadýchnuť,začnem kašlať.Čaká ma vyšetrenie na kardiologii, ale zdravá,nekašlať,že ma čaká HUTT vyšetrenie.Ale ako,keď ležím ,stale musím kašlať.Prosím,čo mi asi je ,už som z toho nervozna.Ďakujem
Na tento komentář reaguje janys [10],
33
6Luci28. 2. 2013 20:22:41
Dobrý den,
již pár let (cca 2 - 3) se mi stává, že mě ze spánku (pouze při spaní na boku, z 90 % na pravém boku) budí prudká bolest (svíravá a prudká) za hrudní kostí. Po obrácení na záda tyto problémy do pár minut pomalu odeznívají. Dříve se mi toto stávalo pouze jednou za čas (jednou za pár měsíců), v poslední době je to častěji.
Jiné bolesti na hrudníku nepociťuji.
Můžete mi poradit, na jakého lékaře se mám s tímto problémem obrátit? Může to mít souvislost s krční páteří?
Mnohokrát děkuji za odpověď.
Lucie (29 let)
17
7VOJTECH 8. 4. 2013 18:46:56
DOBRY DEN
CHCI SE VAS ZEPTAT TRPIM SKORO DENE PALENI NA HRUDI A ZVRACIM A NEKDY SE DUSIM NEMOHU POPPADNOUT DEC H A Z BRICHA CITIOM ZALUDECNI STAVY MAM PROBLEMI ZE SRDCEM A TAKY MNE HODNE BOLIVA NA HRUDII . ANO KOURIM ALE SNASIM SE PRESTAT A LE TAKY NADVAHA >>> MISLITE ZE JETO VAZNE <<<::::????
DEKUJI
5
8VOJTECH 8. 4. 2013 18:48:50
JEMI 43
2
9Pavlína12. 4. 2013 9:02:47
Dobrý den,už skoro přes rok mě trápí bolest přímo v prostředku jak končí a sbíhají se žebra.Je to strašně špatně definovatelná bolest, ale úplně mě to stáhne a bodá a jakoby svírá.Před dvěma lety jsem měla zánět žaludku ale to byla jiná bolest.Paní doktorka mě poslala na sono břicha píchla magneska a pak mi navrhla antidepresiva.jinak nic.Zažádala jsem si ještě o návštěvu neurologa skrz boest zad a krční páteře.Celou mě prokřupal a řekl ať cvičím ale hned za dva dny znova ta bolest a nijak se mi neulevilo.Už nevím jak dál bojím se už cokoliv sníst a něco dělat.Největší problém je před usnutím jak si lehnu a snažím se uvolnit a usnout.Minulou noc jsem měla záchvat že se mi strašně špatně dýchalo jako bych se nemohla dodechnout a zase ta bolest.Jsou to takové nárazové šoky ale teď už mnohem častější než dříve.
Budu ráda za Váš názor.Díky!
Na tento komentář reaguje Nela [20],
Tento komentář reaguje na Anna [5]
0
10janys26. 4. 2013 15:15:10
dobrý den to mě trápilo skoro rok už jsem to nemohla vydržet tak jsem se rozjela na alergologii a ejhle mám astma dostala jsem spreje a supeeeeeeeeeeeeer tak nečekej a upaluj pa
7
11Richard17. 6. 2013 17:43:25
Dobrý den , již druhý den mám bolest na levé straně hrudníku při výdechu začínající ve spodní části výdechu ( již skoro vše vydechnuto ) , jsem schopen vydechnout vše ovšem za cenu bolesti. Jsem astmatik , léčba Miflinid 400.Předem děkuji za radu.
7
12Dada19. 7. 2013 5:32:01
V únoru jsem spadla na záda a začalo mě bolet na hrudní kosti-tupá ,někdy křeč.bolest a na večer i na dotek.Nedá se určit,kdy začne a kdy skončí.Doktorka mě řekla,že je to po pádu a chce to čas.V dubnu jsem měla oboustr.embolii plic a užívám Warfarin.Dnes je červenec,bolesti mám stále a paní doktorka nereaguje ,když jí to říkám-prý nejde o nic a já nevím,ke kterému odborníkovi mám zajít.Nerada by jsem zase skončila v tom lepším případě v nemocnici ,Moc děkuji za každou radu
10
13Eva22. 7. 2013 7:24:17
Dobrý den,
chtěla jsem se prosím zeptat, jaká vyšetření bych měla podstoupit, když mi trápí píchání na hrudi (srdci), pokud ležím na levém boku a vždy při nadýchnutí. Je to v oblasti levého prsa -pod ním), trápí mi to občas ale už delší dobu, řeším to tím, že se otočím a spím na boku druhém. Co to ale může způsobovat? Děkuji za odpověď.
