Septický šok

Septický šok je akutní selhání krevního oběhu spojené s nedostatečným prokrvením tkání. Stav je vyvolán bakteriémií (tj. průnikem bakterií do krevního oběhu) a je typický zejména pro určité typy infekcí, vyvolaných tzv. gram - negativními bakteriemi a meningokoky. Pozn. : Gram - negativní bakterie vykazují určité vlastnosti při barvení preparátů pro mikroskopické vyšetření. Jako komplikace septického šoku následuje selhání řady orgánů (tzv. multiorgánové selhání), zejména plic a ledvin.

Pokračovat na: Příčiny / rizikové faktory

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

Související zdravotnická zařízení

chirurgické obory
Městská nemocnice Ostrava, p.o.
102 Nemocnice
MUDr. Nykel Tomáš
Nemocniční 20/898, 72880 Ostrava

gynekologie
Gynekologická ordinace
323 Samostatná ordinace PL - gynekologa
MUDr. Heřman Hynek
Národní 9/1010, 11000 Praha 1

Interní medicína
Odb. lékař pro alerg. a vnitřní lék.
324 Samostatná ordinace lékaře specialisty
MUDr. Mayer Karel
Vnitřní 17, 60200 Brno
Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události