Septický šok

Septický šok je akutní selhání krevního oběhu spojené s nedostatečným prokrvením tkání. Stav je vyvolán bakteriémií (tj. průnikem bakterií do krevního oběhu) a je typický zejména pro určité typy infekcí, vyvolaných tzv. gram - negativními bakteriemi a meningokoky. Pozn. : Gram - negativní bakterie vykazují určité vlastnosti při barvení preparátů pro mikroskopické vyšetření. Jako komplikace septického šoku následuje selhání řady orgánů (tzv. multiorgánové selhání), zejména plic a ledvin.

Pokračovat na: Příčiny / rizikové faktory

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

Související zdravotnická zařízení

chirurgické obory
NEMOS PLUS s.r.o.
102 Nemocnice
MUDr. Balabán Karel
U Nemocnice 1161, 36301 Ostrov

gynekologie
Ord. praktického lékaře gynekologa
323 Samostatná ordinace PL - gynekologa
MUDr. Žáková Dana
Školní 3/76, 40332 Povrly

Interní medicína
Odborný lékař interní a PL pro dospělé
324 Samostatná ordinace lékaře specialisty
MUDr. Šimeček Jan
Komenského nábřeží 102, 73921 Paskov
Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události