Eva
11
14Lukáš26. 8. 2013 15:54:30
Dobrý den chci se zeptat uz asi 2 mesíce me boli záda,mezi lopatkama a u hrudni kosti a posledni dobou me boli i leve ruka a leva spodni celist sem unavenej a boli me hlava.poradite nekdo co by to mohlo bejt ??
10
15Radim20. 9. 2013 19:32:38
Dobrý den, mám takový problém. Přes prázdniny mě provázely problémy jako bušení srdce, velká únava, dlouhé nabírání energie, dlouhé vyrovnávání tlaku. Stalo se mi to po intezivním cvičení. Všechny odběry a vyšetření (ECHO, EKG, holter) byly v pořádku. Kardiolog mi nakonec po více jak dvou mesících řekl, že došlo k úplnému a dlouhodobému vyčerpání organismu. Nemám 2-3 měsíce cvičit. Vše dodržuji, rychlé vyčerpání mě také přešlo a myslel jsem, že je vše v pohodě. Ale pořád zde je pár věcí, které mě trochu znervózňují. Když spím 7 a méně hodin, jsem pak dost unavený, nemám na nic náladu a chce se mi spát. Když spím víc jak 8,5 hodiny tak tyto problémy víceméně nemám, ale během dne mám zvláštní chvíle. Je mi na nic, nemám náládu a hlavně když například sedím delší dobu, ať v křesle nebo u počítače, tak začnu ít takový divný slabý tlak pod hrudní kostí. Není to nic bolestivého, jen je to v tu chvíli takové nepříjemné. A občas, když mám extrasystolu nebo mám zrychlený tep, tak se mi stává, že mám pocit, jako kdyby mi to srdce tlouko přímo pod tou hrudní kostí. Někdy ucítím jasný tep, nejspíše nějaké tepny, co je pod hrudní kostí, nebo mi to aspoň tak připadá. Kyž sedím, tak mi pomáhá si lehnout a ten divný pocit pod hrudní kostí po chvíli přestane. Nicméně nepamatuju si, že bych toto kdy dříve cítil. Začal jsem to pozorovat v momentě, kdy jsem si myslel, že už jsem se dostal z toho energetického dluhu. V posledních pár dních se k tomu jeden den přidalo bolení hlavy, v oblasti mozečku, motal jsem se, bylo mi na zvracení. Možná jsem se jen špatně vyspal a měl nějak zablokovaný krk. Po dvou dnech se už nemotám, ale mám také pocit, jako kdyby byl můj mozek unavený či zasekaný. Nemám náladu, chce se mi spát, jsem protivný. Přitom dostatečně spím, piju 3-4 litry vody a normálně jím. Nenapadá mě čím by tohle všechno mohlo být způsobeno. Zkoušel jsem lecitin na povzbuzení nervové soustavy, ale nic nedělá. Pak mám chvíle, kdy toto všechno odejde a je mi najednou fajn, mám náladu, cítím, že mám energii. A toto se opakuje každý den, teď mi ale připadá, že spíš mi je přes den víc takto nanic než aby mi bylo fajn. Tyto problémy mě provázejí cca 3-4 týdny, to s tou hlavou cca 3 dny. Nevím co se to se mnou děje, ale vím, že něco je v nepořádku, tohle nejsem já. K doktorům se mi už s tímto ale nechce chodit, nejen že nedokážu přesně popsat co mi je, protože je vše takové neurčité, ale pokaždé když jsem tam za prázdniny přišel, tak mi nic nezjistili, všechno bylo v pořádku, i když jsem se cítil špatně, a už mi to bylo poté i trapné, když jsem tam přišel s jakoby ničím. Neměli byste nějaký nápad nebo radu co dělat? Předem děkuji za odpověď.
Na tento komentář reaguje Agáta [23], e [33], Radek [38],
4
16Shrek21. 9. 2013 13:14:52
Dobrý den, je mi 19 let a cca od 15 mám problémy s klouby, konkrétně opakované záněty kloubů. Vždy jsem od doktora/doktorky dostal jen rehabilitace, někdy ani ty ne, a dál se se mnou nezabývali. Praktická lékařka mi na jaře tohoto roku udělala odběry (téměř jsem si je musel vynutit), řekla, že boreliozu nemám, že jsem zdravý a že to mám jen psychické. Cca od června jsem stále unavený a bolí mě hlava a kromě problémů s klouby mám také problémy s dýcháním. Mám suchý kašel, bolí mě v oblasti hrudní kosti a v poslední době i v oblasti žeber. Asi to s tím nesouvisí, ale občas cítím i takovou bodavou, někdy pálivou bolest pod pravou lopatkou. Od července také slyším při výdechu pískot, dříve to bylo jen občas, ale teď je pískání o mnoho častější. Nevíte náhodou co by to mohlo být?
Předem děkuji za odpověď.
