Septický šok

Septický šok je akutní selhání krevního oběhu spojené s nedostatečným prokrvením tkání. Stav je vyvolán bakteriémií (tj. průnikem bakterií do krevního oběhu) a je typický zejména pro určité typy infekcí, vyvolaných tzv. gram - negativními bakteriemi a meningokoky. Pozn. : Gram - negativní bakterie vykazují určité vlastnosti při barvení preparátů pro mikroskopické vyšetření. Jako komplikace septického šoku následuje selhání řady orgánů (tzv. multiorgánové selhání), zejména plic a ledvin.

Pokračovat na: Příčiny / rizikové faktory

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

Související zdravotnická zařízení

chirurgické obory
Fakultní nemocnice U sv. Anny
101 Fakultní nemocnice
Ing. Koška Petr, MBA
Pekařská 53, 65691 Brno

gynekologie
Gynekologická ordinace
323 Samostatná ordinace PL - gynekologa
MUDr. Kotrs Aleš
Letenská 1183, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

Interní medicína
Interní ambulance
324 Samostatná ordinace lékaře specialisty
MUDr. Lippertová Marie
Potoční 546, 33101 Plasy
Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události