Septický šok

Septický šok je akutní selhání krevního oběhu spojené s nedostatečným prokrvením tkání. Stav je vyvolán bakteriémií (tj. průnikem bakterií do krevního oběhu) a je typický zejména pro určité typy infekcí, vyvolaných tzv. gram - negativními bakteriemi a meningokoky. Pozn. : Gram - negativní bakterie vykazují určité vlastnosti při barvení preparátů pro mikroskopické vyšetření. Jako komplikace septického šoku následuje selhání řady orgánů (tzv. multiorgánové selhání), zejména plic a ledvin.

Pokračovat na: Příčiny / rizikové faktory

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

Související zdravotnická zařízení

chirurgické obory
KZ, a.s., Nemocnice Teplice, o.z.
102 Nemocnice
Ing. Reichelt Eduard
Duchcovská 53, 41529 Teplice

gynekologie
PORADENSTVÍ v těhotenství a po porodu
359 Samostatné zařízaní nelékaře - jiné
Bc. Bedřichová Jana
Chodská 19i, 61200 Brno

Interní medicína
Odborný lékař internista
324 Samostatná ordinace lékaře specialisty
MUDr. Richterová Simona
Klášterní 117, 46001 Liberec
Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události