Septický šok

Septický šok je akutní selhání krevního oběhu spojené s nedostatečným prokrvením tkání. Stav je vyvolán bakteriémií (tj. průnikem bakterií do krevního oběhu) a je typický zejména pro určité typy infekcí, vyvolaných tzv. gram - negativními bakteriemi a meningokoky. Pozn. : Gram - negativní bakterie vykazují určité vlastnosti při barvení preparátů pro mikroskopické vyšetření. Jako komplikace septického šoku následuje selhání řady orgánů (tzv. multiorgánové selhání), zejména plic a ledvin.

Pokračovat na: Příčiny / rizikové faktory

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

Související zdravotnická zařízení

chirurgické obory
Odborný lékař chirurgie
324 Samostatná ordinace lékaře specialisty
MUDr. Horáková Martina
tř. Svobody 32, 77200 Olomouc

gynekologie
Ženská lékařka
323 Samostatná ordinace PL - gynekologa
MUDr. Semotamová Květoslava
Blanenská 982, 66434 Kuřim

Interní medicína
Svitavská nemocnice, a.s.
102 Nemocnice
MUDr. Havíř Pavel
Kollárova 7/643, 56802 Svitavy
Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události