Na tento komentář reaguje M [35],
2
17lucie30. 9. 2013 19:17:04
Dobry vecer, je mi 27 let. Chci se zeptat uz hodinu me picha pod levym prsem. A je to u nadechnuti a pri kasli. Muzete mi prosim poradit. Dekuji za odpoved
0
18Kristýna2124. 10. 2013 21:58:11
Dobrý den, už asi dva měsíce mám pichlavou bolest vystřelující na levé straně z "pod lopatky" směrem dopředu k plíci(?). Bolest se projevuje při námaze ale i bez jakékoliv námahy. Často mě také pálí žáha. Mohl by to být nějaký příznak problému třeba i s žaludkem? A ta pichlavá bolest? Myslela jsem si, že to časem vymizí, ale je to pořád stejně. Abych ale nevypadala jako nějaký hypochondr, má cenu si zajít aspoň k obvodnímu lékaři nebo tak? Předem děkuji za odpověď, hezký den.
Na tento komentář reaguje anna [48],
2
19Richard9. 11. 2013 12:46:12
Dobry den, dnes rano som sa zobudil na to ze pri akejkolvek zatazi (posadenie, atd) mam prudku bolest na lavej strane hrudi. Vcera vecer mi nic nebolo. Inak to vobec necitim, iba pri zapojeni svalstva.
Tento komentář reaguje na Pavlína [9]
0
20Nela9. 12. 2013 14:44:45
Někdy mám stejný a pocit a taky se mi stalo, že jsem si lehla a jak bych nemohla dodechnout....nezjistila jste náhodou, kde je problém?
0
21Lucka16. 1. 2014 9:27:54
Dobrý den,
poslední půl rok se mi stává, že pokud se najím, tak zhruba do 20 minut se mi začně špatně dýchat a motá se mi hlava, v prosinci se mi toto začalo stávat každý den, mám pocit, jako když jsem pod vodou a dochází mi kyslík a potřebujo se rychle nadýchnout, nadechnu se, ale za pár vteřin se musím znova zhluboka nadechnout, pusu mám stále pootevřenou, jinak mám pocit, že se dusím, k tomu se mi občas přidá i jakoby třes celého těla, slabost a hlavně to motání hlavy. Pokud v tomto stavu musím fyzicky pracovat nebo jen někam jít, jsem hned zadýchaná, silně se potím, motám se a občas mi buší srdce, je zajímavé, že se mi to objevuje po jídle, ale v tomto týdnu i když jen tak ležím a koukám na televizi. Dokážete mi někdo poradit, co by to mohlo být? Děkuji
Na tento komentář reaguje Aleš [25], Vlasta [26],
2
22Magda22. 1. 2014 14:01:39
Dobrý den,
již Před třemi týdny mi našli ohraničený pneumotorax 2,5 cm, po hospitalizaci v nemocnici se vstřebal a podle lékařů mám plíci zase krásně zdravou. Bolesti ale nepřešli hůře se mi dýchá když ležím, pořád mě bolí na hrudi, bolest je taková píchavá, někdy pálivá,tupá prostě zvláštní vystřeluje až do zad, do levého prsu a pod levé prso. Když jsem s těmito obtížemi šla zvonu k lékaři, tak mi řekli že od plic už to není a že nevědí z čeho to je...že mám zkusit internistu, ale internista mi řekl že z důvodu že jsem měla pneumotorax že se mnou nemůže nic dělat..chci se tedy zeptat nevíte co by to mohlo být? Děkuji
Tento komentář reaguje na Radim [15]
2
23Agáta31. 1. 2014 18:24:37
Ahoj Radime,nejsem odborník,ale nemáš ještě pocit sevřeného žaludku? jestli ano,tak je to na antidepresiva,mám stejné problémy..ještě trošku horší,začla jsem brát antidepresiva a jsem uplně v pořádku.Doporučuji si zajít,nervy umějí s člověkem hodně zamávat. Hodně štěstí Agáta.
