Češi propadli v průzkumu zdravotní gramotnosti

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje „Zdravotní gramotnost jako soubor kognitivních a sociálních schopností určuje motivaci a způsobilost jednotlivců k tomu, aby si dokázali získat přístup k informacím, porozuměli jim a využívali je způsobem, který podporuje a udržuje dobré zdraví.“

Co to je zdravotní gramotnost?

Laicky řečeno je to schopnost, jak získat informace o zdraví, porozumět jim a umět je aplikovat do života. Průzkum, o kterém bude níže pojednáno, ukázal, že tuto schopnost nedostatečně ovládá asi 60% Čechů a jejich procento stále stoupá.

v ČR je o 10% případů více s nízkou zdravotní gramotností než v ostatních zemích EU

Průzkum zdravotní gramotnosti a jeho výsledky

Průzkum zdravotní gramotnosti proběhl na přelomu let 2014/2015 za spolupráce Státního zdravotního ústavu a Ministerstva zdravotnictví ČR a kanceláří WHO v ČR. Průzkumu se zúčastnilo Nizozemsko, Rakousko, Německo, Řecko, Španělsko, Polsko, Irsko a Bulharsko a v roce 2015 se k nim připojila i Česká republika, kde bylo tázáno 1037 dospělých obyvatel. V průzkumu byl kladen důraz na zkoumání schopností, jak získat a vyhodnotit informace a následně přijmout rozhodnutí. Nejlépe uspělo Nizozemsko, ČR oproti tomu skončila na předposledním místě před Bulharskem. „Omezenou úroveň zdravotní gramotnosti vykazuje téměř 60 procent respondentů v České republice, zatímco v osmi zbývajících zemích to bylo 47 procent,“ uvedl ředitel Ústavu zdravotní gramotnosti Zdeněk Kučera. Průzkum tedy ukázal, že v ČR je o 10% případů více s nízkou zdravotní gramotností než v ostatních zemích EU.

Průzkum zkoumal zdravotní gramotnost ve třech oblastech:

  1. Zdravotní péče – schopnost orientovat se v systému zdravotní péče a využívat jej
  2. Prevence nemocí – schopnost nalézt a užívat efektivní způsoby, jak předcházet konkrétním nemocem
  3. Podpora zdraví – jak si udržet a posílit vlastní zdraví

Nízká zdravotní gramotnost se ukázala v oblasti prevence nemocí (54%) a podpory zdraví (64%). Podporou zdraví je míněna schopnost využívat informace, které napomáhají k posilování a udržování vlastního zdraví – a s tím mají problémy celé dvě třetiny obyvatel! Pouze v oblasti zdravotní péče mírně nadprůměrně zdravotní gramotnost převažovala (50,5%). „Úroveň zdravotní gramotnosti je podle našich zjištění podmíněna především finančním zabezpečením respondenta, jeho věkem, úrovní vzdělání a sociálním statusem. Zjednodušeně můžeme říci, že osoba s nízkou úrovní zdravotní gramotnosti bude mít s vyšší pravděpodobností finanční problémy, bude se jednat o starší osobu s nižším vzděláním a s pocitem nižšího postavení v sociální hierarchii,“ uvedl RNDr. Zdenek Kučera.

Dopady nízké zdravotní gramotnosti

Zdravotní gramotnost má klíčový význam pro bezpečnost, kvalitu i efektivitu péče o zdraví. Snížená zdravotní gramotnost souvisí s častějšími návštěvami u lékaře, zhoršenému pocitu zdraví, nižší úrovni pohybových aktivit a vyššímu BMI (body mass index).

Častější návštěvy u lékaře vyžadují ti pacienti, kteří netuší, co s nimi je nebo si se svou zdravotní situací neví rady. Návštěvy u lékaře souvisí s častějším čerpáním zdravotní péče. Některé problémy by mohli pacienti vyřešit sami, pokud by měli vyšší zdravotní gramotnost. „To je asi také důvod, proč Česká republika patří ve frekvenci (pozn. Návštěv u lékařů) k nejvyšším na světě, což má dopad i do ekonomiky. Podle průzkumu mezi praktickými lékaři vyplynulo, že schopnost porozumět různému typu instrukcí mají asi dvě třetiny pacientů. I předávání instrukcí by tedy mělo být pacientovi poskytováno s ohledem na výši jeho zdravotní gramotnosti,“ komentuje náměstkyně ministra Alena Šteflová.

Jak zvýšit zdravotní gramotnost V dnešní době je na internetu lehce přístupných mnoho informací o zdraví, z nichž se jich nemálo od sebe liší. Pacient má pak problém se v nich vyznat. K jeho orientaci v problematice by měla přispět Národní strategie z roku 2012.

Vláda ČR ve zmíněném roce schválila 13 akčních plánů v rámci Zdraví 2020 (Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí – ke stažení zde) a jedním z nich je akční plán pro rozvoj zdravotní gramotnosti. „Základem pro zlepšování zdravotního stavu všech občanů ČR je zvyšování zdravotní gramotnosti všech zainteresovaných. Akční plán rozvoje zdravotní gramotnosti považuji za jeden ze základních dokumentů, které v programu Zdraví 2020 vznikly,“ okomentoval hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví MUDr. Vladimír Valenta, Ph. D.

Akční plán obsahuje šest hlavních oblastí rozvoje zdravotní gramotnosti:

  1. Strategie soustavného rozvoje zdravotní gramotnosti (příprava strategického dokumentu Národního plánu rozvoje zdravotní gramotnosti)
  2. Informace (kvalita a dostupnost, portál zdravotní gramotnosti)
  3. Výchova a vzdělávání (školy, školská zařízení, celoživotní vzdělávání, pedagogičtí pracovníci)
  4. Výzkum a hodnocení (mezinárodně srovnatelná metodika)
  5. Média (věrohodnost a kvalita informací, vzdělávání novinářů)
  6. Komunitní projekty (např. Zdravé město, Škola podporující zdraví, Podnik podporující zdraví, Nemocnice podporující zdraví, příklady dobré praxe)

V každé uvedené oblasti byly navrženy konkrétní projekty a ukazatele umožňující hodnotit jejich průběh, výsledky i efektivitu vynaložených nákladů,“ doplnil předseda pracovní skupiny pro zdravotní gramotnost prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.

Dalším nepřehlédnutelným faktorem při zvyšování zdravotní gramotnosti jsou praktičtí lékaři, kteří mají k pacientovi nejblíže. Ti by mu měli vysvětlovat příčiny i možný průběh jejich nemoci a způsoby léčby s pochopením a ohledem na úroveň jeho zdravotní gramotnosti. Cílem je pak snížení počtu návštěv u lékaře.

Česká lékařská společnost s Ústavem pro zdravotní gramotnost již v lednu tohoto roku otevřela novou poradenskou kancelář, která by měla poskytovat zájemcům potřebné informace a zároveň pořádat akce napomáhající zvyšovat zdravotní gramotnost občanů. Kancelář najdete v Lékařském domě v Sokolské ulici na Praze 2.


(Nehodnoceno)


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události