Hysterická neuróza

K označení tohoto onemocnění se také používají označení jako konverzní reakce, konverzní porucha, disociativní reakce nebo disociativní porucha. Hysterická neuróza je neurologické onemocnění, které je charakterizované širokou variabilitou somatických ( tedy tělesných ) a psychopatologických příznaků. Tyto klinické příznaky vycházejí z disociace vědomí postiženého ( základní charakteristikou procesu disociace vědomí je vzájemné oddělení mentálních procesů, které jsou obvykle integrované a mají přístup do vědomí, patří sem i  pocit oddělenosti od částí sebe, včetně pocitu, že prožívané pocity a chování nejsou moje ). V typických případech se objevují první manifestní klinické příznaky postižení jedince hysterickou neurózou v  průběhu adolescence ( tedy v průběhu dospívání ) a nebo v období časné dospělosti, výrazněji častěji u žen, než u mužů. Přestože pojetí hysterie jako nemoci je mnohem starší než 2000 let, jeho použití pro označování poruchy je značně mlhavé a obsahuje celou řadu různých definic. Diskuze se omezuje zpravidla pouze na takové jevy, které se klasifikují jako konverzní a disociační poruchy vědomí, které mají společný základ v psychickém fenoménu disociace (jak rozebráno níže ).

Pokračovat na: Příčiny / rizikové faktory

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.0
1Josef9. 7. 2014 15:29:44
Od 06/2014 je možné léčit tuto nemoc pomocí patentovaného preparátu. Více informací zde: Kontakt: tel. 774 150 280, email: vittalicci@gmail.com http://youtu.be/3uz_nhYrok0

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události