4
24Štěpán4. 2. 2014 23:17:07
Dobrý den ,
již tři roky se mi občas stane vláštní stav , jenž bych popsal asi takto. Nejříve ucitím tupou bolest uprostřed hrudníku , za hrudní kostí. Jde o bolest svíravou a poměrně prudce nastupující. Pak asi po minutě se ta bolest šíří směrem nahoru . Zcela jasně cítím prostupování bolesti s pocitem určitého tlaku po obou stranách krku. Tím to ovšem nekončí. Bolest se dál šíří do hlavy kde postupně zasáhne nejdříve temeno hlavy aby pak postupně projela až do čela, Vše se děje poměrně rychle do cca tří minut od prvních příznaků. Navíc se to vše jakoby ve vlnách opakuje. Jakoby balest na hrudi ustoupí, a po dvou - třech minutách se opět vrátí a to i s projevy výše popsanými. Tento stav postupně odezní a po asi dvaceti minutách je vše skoro v pořádku. Jediné co pociťuji , je pocit únavy s projevem zývání. Takto to probíhalo v zásadě po celý první rok a někdy jsem měl tento stav 1 za měsíc , někdy třeba 2-3 krát v týdnu . Postoupil jsem vyšetření holter , EKG, sono srdíčka a byla mi zjištěna hypertenze na kterou beru Diroton 1x denně. Tlak občas kolísá - měřím si sám, kvalitním přístrojem - několikrát porovnán s profesionálním a výsledek stejný. Po nějaké době problémy ustoupily a v druhém roce se četnost snížila na snad tři , čřtyři události za celý rok. Nutno ovšem podotknout , že projev byl ale nepříjemnější v délce projevu - cca půl až třičtvrtě hodiny. No a dnes po necelém roce klidu se to vrátilo a jakoby s pořádným úrokem... trvalo to skoro dvě hodiny. Bolesti byly intenzivnější a to jak na hrudi tak i v oblasti hlavy. Přicházelo to ve vlnách a stále se to vracelo. Docela jsem znejistěl . Jinak pro úplnost dodávám , že před měsícem jsem opět byl na vyšetření u kardiologa a vše OK. Závěrem dodávám , že je mi 48let a kromě vysokého tlaku se s ničím neléčím a ani nepociťuji jiné problémy. Byl bych moc rád za jakoukoliv radu. Děkuji Štěpán.
Tento komentář reaguje na Lucka [21]
1
25Aleš16. 2. 2014 20:27:56
Doporučuji gastroenterologii a vyšetření gastroendoskopem, mohl by to být žaludeční vřed a zánět žaludku - vlastní zkušenost. Buď ze stresu, možá i Helicobacter Pylori. Nejsem lékař, jen pacient s podobnými problémy
Tento komentář reaguje na Lucka [21]
0
26Vlasta28. 2. 2014 21:49:06
Dobry den, tohle co tu popisujete sem přesně měla taky,nebo ještě mam ale už ne tak často do toho se občas přidalo bušeni srdce když ležim a strašná zimnice ktera trva asi 15 min. a nemužu se jakoby normalně nadechnout takže musim dychat rychleji a mam pocit že se udusim nechala sem si zavolat zachranku protože sem dostala opravdu strach a tam sem dostala kapačku a řekli že to je neurogenni tetanie a že mi chybi v těle hořčik. Takže ted ho beru každy den a je mi lip ale když ho tak 2 dny přestanu uživat tak se ty stavy zhoršuji takže vim že mi to opravdu pomaha
1
27roman6. 3. 2014 4:41:18
Dobrý den,chtěl bych se zeptat.Mívám každodenně bolisti u srdce na levé straně,které jsou spojeny s bolestí hlavní tepny v podpaží(bolest připomíná jako kdyby měla ta tepna prasknout).Někdy to cítím i na pravé straně.Špatně se mi chýchá(nemúžu se dodýchat,krátké dýchání),někdy se mi i rozmazává vidění.Občas i závrať se dostaví.
Vše je od té doby,co jsem prodělal masivní embolii plic.
Děkuji za odpovědi.
0
28Lukáš10. 3. 2014 19:19:31
Dobrý den, chci se zeptat, jelikož mé bolesti se pravděpodobně shodují s popisem anginy pectoris v článku.
Již asi 6-7 dní pociťuji pichlavou bolest "uvnitř" ramene, jakoby pod levým trapézem provázenou občasnou pichlavou bolestí v oblasti srdce....Jsem nachlazen, tudíž i při kašlání to jde cítit a při hlubokém nádechu... Nekuřák, aktivní sportovec. Od listopadu jsem však zanechal kondičního cvičení a dal se na posilovnu (neúměrné váhy, přibral jsem asi 9 kg jak ve svalech, tuku, vodě)... Co doporučujete?? Děkuji
4
29Šárka17. 3. 2014 23:24:51
Dobrý večer.I já mám otázku:Již cca půl roku mám problém udýchat i cestu do druhého patra kde bydlím,unavená jsem téměř stále a to i když spím skutečně dlouho.Předevčírem večer jsem se dívala na napínavý film a z toho jak jsem se bála,mě se mi začalo dělat zle,srdce a tepny jako by chtěly vyskočit a nevím přesně,ale tep byl velmi rychlený,bolelo mě při tom na hrudi-jakoby hrudní kost a vylekalo mě i to,že se mi zároveň chtělo hrozně spát.Trvalo to cca 10.minut,potom intenzivní bolest přešla,tlak se nejspíš upravil a nevím ani jak,jsem na 2.hodiny usnula.Druhý den jsem šla na pohotovost,kde na EKG nebylo nic zjištěno.Od toho "záchvatu" mě neustále bolí na prsou(tupá bolest,jednou mi trnula levá ruka) a zhoršuje se to evidentně rozrušením.Nevím co podniknout dále,ale vzhledem k tomu,že se na pohotovosti nic neobjevilo nechci zmatkovat.Je mi 41 let a jsem kuřačka.Děkuji za Váš názor.Šárka
0
30vlasta31. 3. 2014 19:19:33
ahoj te... jmenuju se vlasta. je mi 20let a uz vic jak rok mam bolesti jak na hrudi tak zada lopatky i dokonce me boli i nekdy nohy. ale nejvic co me trapi je hrudni kost,ktera je vystoupla smerem k srdci..j e to rijemna bolest kterou uz nechci mit. rehabilitovala vic jak pul roku jsem
0
31Martin2. 4. 2014 10:24:55
Dobrý den, v poslední době (cca týden), jsem začal pociťovat bolest na hrudi. Bolest je tupá, je to jako by mne bolely plíce, ale nevšiml jsem si změny v dechu. Bolest není nepřetržitá.
