Chlopenní vady

Jedná se o postižení srdečních chlopní (ústí), oddělujících jednotlivé srdeční oddíly navzájem, resp. vůči velkým cévám systémového i plicního krevního oběhu. V levém srdci se nalézá dvojcípá (mitrální, bikuspidální) chlopeň mezi levou síní a komorou a aortální chlopeň mezi levou komorou a srdečnicí (aortou). V pravém srdci je trojcípá (trikuspidální) chlopeň mezi pravou síní a komorou a pulmonální chlopeň mezi pravou komorou a plicní tepnou (pulmonální artérií).

Prvotním vyšetřením chlopní je fyzikální lékařské vyšetření poslechem (auskultací) pomocí tzv. fonendoskopu, kdy jsou hodnoceny ozvy (zvuky odpovídající uzavření chlopně), šelesty (zvuky vznikající při změně průtoku krve zúženými chlopněmi nebo při zpětném toku krve nedomykavými chlopněmi), případně jiné přídatné zvuky. U chlopenních vad jsou samozřejmě vyšetřovány další klinické příznaky a také je využíváno řady pomocných zobrazovacích vyšetření (viz. dále)

Podle doby, kdy se chlopenní vady obvykle projevují a diagnostikují, je dělíme na vrozené a získané. Výskyt získaných chlopenních srdečních vad v populaci neklesá, stále se odhaduje na 0,2 %. Revmatické horečky sice ubývá, přibývá však nerevmatických vad, především degenerativního původu. Vrozené chlopenní vady jsou často součástí kombinovaného srdečního postižení.

Pokračovat na: Mitrální stenóza

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

Související zdravotnická zařízení

Interní medicína
Odborný lékař interní a endokrinologie
324 Samostatná ordinace lékaře specialisty
MUDr. Lubojacká Ivana
Nám. Slezského odboje 3/1540, 74601 Opava

Praktický lékař pro dospělé
Samostatná ordinace PL pro dospělé
320 Samost.ordinace prakt.lék.pro dospělé
MUDr. Podráský Jiří
Krušovice 47, 27053 Krušovice

chirurgické obory
NEMOS SOKOLOV s.r.o., Nemocnice Sokolov
102 Nemocnice
MUDr. Fialová Zuzana
Slovenská 545, 35601 Sokolov0
1jaroslava1. 7. 2012 19:33:51
co je uspokojivá systolická funkce levé komory

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události