Jsem kuřák a v blízkém okolí domu se pohybují holubi.
Lékaře jistě navštívím, jen by mě zajímal názor, co by to mohlo být, ať se mohu připravit na ,,nejhorší,, .
Je mi 24 let.
Děkuji Vám za odpověď
4
32Jessica12. 4. 2014 20:22:24
Dobrý den.
Již dva dny pociťuji bolest na hrudi nad pravým prsem. Bolest není neustálá, ale častá, jindy větší nebo menší, vnímám ji i v klidovém stavu a někdy se zhorší při nádechu nebo výdechu. Zdá se mi, že pak celkově hůře dýchám (což nevím, jestli není jen způsobeno strachem z neznámého, protože tuto bolest neznám a nevím o co by se mohlo jednat). Někdy bolest přejde úplně, ale pak se zase vrátí. Je mi 22 let a jsem kuřák. Začalo to zhruba 20 minut potom, co jsem seděla v nevhodné pozici a po navrácení do úplného sedu jsem si nějak hnula "v krku" a nemohla ani polknout, což se po chvíli navrátilo do normálu, ale nevím, zda to má s bolestí na hrudi nějakou souvislost, pro jistotu to však udávám. Je to nepříjemné a nevím, zda s tím zajít k lékaři, nebo bolest přejde sama.
Mockrát děkuji za Vaši odpověd, Jessica
Tento komentář reaguje na Radim [15]
0
33e27. 5. 2014 22:29:51
zdar radime, toto uz mam pres rok spolecne s konstantni zvysenou teplotou. kdybys na neco prisel, dej vedet - stoosma@gmail.com
0
34lenka rehovicova31. 5. 2014 20:21:43
Dobrý den,mam pětiletou dceru,která měla za tenhle rok dvakrat, plus tenhle měsic ji to chytlo třikrat a v jednom dni dvakrat bolest na levé straně pod prsem.Těžko se ji dýchalo a naříkala si ji tam bolí a trochu píchá.Na vyšetření jsme ještě nebyli. Děkuji za odpověd
Tento komentář reaguje na Shrek [16]
4
35M15. 6. 2014 22:14:23
No měla jsem podobné problémy a došlo to docela daleko.Po třech měsících už sem byla tak vyčerpaná až hrůza,jako by měl člověk chřipku.Našla sem na internetu chlamidii plicní.Lékaři ty testy moc nedělají.Doktorka mi je udělala a ejhle infekce už prodělaná ale ale mám bakterii mukoplazmu a ta je stejného rázu.Marodím už dlouho taky jsem dlouho brala speciální antibiotika a nyní jsem po kontrolních odběrech ale prý je to běh na dlouhou trať..
1
36pacientka25. 6. 2014 13:00:10
Zdravím všechny,
už 4 dny mě trápí bolest levých žeber, nejprve bolely dole u sleziny a nyní mě bolí až nahoře u srdce. Jde o bolest ve formě píchání, nejhorší je to při hlubším nádechu a výdechu a při kašli, nebo když se chci narovnat nebo lehnout na záda. Při mělkém nádechu bolest necítím ale při hlubším hned píchne. Když si vezmu lék na bolest dopoledne, tak pak mám celý den klid i celou noc.

Před 6 dny jsem se vrátila z nemocnice po 5 týdnech (Stillův syndrom, selhání játry a ledvin), jsem ještě slabá jelikož jsem celé týdny jen ležela, tak bych to možná přisuzovala větší námaze při pobytu doma, nebo to prý může být z úzkosti, budu ale vděčná za každé vyjádření a za každý názor, jsem zoufalá, nechci se zase do nemocnice vrátit :-(

S pozdravem
pacientka :)
3
37Mára14. 8. 2014 16:23:39
Dobrý den,
pár dní mně bolí a při dýchání či pohybu píchá někde u žeber pod pravým prsem.Není to nic příjemného,protože abych se vyspal,tak musím ležet na pravé straně.Když si hmatám na žebra,tak cítím bolest v jednom místě,jako by bylo zlomené,ale to je blbost,protože se mi v poslední době nestalo nic.Ale když jsem v klidu,tak mně to bolí dookola celé.Myslím si,že mám přiskříply nerv nebo něco.Chtěl bych poradit,jak se toho zbavit...a jestli se pro vyléčení dá dělat něco jiného,než-li to jen tlumit tabletkama.

Děkuji Mára
Tento komentář reaguje na Radim [15]
5
38Radek25. 8. 2014 8:57:34
Ahoj Radime,
mám přesně shodné problémy, jak popisuješ nahoře. Povedlo se Ti to nějak vyřešit? Děkuji za informace.
Kdyžtak jsem na emailu jirku.r seznam cz, poslal bych Ti tel. číslo a mohli bychom si zavolat. Opravdu to není příjemné...

Díky.
Radek
0
39katarina6. 11. 2014 17:00:34
Dobry den vcera vecer pri sledovani Tv som dostala nahlu bolest do hrudi cca 10min boleli ma obe ruky od ramien po lakte...preslo to a este boleli ruky a brnelo mi v nich.
Potom uz nic.Nikdy som to nezazila neviem co robit a kam na vysetrenie a na ake..Dakujem za odpoved
0
40Mirka25. 11. 2014 5:00:32
Dobrý den, na angínu jsem od lékaře doslala Ospen 1500. využívala 8 dní, a pak jsem se oypala zarudlými fleky, které se zvětšují a svědí, mám otoky rukou , hlavy, v obličeji.Ospen mi byl vysazen pro alergickou reakci, diazepam a mast Triamcinolon téměř nezabírá. Po 48 hodinách po vysazení ATB stále otékám, fleky se zvětšují a rozšiřují na celé tělo. Navíc mě v noci vzbudila tupá ,pálivá bolest na hrudi při každém polknutí. Jak rychle odezní příznaky alergie na ATB, je možné že se to zhoršuje po vysazení - stále větší vyrážka, a proč ta bolest na hrudi? Nemůže to být mononukleóza? Děkuji Mirka
8
41dusan.bledy@seznam.cz9. 12. 2014 17:35:14
dobry den, chtel bych se zeptat mam bolesti na hrudi za hrudnim kosem je to pri polikanij je to velka bolest.Jeto ten ,JIcen??? nemoc dekuji Bledy
0
42Michaela19. 12. 2014 22:29:21
Dobrý den, už několik dní pocituji píchání v pravé části žeber - uprostřed. Nevíte co by to mohlo být a co s tím mám dělat? Děkuji
2
43Jan8. 1. 2015 10:03:49
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat mám od začátku prosince problém na levé straně hrudi. Při výdechu na samotném konci cítím tupou až svíravou bolest.
V prosinci jsem byl na interní ambulanci v Ostravě.
Během prosince mi udělali celkem 5x EKG všechny negativní. Jen sin tachykardie, ale to žádný doktor neřešil. Vždy mě hned propustili domů.
Taky jsem byl na zátěžovém testu na srdce, který byl taky negativní. Posledním testem byl RTG plic kde se také nic nenašlo. Odběr krve také nic neodhalil vše v normě. Byli mi zjištěny pouze příznaky tetanie. Na vyšetření teprve půjdu.
Bolest nepociťuji celý den jen v určitých časových intervalech. Beru léky a po nich se mi vždy uleví hlavně po Neurolu, který teď beru společně s hořčíkem. Ostatní léky jsem před týdnem vysadil. Včera jsem byl na rehabilitacích - masáží a mám pocit, že se mi stav poté zhoršil.
Zapoměl jsem dodat, že mám dost velkou skoliozu páteře.
Mám si nechat udělat ještě nějaké vyšetření kromě již zmiňované tetanie?
Předem děkuji za odpověď, ale potřebuji začít normálně fungovat jsem mladý chlap v nejlepších letech. Děkuji
0
44Katka1. 3. 2015 18:19:48
Zdravím,
nevím jak dlouho asi pár měsíců mám občas náhlé bolesti hrudi. Občas pravé ale většinou na levé části. Je to bodavá bolest, která se rozšíří po hrudníku. Teď mi občas začalo škubat levé prso jako v té reklamě na axe či co :D a neumím to stopnout ale přitom tep se mi nezrychlí.. nevím co s tím, může to něco být? Hlavně ta bodavá bolest, protože si říkám že v 18 mít problémy se srdcem snad nemám.
0
45Lenka7. 4. 2015 2:50:36
O čem to tady je, když žádný odborník nereaguje?
Na tento komentář reaguje Anamneza.cz [46],
Tento komentář reaguje na Lenka [45]
2
46Anamneza.cz7. 4. 2015 8:23:18
Dobry den,

jedna se predevsim o moderovane diskuse - nikoliv o poradnu. Poradnu pro Vas pripravujeme a mela by se spustit behem leta.

Anamneza.cz
2
47sabina21. 4. 2015 12:19:36
Dobrý den, už delší dobu mě bolí na hrudi (víc na pravé straně) hlavně při nádechu. Bolí mě často břicho,hlava,kosti,svali a klouby. Teplota je nad 37°C. U doktora jsem ještě nebyla a zítra ráno jedu do lázní na tři týdny. Mám si ještě skočit k doktorovi? Prosím poraďte mi
Tento komentář reaguje na Kristýna21 [18]
0
48anna21. 8. 2015 14:21:40
dobry den byla jste u lekare? mam nyni ten sami problem a nemohu najit co by to mohlo byt..ma cenu chodit k lekari neb ne?
1
49Rous21. 10. 2015 13:06:35
Dobrý den mam uz tyden problém dycha se mi spatne mam jakoby kamen na hrudi a v krku jak knedlik a nemůžu se poradne nadechnout jakoby nemela dost kyslíku v tele az je mi hrozne spatne mota se mi hlava aje mi na omdleni .Delali mi vsechny vyšetření srdce plice krevni testy vse v poradku dostala jsem dneska neurol mam brat podle potřeby jenomze ja to mam cele dny je to strašný pocit bojim se ze se udusim nebo umru dekuji za radu
0
50Pamela Jirotková23. 10. 2015 7:33:35
Dobrý den, chtěla bych se zeptat už dlouho mívám bolest na prsou na levé straně, občas mi to střílí na stranu pod hrudním košem a do zad. Je to občas tupá bolest a někdy zas tlaková. Snažím se dýchat pomalu, ale to nezabírá je to ještě horší. Taky mi to střílí do lopatky, k Dr. se bojím jít z důvodů toho, že by to byla nějaká prkotina. Děkuji za vaši odpověd Pamela Jirotková
2
51Milena22. 3. 2016 13:23:52
Dobry den chci se zeptat od rána mne bolí na hrudi jako by pal a nejvíce při nádechu a předklonu nechci s tím hned běžet k lékaři .Mám strach abych neměla infart.léčim se s KT mam kolísaví někdy 160-105 někdy v normě .Děkují za radu .
0
52jado.ha@email.cz9. 4. 2016 22:02:13
Jsem ročník 1936, astmatička a před 2 lety při hospitalizaci jsem byla vyšetřena magnetickou rezonancí, kde mi byly zjištěny těžké degenerativní změny zvláště krční páteře. Zhruba před 4 lety jsem kvůli potížím podstoupila vyšetření srdce (kategrizace), vše OK, ale bylo mi sděleno podezření na anginu pectoris s tím, že jsem dostala nitroglycerin pro případ bolestí. Od té doby mám stále častější bolesti na hrudi a to při fyzické námaze (i delší chůzi), nebo po delším sezení, když se chci projít. Bolest je ostrá k nevydržení, držím se rukou na hrudi, udělá se mi špatně až na zvracení (jen pocit, ale nezvracím), je mi až na omdlení, špatně se mi dýchá a po několika minutách klidu mi to pomalu přejde a jsem skoro v pohodě. Nástup bolesti je prudký a bolest je zničující. Nejsem hypochondr, ale tyto stavy mě velice skličují. Měla jsem různá vyšetření kardioložkou (sono, roentgen, holter atd), ale srdce mám údajně v pořádku (až na to podezření před 4 roky na Bulovce s AP).Potřebovala bych asi odborného lékaře na správné určení diagnozy a event. léčbu. Můžete mi poradit, prosím?
4
53Irena vodrazkova 23. 7. 2016 20:53:24
Dobrý večer dnes mě celý den bolí na hrudi, přímo u prostřed mezi prsy jakoby ze vnitr a mezi lopatkami pociťuji to jako když jsem ve Svěráku tlačí to, stále bez přestávky. Nevim co to je můžete mi prosím poradit děkuji
2
54Kamil26. 11. 2017 20:39:37
Mam dotaz boli me zaludek prekyseleny organismus a kdyz jsem v klidu boli me uprostred na hrudi takova tupa bolest boli me nad pupikem jako by tenke strevo muze ten hrudnik bolet od toho jsem silnejsi postavy a nekdy se mi hure dycha
0
55Kristýna10. 4. 2018 14:34:13
Dobrý den, můj přítel má takový problém. Začalo to před týdnem a stále to trvá. Z ničeho nic začal pociťovat tlak na hrudi mezi prsy a trochu obtížné dýchání. Jsme momentálně v Anglii a zdravotnictví tady ? Žádná sláva. Byl u doktora, změřili mu srdce a tlak, puls a řekli že je vse v pořádku. Že má nejspíše blokly nějaký sval, ať si vezme prášek na bolest a pokud to neustoupí at přijde znovu. Nám to přišlo jako kravina, dost často to tu předepisují, tak si to nevzal..druhý den, třetí den furt to samé. Tak jsme jeli do nemocnice. A tam mu pak prohmataval tělo, udělal vyšetření srdce a tlaku a vše v pořádku. Tak se ho přítel zeptal co mu tedy je a on že to má že stresu že se setkává s 1000 případy denně a příznaky jsou stejné. Že má meditovat a být v klidu. Horší je to, že přítel absolutně není stresoun. Doktor mu řekl že mysl kolikrát je v klidu ale tělo ve stresu. Takže to bude tím. Ok nechali jsme to být. Ale proste přítel má pořád tenhle problém a všimli jsme si že hlavně když začne vykonávat nějakou aktivitu. Chůzi, mytí nádobí, atd ..chtěl si nechat udělat rentgen ale řekl mu doktor že je zdravý že ho tam posílat nebude. Tak chci poprosit o pomoc jestli někdo nemá stejně příznaky ..do ČR teď jet nemůžeme bohužel ..
0
56Jirka804. 2. 2019 12:20:25
Dobrý den,
již delší dobu pociťuji vnitřní neurčitou bolest v hrudníku, která sahá až k svalům kolem páteře, ale největší intenzita je na bokách hrudníku. Bolest je pouze ráno, či v noci po spánku. Když se probudím, tak se s velkou bolestí sotva otočím na druhý bok, ale jakmile vstanu z postele, tak mě již nic nebolí a vše je v pořádku. Nevíte prosím co by to mohlo být?
1
57Kristýna Busková4. 9. 2019 21:52:22
Dobrý den, už delší dobu kašlu, hlavně když ležím na zádech, před pár dny mě začalo pichat na pravé straně hrudníku a také na pravé lopatce a špatně se mi dýchá. Nevíte prosím, co by to mohlo být?
0
58Mirek 30. 12. 2019 10:54:59
Mam bloklej krk co jena to
0
59Stanislava1. 1. 2020 22:18:10
Dnes při řízení auta se dostavila opět silná bolest uprostřed hrudníku,vystřelující do zad,přecházející do hlavy,hlavne spodní čelisti. Musela jsem zastavit a rozdychat se.Mívám to několikrát za rok. U kardiologa před rokem nic nezjištěno.Mam astma a vyšší tlak.Mohou to být neurologické potíže? Way
1
60Martin3. 5. 2020 17:12:25
Dobrý den chtěl bych se zeptat už nějakou dobu mám píchavou bolest na leve straně prsa mám to i při chůzi ale byl jsem na vyšetření a tvrdí mi že jsem v pořádku ale mě to rozhodně v pořádku nepřijde kolikrát je to bolest že se to nedá vydržet ... Může te mi někdo poradit co s tím ?
0
61Katrin30. 8. 2020 11:13:39
Dobrý den, za pár dnů mi bude 19 let a už podruhé jsem se probudila s pocitem tlaku na hrudi. opakuje se to znovu po cca měsíci. Pocit je takový, že cítím jako bych měla v pohrudnici vzduch. Po každé co se postavím na nohy mi začne bušet srdce a začne mě bolet pod hrudním košem na úrovni srdce a poté to zase odezní. Stává se že i bolest se přemístí v průběhu dne do krku a při nádechu to bolí zase v krku a potom opět v pohrudnici. Tento stav trvá pouze maximálně 3 dny a potom odezní a objeví se zase třeba za měsíc. Hypertenzí netrpím trpím spíše hypotenzí. Děkuji za odpověď.
0
62Leni18. 2. 2023 16:35:06
Dobrý den, může to být leccos. Takhle se ale hodně projevují problém s páteří, mohou vystřelovat právě až do ruky. Zkuste najít dobrého fyzioterapeuta, který pozná, co vás trápí, a dokáže s tím něco udělat. Ale samozřejmě to může být i od srdce nebo je taky možnost od žaludku - napadá mě tenhle článek, co jsem nedávno četla kvůli tchánovi a bolestem na hrudi, koukněte na něj, moc hezky to tam shrnují Samotná HA by tohle dělat neměla, ale je pravda, že pokud máš problémy se srážlivostí krve, tak ti hrozí trombóza - mají to ženy třeba s leidenskou mutací, kterým hrozí trombóza při běžných aktivitách jako je sezení v autobuse nebo v letadle po delší dobu. Kamarádka proto třeba ani necestuje jinam než po Evropě, protože si musí na let píchat injekci na zředění krve. V takovém případě by ti ale doktor vůbec neměl hormonální antikoncepci předepsat!!! Řekni o tom gynekologovi, ať tě otestuje na leidenskou mutaci. Nebo koukni na tenhle článek, tam nabízejí víc možností bolesti na hrudi: https://medicspark.cz/priznaky/bolest-na-hrudi/

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události